close

Enter

Log in using OpenID

19-20 MART 2015 - Necmettin Erbakan Üniversitesi

embedDownload
19-20 MART 2015
www.konya.edu.tr
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU,
KÖYCEĞİZ YERLEŞKESİ
MERAM / KONYA
PROGRAM
19 MART 2015 PERŞEMBE
Açılış Konuşması
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
“Havaalanları Yer H zmetler ne G r ş”
M. Sal h Yalçın (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
15.00 – 15.15
Ara
15.15 – 16.15
“Havacılık İşletmeler n n Ruhsatlandırma Sürec ”
Seçk n Öksüz (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
16.15 – 17.15
“Havaalanlarında Sıhhî/Gayr sıhhî İşyerler n n Ruhsatlandırılması”
Candan Uslu (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
Not: Saat 17.15’te b tecek konuşmanın ardından Fakültem z b nasının önünde
toplu etk nl k fotoğrafı çek m yapılacaktır.
20 Mart 2015
08.30 – 09.30
CUMA
“Havaalanları Çevres nde Yapılaşmaların Kontrolü”
Ertuğrul Aköz (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
09.30 – 10.30
“Havacılık Güvenl ğ ne G r ş”
Yeş m Korhan (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
10.30 – 10.45
Ara
10.45 – 11.45
Havaalanı/Hel port Sert fikalandırması
Gültek n Arabacı (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
11.45 – 13.30
Öğle Arası
13.30 – 14.30
“Uluslararası S v l Havacılık Kuruluşları”
Ufuk Erol (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
14.30 – 15.30
“Tems l Gözet m Yönet m H zmetler ”
Süleyman Yeş lyurt (S v l Havacılık Genel Müdürlüğü)
15.30 – 16.00
Kapanış Konuşması
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş
(Havacılık ve Uzay B l mler Fak. S v l Havacılık İşletmec l ğ Bölüm Başkanı)
16.00 – 18.00
“Mevlana Meydanı Gez s ”
Not: Her konuşma 1 saat sürecek olup, her konuşmanın son 10 dak kası sorular ve tartışma ç n
ayırt ed lm şt r.
19-20 Mart 2015 tar hler arasında
Ün vers tem z ve S v l Havacılık Genel Müdürlüğü’nün
ortaklaşa düzenleyeceğ
“S v l Havacılık Eğ t m Sem ner ”programa
katılımınız b zler mutlu edecekt r.
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
702 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content