close

Enter

Log in using OpenID

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

embedDownload
MAKBULE KAPLAN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
E-Posta Adresi
:
[email protected]
Telefon (İş)
:
3682715743-6629
Telefon (Cep)
:
5448604975
Faks
:
3682715740
Adres
:
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Orduköyü Merkez Sinop
Öğrenim Durumu
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Doktora
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/TOPOLOJİ ANABİLİM DALI
2009-2014
Tez adı: GENİŞLEMEYEN VE QUASİ GENİŞLEMEYEN KÜME DEĞERLİ DÖNÜŞÜMLER İÇİN
GENELLEŞTİRİLMİŞ SABİT NOKTA YAKLAŞIMLARI (2014) Tez Danışmanı:(ABDULLAH
KOPUZLU)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
2006-2009
Tez adı: Zamfirescu operatörlerinin sınıfında bazı iterasyon yöntemlerinin yakınsıma hızları
(2009) Tez Danışmanı:(SEZGİN AKBULUT)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Lisans
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ
2002-2006
Görevler
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2009
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Önlisans
(2014-2015)
GENEL MATEMATİK
Türkçe
4
(2013-2014)
GENEL MATEMATİK
Türkçe
3
(2012-2013)
İSTATİSTİK
Türkçe
2
(2012-2013)
GENEL MATEMATİK
Türkçe
3
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
1
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.
KAPLAN MAKBULE (2012). CAT(0) Uzaylar n da Küme-De ğ erli Geni ş lemeyen
Dönüşümler i ç in Bir Adı m iterasyonun G ü çlü
Yak n sakl ı ğı. 7. ankara matematik günleri, (Yayın No: 474489)
Diğer Yayınlar
1.
Kaplan Makbule, Kopuzlu Abdullah (2013). Three-step iterative scheme for approximating fixed
points of multivalued nonexpansive mappings. Advances in Fixed Point Theory, 3(2), 273-285.
(Uluslararası)(Hakemsiz) (Yayın No: 479351)
Üniversite Dışı Deneyim
2009-
öğretim görevlisi
sinop üniversitesi m.y.o, , (Diğer)
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content