close

Enter

Log in using OpenID

ÇÖZÜM - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

embedDownload
MALİ
ÇÖZÜM
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ÇÖZÜM
MALİ
®
OCAK - ŞUBAT 2014
January - February 2014
YIL 24
YEAR 24
İ K İ A Y L I K M E S L E K İ D E R G İ
Sahibi İSMMMO Adına - Owner on behalf of the ISMMMO Genel Yayın Yönetmeni - Editor Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Editorial Assistant DANIŞMA KURULU Alfabetik Sıraya göre
(Alphabetical Orders)
Advisory Board
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ün.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
YAHYA ARIKAN
VEYSEL KARANİ PALAK
GÜLGÜN ÖZTÜRK
YAYIN KURULU
Publication Board
Veysel Karani PALAK (Başkan)
Gülgün ÖZTÜRK (Üye)
Ayla BÜYÜKHAN (Üye)
Ali Haydar TUNÇ (Üye)
Tayyar GÜLER (Üye)
HAKEM KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)
Editorial Advisory Board (Alphabetical orders)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Tamer AKSOY (TOBB Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ARGUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre BURÇKİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ünv.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (AnadoluÜnv.)
Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir)
Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN (E.Öğretim Üyesi)
Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
Prof. Dr. Ömer LALİK (İst.Ticaret Üniversitesi)
Mehmet MAÇ (Yeminli Mali Müşavir)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (BilgiÜniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir EkonomiÜniversitesi)
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Veysi SEVİĞ
Prof. Dr. Barış SİPAHİ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ (AnadoluÜniversitesi)
Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU (E.Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Ünv.)
Prof. Dr. Nuri UMAN (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Göksel YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
OCAK - ŞUBAT 2014
1
MALİ
ÇÖZÜM
ISSN 1303-5444
Net 3000 adet basılmıştır.
Dergi Adı: Mali Çözüm®
Dergimiz EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranmaktadır.
İmtiyaz Sahibinin Adı, Soyadı ve Adresi: Yahya ARIKAN
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:7 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Genel Yayın Yönetmeni: Veysel Karani PALAK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürün Adı, Soyadı ve Adresi: Gülgün ÖZTÜRK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK
Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Grafik Tasarım ve Dizgi: Alican SEZER
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:6 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yönetim Yeri Adresi: Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Basımı Yapanın Adı, Soyadı ve Adresi:
Yayın Türü: Yerel-Süreli, 2 aylık
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olma özelliği taşımaktadır.
Dergimize gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine tabi tutulduğundan yayımında
gecikmeler olabilmektedir.
Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.
Mali Çözüm (Financal Analyze) is two months journal of Chamber of Certified Public
Accountants of Istanbul. It is a peer-reviewed Journal publishing refered articles, opinion
papers, letters, reviews, news, questions and answers, law decisions on accounting.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi:
İSMMMO
Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80
E-mail: [email protected]
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
2
OCAK - ŞUBAT
MALİ
ÇÖZÜM
SUNUŞ
2014 Yılının ilk günlerinde yeni umutlarla başladığımız ve cevabını aradığımız meslek mücadelemiz için geçen her gün, bizleri daha iyi olmaya, sahip
olduğumuz değerleri korumaya zorlamaktadır. Bilgiye duyulan ihtiyaç her
alanda olduğu gibi mesleğimizi icra ederken de önemini korumaktadır.
Dergimizin, bu anlamda ulaştığı kitle - barındırdığı bilgi - verdiği mesajlar; meslek camiasında duyulan ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.
Bu sayımızdan itibaren dergimizin son kısmında yer alan pratik bilgiler
bölümümüz, Dergimizin makale kapasitesini arttırmak ve ISMMMO web
adresi mevzuat bölümünde yer aldığından tekrarlara düşmemek adına çıkarılmıştır.
121. Sayımız yine içerik olarak uluslararası uygulamaları, vergi kanunları içeriğinde güncelimizde olan konuları, sigorta ve çalışma mevzuatına
uygun karşılaştığımız sorunları içine alan hakemli ve hakemsiz makaleleri
içermektedir.
Konu başlıkları olarak sıraladığımızda değerli yazarlarımızın kaleme
aldığı makaleler;
• Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında Bireysel
Finansal Tablolar;
• Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Hilenin Tespiti;
• Petrol Elde Etme Sürecinde Arama, Geliştirme ve Terk Etme Faaliyetlerinin TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi;
• Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ertelenmiş Vergiler Üzerindeki Etkisi;
• Yenileme Fonu Özelinde Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışından
Kaynaklanan Muhasebe Kayıt Hataları ve Çözüm Önerileri;
• 6514 Sayılı Kanun Sonrasında Türkiye Mevzuatında İşyeri Hekimliği
• Uygulamalarının Uluslararası Hukukla Karşılaştırmalı Bir Analizi;
• Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?;
• Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul;
• Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınabilmesi İçin Aranan Asgari Şartlara
İlişkin Önemli Ayrıntılar
OCAK - ŞUBAT 2014
3
MALİ
ÇÖZÜM
•
Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden Şirketlerde Devir ve Bölünme
Halinde Taşınmaz Ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası;
• Engelliler Hangi Koşulları Yerine Getirdiklerinde Emeklilik Hakkından Yararlanabilir,
• Ücret Hesap Pusulası ve Önemi;
• Çalışma Mevzuatında Ücretsiz İzin Uygulamaları;
• Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Süresi;
• Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Nedir Ve Kuruma Bildirimi Nasıl Yapılır?
Yoğun geçen iş temposu içinde daha çok bilgiye erişimin ihtiyacı olduğu
bilinciyle yeni sayımızda emeği geçen tüm yazarlarımız ile hakemlerimize
şükranlarımıza sunuyor, siz değerli okurlarımızla 122 sayıda tekrar görüşmek dileğiyle sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz.
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
4
OCAK - ŞUBAT
MALİ
İÇİNDEKİLER
ÇÖZÜM
Meslek Mücadelesinde ‘Olmazsa Olmaz’lar
Yahya ARIKAN7
HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında
Bireysel Finansal Tablolar
Doç. Dr. Volkan DEMİR - Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR
13
Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Departmanında
Yapılan Bir Hilenin Tespiti: Vaka Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ercüment OKUTMUŞ - Doç. Dr. Süleyman UYAR
35
Petrol Elde Etme Sürecinde Arama, Geliştirme ve Terk Etme
Faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Bilal GEREKAN - Bekir GEREKAN
55
Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ertelenmiş Vergiler
Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Enver BOZDEMİR
77
Yenileme Fonu Özelinde Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışından
Kaynaklanan Muhasebe Kayıt Hataları ve Çözüm Önerileri
Dr. Sinan TOPÇU107
6514 Sayılı Kanun Sonrasında Türkiye Mevzuatında İşyeri
Hekimliği Uygulamalarının Uluslararası Hukukla Karşılaştırmalı Bir Analizi
Bünyamin ESEN
123
HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?
Soner ALTAŞ139
OCAK - ŞUBAT 2014
5
MALİ
ÇÖZÜM
İÇİNDEKİLER
Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul
Mustafa YAVUZ 149
Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınabilmesi İçin Aranan Asgari
Şartlara İlişkin Önemli Ayrıntılar
Enes ÖZ159
Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden Şirketlerde Devir ve
Bölünme Halinde Taşınmaz Ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası
İbrahim ERCAN 169
Engelliler Hangi Koşulları Yerine Getirdiklerinde
Emeklilik Hakkından Yararlanabilir?
Mustafa CERİT183
Ücret Hesap Pusulası ve Önemi
Erol GÜNER191
Çalışma Mevzuatında Ücretsiz İzin Uygulamaları
Sinan EKŞİ197
Yaşlılık Aylığı Koşullarını Etkileyen Önemli Bir Kavram:
Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Süresi
Murat ÖZDAMAR – Erden ÇAKAR207
Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Nedir Ve Kuruma
Bildirimi Nasıl Yapılır?
Mehmet KARAKOÇ215
Yayın Politikası İlkeleri
6
OCAK - ŞUBAT
223
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content