close

Enter

Log in using OpenID

07.02.2015 Gebze Center Ek Binalar Projesi Hakkında

embedDownload
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 17.02.2015
14:00:00
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
MALİ İŞLER GENEL
1 Nazlı YILMAZ MÜDÜR
YARDIMCISI
HASAN
HUKUK
2 HÜSNÜ
DANIŞMANI
GÜZELÖZ
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Özet Bilgi
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
17.02.2015
13:56:05
17.02.2015
13:58:30
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi
Evran Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
:
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: 10.07.2014
: Hayır
: Gebze Center Ek Binalar Projesi Hk.
AÇIKLAMA:
10 Temmuz 2014 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması
doğrultusunda;
Şirket Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2015 tarihinde yapılan toplantısında;
Şirketimizin maliki bulunduğu Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi,
adresinde kain ve tapunun G22B24C2A pafta, 5678 ada, 22 nolu parselinde
kayıtlı taşınmazımız üzerinde geliştirmekte olduğumuz "Gebze Center Ek Binalar
Projesine" ilişkin olarak; inşaat yapı ruhsatı alımı ile ilgili gerekli işlemlerin
yapılması ve ilgili harçların ödenmesine, bu bağlamda ana yüklenici firma olarak
"Yeni Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin görevlendirilmesine
ve inşaai faaliyetlere başlanılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content