close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - Çocuk Ergen Kongre

embedDownload
25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi
Bilimsel Programı
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN)
SALON B
KAYIT
SALON A
08:00 - 17:00
Çalışma Grubu (1)
Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri
Çalışma Grubu (2)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışmak
Prof. Dr. Tümer Türkbay
Prof. Dr. Aynur Akay
Prof. Dr. Ayten Erdoğan
Prof. Dr. Emine Kılıç
Uzm. Dr. Beril Taşkın
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
Çalışma Grubu (3)
Çalışma Grubu (4)
Internet Bağımlılığı: Klinik Özellikler ve Ensest Olgularla Çalışmak
Tedavi Yaklaşımları
11:00 - 12:30
Prof. Dr. Ayşe Arman
Yrd. Doç. Dr. Savaş Yılmaz
12:30 - 13:30
13:30 - 14:15
Kurs (1)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl
Asistanları için ‘Mesleğe Başlarken’
Kursu
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği
Yeterlilik Kurulu tarafından
düzenlenmektedir.
Kurs (1)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl
Asistanları için ‘Mesleğe Başlarken’
Kursu
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği
Yeterlilik Kurulu tarafından
düzenlenmektedir.
ÖĞLE YEMEĞİ
AÇILIŞ TÖRENİ
Panel (1)
Gözlenebilir Semptomların Gözden
Geçirilmesi
Prof. Dr. Birim Günay Kılıç
Sterotipi
14:15 - 15:45
Doç.Dr. Ayhan Bilgiç
Agresyon
Doç.Dr. Didem Öztop
Self mutilasyon
Doç. Dr. Özlem Özel Özcan
Irritabilite
15:45 - 16:15
Panel (2)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu’nda (DEHB) Sosyal
Etkileşim, Sosyal Kognisyon ve
Bağlanma: Klinik ve Nörobiyolojik
Bulgular
16:15 - 17:45 Prof. Dr. Yankı Yazgan
DEHB’de Sosyal Güçlükler
Doç. Dr. Burcu Özbaran
DEHB’de Sosyal Bağlanma ve Oksitosin
18:30 - 20:00
Prof. Dr. Ayşen Coşkun
Doç. Dr. Şahika Şişmanlar
SALON C
Doç. Dr. Sezen Köse
DEHB ve Sosyal Kognisyon
AÇILIŞ KOKTEYLI
Çalışma Grubu (5)
Çalışma Grubu (6)
Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Bütüncül Yaklaşım Ergenlerin Psikodinamik
Değerlendirilmesi ve Psikoterapötik
Yaklaşım İlkeleri
Prof. Dr. Aynur Akay
Prof. Dr. Fusun Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Behiye Alyanak
Doç. Dr. İbrahim Durukan
KAHVE ARASI
Çalışma Grubu (7)
Çocuk ve Ergenlerde Yeme Sorunları ve Yaklaşım
İlkeleri
Çalışma Grubu (8)
Okul Öncesi DEHB: Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Başak Yücel
Doç. Dr. Sabri Hergüner
Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu
Doç. Dr. Özalp Ekinci
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE (2. GÜN)
SALON A
SALON B
KAYIT
Sözel Bildiriler (1 - 10)
Tartışmacı: Doç. Dr. Ayşegül Tahiroğlu
Murat Coşkun
08:00 - 17:00
07:30 - 08:20
Çalışma Grubu (9)
Otizm Spektrum Bozukluğunda
Dismorfoloji ve Zihin Kuramı Testleri
Doç. Dr. Burak Baykara
Uzm. Dr. Murat Eyüpoğlu
Panel (3)
Çocuk Psikiyatrisinde Tıbbi
İncelemelerin Gerekli Olduğu Alanlar
Tartışmacı: Prof. Dr. Nahit M.
Mukaddes
Prof. Dr. Yasemin Alanay
08:30 - 10:00
Sözel Bildiriler (11 -20)
Doç. Dr.
Tartışmacı: Doç. Dr. Seher Akbaş
Doç. Dr. Özalp Ekinci
Panel (4)
Her Yönüyle Obsesif Kompulsif Bozukluk
Çalışma Grubu (10)
İstismar Olgularında Psikodrama
Uygulamaları
Uzm. Dr. Hilal Adaletli
Prof. Dr. Bahar Gökler
Obsesif Kompulsif Bozukluk: Klinik Özellikler ve Eş
Tanılar
Uzm. Dr. İpek Perçinel
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Glutamaterjik
Disfonksiyon
Doç. Dr. Kağan Gürkan
Genetik İnceleme Gereken Olgular
Prof. Dr. Gülden Gökçay
Metabolik İnceleme Gereken Olgular
Doç. Dr. Uğur Işık
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisine
Nörobiyolojik Bir Bakış
Doç. Dr. Nursu Çakın Memik
Obsesif Kompulsif Bozuklukta İlaç Dışı Tedaviler
Nörolojik İnceleme Gereken Olgular
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
SALON C
İkili Konferans (1)
Tartışmacı: Prof. Dr. Kerim Münir
Prof. Dr. Meral Berkem
Prof. Dr. Boris Birmaher
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk:
10:30 - 12:00
Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Mani Pavuluri
Çocukluk Çağı Bipolar Bozukluk:
Değerlendirme ve Tedavi
POSTER TURU – I
(Poster Bildiri 1 – 36)
Panel (5)
Öteki Çocuklar
Tartışmacı: Prof. Dr. Bengi Semerci
Uzm. Dr. Serhat Nasıroğlu
Bir Öteki Olarak Mülteci Çocuk
Uzm. Dr. Veysi Çeri
Bir Öteki Olarak İkinci Kuşak Göçmen
Dr. Onur Tuğçe Poyraz Fındık
Bir Öteki Olarak Suça Sürüklenen Çocuk
Uydu Sempozyum
DEHB’DE GÜNCEL TEDAVI
YAKLAŞIMLARI.
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
DEHB de Etkin Tedaviler
12:00 - 14:00
Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
DEHB ve Eşlik Eden Durumlarda Tedavi
Yaklaşımları
İkili Konferans (2)
Tartışmacı:
Prof.
Dr. Fusun Çuhadaroğlu
Prof.
Dr.Bengi Semerci
Prof. Dr. Boris Birmaher
Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları:
14:15 - 15:45
Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ronald Rappe
Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında
Psikososyal Tedaviler: Güncel ve
Gelecekteki Durum
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi
Prof. Dr. Bülent Coşkun
Prof. Dr. Elvan İşeri
Uzm. Dr. Umut Kaytanlı
Dr. Burak Baytunca
KAHVE ARASI
15:45 - 16:15
Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu (1)
16:15 - 18:15
Panel (6)
POSTER TURU – II
(Poster Bildiri 37- 72)
Çalışma Grubu (11)
Oyunla Tedavi
Prof. Dr. Ayşen Baykara
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Prof. Dr. Yankı Yazgan
3 NİSAN 2015 CUMA (3. GÜN)
SALON A
SALON B
KAYIT
Panel (7)
Uzmanla Buluşma
Psikiyatri ve Aşk
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Biliş ve
Psikopatolojilerle İlişkisi
Prof. Dr. Hasan Herken
Doç. Dr. Neşe Perdahlı Fiş
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Bilişe Genel
Bakış
Uzm. Dr. Ayşe Burcu Ayaz
07:30 - 08:20 DEHB ve Gelişimsel Bozukluklarda
Sosyal Biliş
Dr. Veysi Ülgen
Madde, Alkol ve İnternet Bağımlılığı ve
Sosyal Biliş
Dr. Nagihan Üçok Demir
Duygudurum Bozuklukları ve Sosyal Biliş
SALON C
SALON D
08:00 - 17:00
SALON A
Panel (8)
DEHB Alanında Türkiye’deki Son
Araştırmalar – Atilla Turgay Paneli
Sözel Bildiriler (21-30)
Tartışmacı:
Doç.
Dr. Özlem Gündoğdu
Doç. Dr. Evrim Aktepe
SALON B
Panel (9)
Farklı Yönleriyle Otizm Spektrum Bozukluğu
Sözel Bildiriler (31-40)
Tartışmacı:
Doç. Dr. Özden Üneri
Dr. Gökşin Karaman
Doç.
SALON C
Çalışma Grubu (12)
Araştırma Projesi Yazımı
Tartışmacı: Prof. Dr. Birim Günay / Prof. Tartışmacı: Prof. Dr. Ayla Aysev
Tartışmacı: Prof. Dr. Özgür Öner
Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Kerim Münir
Uzm. Dr. Pınar Uran
Doç. Dr. Ayşe Kılıçaslan Otizm Spektrum Bozukluğu
ve Yaşam Becerileri
08:30 - 10:00 Yrd. Doç. Dr. Utku Kemal Yazıcı
Uzm. Dr. Ali Bacanlı
Uzm. Dr. Serkan Süren
Uzm. Dr. Betül Mazlum
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Duyusal İşlemleme
Uzm. Dr. Arzu Hergüner
Otizm Erkeklerde Neden Daha Sık?
Yrd. Doç. Dr. Şeref Şimşek
Otizm Spektrum Bozukluğunda
Prenatal/Natal/Postnatal Risk Faktörleri ve
İnflamasyon
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
Çalışma Grubu (13)
Tartışmacı: Doç. Dr. Sabri Hergüner
Prof. Dr. Ronald Rappe
Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarına
Yönelik Bir Tedavi Programı: Serin Kanlı
Çocuklar
10:30 - 12:00
Panel (10)
Prodramal Dönemden Tedaviye Çocuk ve
Uzm. Dr. Başak Ayık
Prodramal Dönem Özellikleri
Antenatal Dönemde Baba Ruh Sağlığı ile
Bebekte Regülasyon Sorunları arası ilişki
Doç. Dr. Ali Evren Tufan
Çocuk ve Ergen Psikotik Bozukluklarının
Nörobiyolojik Temellerindeki Son Gelişmeler
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
Babanın Ruhsal İşlevi
Doç. Dr. Gül Karaçetin
Çocuk ve Ergenlerde Psikotik Bozuklukların
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Dr. Zehra Babadağı
Babanın Mizacı ve Ruh Sağlığı ile Okul
Öncesi Çocuklarda Mizaç ve Ruh Sağlığı
Arası İlişki
Doç. Dr. Burak Doğangün
Babanın Adı
Prof. Dr. Ayten Erdoğan
Çocuk ve Ergenlerde Tedaviye Dirençli Psikotik
Bozukluklarda Tedavi Stratejileri ve Deneyimleri
12:00 - 13:00
Konferans (1)
Tartışmacı: Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Kenneth Zucker
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Kimlik
13:00 - 14:30
Bozuklukları: Tanı ve Değerlendirme
POSTER TURU – III
(Poster Bildiri 73 - 108)
Panel (11)
Babanın Ruhsal Işlevi
Uzm. Dr. Cem Tarakçıoğlu
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel (12)
Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Yaklaşım
İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Özge Metin
Travma ile Çalışmak
Doç. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Travmanın İzinden
Doç. Dr. Gonca Gül Çelik
Travmanın Olgularının Klinik Yönetimi ve Farklı
Tedavi Uygulamaları
KAHVE ARASI
14:30 - 15:00
Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu (2)
Çalışma Grubu (15)
Çalışma Grubu (16)
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Prof. Dr. Yankı Yazgan
İki Uçlu Hallerle Basa Çıkma: Olgularla Tartısalım
Çocuklarda Yas ve Travmatik Yas
Tedavisi: Bilişsel Davranışçı Tedavi
Yaklaşımı
Prof. Dr. Işık Karakaya
15:00 - 16:30
Çalışma Grubu (17)
Tartışmacı: Doç. Dr. Osman
Sabuncuoğlu
Prof.
Dr. Mani Pavuluri
Bipolar Bozuklukta Modern Tıp
17:00 - 18:30
POSTER TURU – IV
(Poster Bildiri 109 -144)
Yönetici: Doç. Dr. Neslihan İnal-Emiroğlu
Tartışmacılar:
Doç. Dr. Neşe Perdahlı Fis, Doç. Dr. Evren Tufan
Sunumlar:
Uzm. Dr. Tuba Mutluer, Uzm. Dr. Birsen Şentürk
Pilan
Panel (13)
Zor Vakalarda Yataklı Tedavinin Yeri ve Farklı
Yataklı Tedavi Uygulamaları
Doç. Dr. Özlem Özcan
Yataklı Tedavide Dirençli Psikoza Yaklaşım
Doç. Dr. Özden Üneri
Yataklı Tedavide İlk Psikotik Atağa Yaklaşım
Doç. Dr. Nursu Çakın Memik
Bir Olgu Örneği ile Gündüz Kliniği Uygulamalarının
Tanıtılması
Doç. Dr. Fatma Varol Taş
Kendine zarar verme davranışı olan ergenlerde
servis ortamında değerlendirme ve tedavi
Kurs (2)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Son Yıl
Asistanları için ‘Uzman Olurken’ Kursu
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği
Yeterlilik Kurulu tarafından
düzenlenmektedir.
4 NİSAN 2015 CUMARTESİ (4. GÜN)
SALON A
08:00 - 17:00
Çalışma Grubu (18)
Yrd. Doç. Dr. Hatice Aksu
Cinsel İstismar Bildirim Zorunluluğu Ve
Çocuğun Üstün Yararı
07:30 - 08:20
Uzm. Dr. Fırat Hamidi
Cinsel İstismarda Birincil Düzey
Korunma. Okul temelli eğitim
programlarının önemi
Konferans (2)
Tartışmacı: Prof. Dr. Yankı Yazgan
Prof. Dr. Bruce Wexler
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
SALON B
KAYIT
Sözel Bildiriler (41 - 50)
Tartışmacı: Doç. Dr. Didem Öztop
Dr. Hasan Kandemir
SALON C
Doç.
Panel (15)
Madde kullanım bozuklukları:
Uzm. Dr. M. Kayhan Bahalı
Madde Kullanım Bozukluklarının Nörobiyolojisi
Uzm. Dr. Özhan Yalçın
Maddelerin etki mekanizmaları, Klinik etkileri,
Entoksikasyon ve Yoksunluk bulguları
08:30 - 10:00
Uzm. Dr. Canan Tanıdır
Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım
Bozukluklarında Komorbidite
Sözel Bildiriler (51 - 60)
Tartışmacı: Doç. Dr. Pınar Vural
Doç. Dr. Ayhan Cöngöloğlu
Panel (16)
Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklara Farklı
Açılardan Bakış
Doç. Dr. Cem Gökçen
Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve
Bu Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında
Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Veli Yıldırım
Hekimlerin Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki
Bilgileri Üzerine
Uzm. Dr. Özlem Kütük
Rehber Öğretmenlerin Ruhsal Hastalıklara
Bakış Açısının İncelenmesi
Uzm. Dr. Arzu Çiftçi Demirci
Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım
Bozukluklarının Tedavisi
10:00 - 10:30
Kurs (3)
Tartışmacı: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Thomas Brown
10:30 - 12:00
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğununda Emosyonel Regülasyon
ve Yürütücü İşlevler
12:00 - 13:00
Kurs (3)
Tartışmacı: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Thomas Brown
13:00 - 15:00
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğunu Yeniden Anlamak
15:00 - 15:30
Ödül Töreni
Kapanış
KAHVE ARASI
Kurs (4)
Prof. Dr. Gönül Kırcali – İftar
Prof. Dr. Elif Tekin İftar
Uygulamalı Davranış Analizi: Tarihçe, Özellikler,
Uygulamalar
ÖĞLE YEMEĞİ
Kurs (4)
Prof. Dr. Gönül Kırcali – İftar
Prof. Dr. Elif Tekin İftar
Uygulamalı Davranış Analizi: Tarihçe, Özellikler,
Uygulamalar
Konferans
Doç. Dr. İbrahim Durukan
Akılcı İlaç Kullanımı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content