close

Enter

Log in using OpenID

11.08.2014 18:27:56 Özel Durum Açıklaması

embedDownload
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 11.08.2014
18:27:56
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
MALİ İŞLER GENEL DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
2 Nazlı YILMAZ MÜDÜR
YARDIMCISI
A.Ş.
HASAN
1 HÜSNÜ
GÜZELÖZ
Ortaklığın Adresi
HUKUK
DANIŞMANI
11.08.2014
18:25:16
11.08.2014
18:27:41
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad.
No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 12.01.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Bir Açıklama mı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanarak
12.03.2014 tarihinde askıya çıkmış olan 1/5000 ölçekli
Özet Bilgi
:
Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planına İptal Davası
açılması hk.
AÇIKLAMA:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak kesinleşmiş ve 12 Mart
2014 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar
Planına Şirketimizce itiraz edilerek düzeltilmesi talep edilmiş ise de, bu düzeltme
talebimizin reddi nedeniyle söz konusu imar planının iptali ve yürütmenin
durdurulması istemiyle 11 Ağustos 2014 tarihinde dava açılmıştır.
Şirketimizce bu davanın açılmasına karar verilmesinin nedeni; önceden hazırlanıp
yargı sürecine tabi olan önceki imar planı ile sağlanmış hakların, iptale konu yeni
1/5000'lik imar planında kısıtlanmış olmasıdır.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content