close

Enter

Log in using OpenID

YEMEK YARIŞMASI - Necmettin Erbakan Üniversitesi

embedDownload
www.konya.edu.tr
www.konya.bel.tr
‘nın
katkılarıyla
ANADOLU SELÇUKLU ve KONYA MUTFAĞI
PANELİ -YEMEK YARIŞMASI
PROGRAM
TARİH:
10.00
YER: 17.04.2014 / Perşembe
YEMEK YARIŞMASI “ Konya Yemekleri”
(SelvaGıdaAŞ.Sponsorluğ unda)
NecmettinErbakanUniversitesiAhmetKeleşoğ luEğ itimFakü ltesiOrtaBahçeAlanı
14.00
YER:
PANEL “Anadolu Selçuklu ve Konya Mutfağı”
Açılış
IstiklalMarşıveSaygıDuruşu
ProtokolKonuşmaları
NecmettinErbakanUniversitesiAhmetKeleşoğ luEğ itimFakü ltesiErolGü ngö rKonferansSalonu
PANELİSTLER:
-Saime YARDIMCI
IşKadını/Yazar
“Konya Yemekleri- Bağ Evinin Asırlık Sırları”
-Tolunay SANDIKÇIOĞLU
YemekTarihiAraştırmacısı/Yazar/SosyalMedyaUzmanı
“Hititlerden Bugünlere Anadolu Mutfağı”
-Ulaş TEKERKAYA
Emir-iÇeşnigir
“Selçuklu ve Mevlevi Mutfağından Günümüze”
TurizmHaftasıkapsamındadü zenlenen
“Yemek Yarışması”ve“Anadolu Selçuklu ve Konya Mutfağı”
konulupanelionurlandırmanızıdileriz.
Prof.Dr.MuzafferŞEKER
TahirAKYUREK
Rektö r
Bü yü kşehirBelediyeBaşkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
602 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content