close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - Çocuk Ergen Kongre

embedDownload
9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
13:00
14:30
TURKUVAZ SALON
TURUNCU SALON
BEYAZ SALON
PANEL 1 - PRODROMAL PSİKOZ
ÇALIŞMA GRUBU 1
ÇALIŞMA GRUBU 2
FİZİKSEL HASTALIĞI OLAN
ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE
ÇALIŞMAK
ÇOCUKLARDA ÖFKESALDIRGANLIK İLE BAŞA
ÇIKMA VE SOSYAL BECERİ
EĞİTİMİ
Prof. Dr. Ümran Tüzün
Prof. Dr. Tümer Türkbay
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burak
Baykara
Prodromal Psikoz Nedir? Ne
Değildir?
Doç. Dr. Burak Baykara
Prodromal Psikoz Belirtileri Şizofreni
için Öngörücü müdür?
Uzm. Dr. Gonca Özyurt
Psikotik Bozukluklarda Yüksek Risk
Grupları ve Tedavi Yaklaşımları
Doç. Dr. Neşe Fiş
14:30
14:45
14:45
16:15
KAHVE ARASI
PANEL 2 – TİK
BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ
YAKLAŞIMLARI
PANEL 3 - MİZAÇ VE
PSİKOPATOLOJİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim
Durukan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine
Zinnur Kılıç
Tik Bozukluklarında Farmakoterapi
Mizaç ve Anksiyete Bozuklukları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ceylan
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
Tik bozukluklarında Alışkanlığı
Tersine Çevirme Terapisi
16:15
17:15
17:30
19:00
ÇALIŞMA GRUBU 3
GELİŞİM VE RUHSAL SAĞLIK
DEĞERLENDİRMESİ (DAWBA)
TANILAMA ARACININ
Mizaç ve Duygudurum Bozuklukları
KULLANIM EĞİTİMİ
Uzm. Dr. Koray Kara
Doç. Dr. Özlem Özcan
Tik bozukluklarına Eşlik Eden
Durumlarda Farmakoterapi
Mizaç ve Bağlanma Bozuklukları
Doç. Dr. İbrahim Durukan
Doç. Dr. Didem Öztop
Tik Bozukluklarında Ayırıcı Tanı
Mizaç ve Yıkıcı Davranım
Bozuklukları
Yrd. Doç. Dr. Murat Yüce
Doç. Dr. Ayhan Bilgiç
KONFERANS 1
OLGU TARTIŞMALARI 1
OLGU TARTIŞMALARI 2
ANNENİN EMZİRDİĞİ DİL:
ANA DİLİ
ERGEN PSİKİYATRİSİNDE
VAKA ÖRNEKLERİ
ÇOCUK VE AİLEYLE YAS
ÇALIŞMAK
Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
Doç. Dr. Behiye Alyanak
Yrd. Doç. Dr. Onur Burak Dursun
Doç. Dr. Taner Güvenir
(Katılım 30 kişi ile sınırlıdır)
AÇILIŞ PROGRAMI
Açılış Konuşmaları
Açılış Konferansı: Prof. Dr. Mim Kemal Öke ‘Tasavvuf, Aşk ve Dans’
Dinleti: ‘Mesnevi’den Şiirler’
10 NİSAN 2014 PERŞEMBE
07:30
08:45
TURKUVAZ SALON
TURUNCU SALON
BEYAZ SALON
UZMANLA BULUŞMA 1
SÖZEL BİLDİRİLER 1
SÖZEL BİLDİRİLER 2
PANEL 4 - DSM- 5 ÇOCUK VE
ERGEN PSİKİYATRİSİNE NE
GETİRDİ?
PANEL 5 - HASTA
ÇOCUKLARIN HAKLARI NASIL
KORUNUR?
ÇALIŞMA GRUBU 4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mücahit
Öztürk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bengi
Semerci
Çocuk Psikiyatrisi Açısından DSM-5’e
Genel Bir Bakış
Çocuk Hasta Haklarını Ailelere ve
Okullara Karşı Kim Savunacak?
Uzm. Dr. Sebla Gökçe
Prof. Dr. Bengi Semerci
Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe
Bozukluğu
Tarihsel Süreçte Değişen “Çocuklar
İçin Özel Gereksinim Raporu”
Uygulamaları
Dr. Kln. Psk. İlkiz Altınoğlu
Dikmeer
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül
Prof. Dr. Gülsen Erden
Asperger mi? Toplumsal İletişim
Bozukluğu mu?
Hasta Hakları Uygulamaları Bakış
Açısından “Çocuk Hakları”
Doç. Dr. Evren Tufan
Av. Jülide Işıl Bağatur
Yıkıcı Davranış Bozuklukları
Kapsamında Yeni Bir Tanı: Aralıklı
Patlayıcı Bozukluk
Klinik Uygulamada Hasta
Haklarının Gözetilmesi
Doç. Dr. Ayşe Kılıçaslan
Prof. Dr. Runa İdil Uslu
İLK GÖRÜŞME: TERAPÖTİK BİR
FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
Mİ?
Prof. Dr. Yankı Yazgan
09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
KAHVE ARASI
PANEL 6 – ÇOCUK VE
ERGENLERDE ADLİ PSİKİYATRİK
DEĞERLENDİRME
POSTER TURU 1
PANEL 7 – DUYGULARIN
NÖROBİYOLOJİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Avcı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan
Cöngöloğlu
İstismar Olguların Psikiyatrik
Değerlendirilmesi, Genel ve Ayırıcı
Özellikler
Utanma
Doç. Dr. Gonca Gül Çelik
Doç. Dr. Ayhan Cöngöloğlu
Güvenir Bilgiye Ulaşma; Hafıza Türleri
ve Doğru Soru Sormak
Korku
Doç. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
ÇALIŞMA GRUBU 5
ÇOCUK VE ERGENLERDE
UYKU SORUNLARINA
YAKLAŞIM VE KOLAY
UYGULANABİLİR
YÖNTEMLER
Prof. Dr. Ayşe Arman
Doç. Dr. Ayşe Kılıçaslan
Adli Raporlama ve İzlem; Olgu
Örnekleri, Zor Olguların Yönetimi
Çekingenlik
Prof. Dr. Ayşe Avcı
Yrd. Doç. Dr. Murat Yüce
Üzüntü
Uzm. Dr. Özhan Yalçın
12:30
13:30
WECHSLER ÖLÇEKLERİ NEYİ
ÖLÇER, UYGULAMANIN
OLMAZSA OLMAZLARI
NELERDİR? SONUÇLAR
NASIL YORUMLANMALIDIR?
WISC-R’DAN WISC-IV’E..
ÖĞLE YEMEĞİ
Doç. Dr. Sabri Hergüner
13:30
15:00
PANEL 8 - ATİLLA TURGAY DEHB
PANELİ: DEHB’YE TÜRKİYE’DEN
YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp Sabri
Ercan
PANEL 9 – OTİZMDE
GENETİKTEN TEDAVİYE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür
Yorbık
Türkiye’de DEHB Epidemiyolojisi
Otizmde Genetik
Uzm. Dr. Taciser Uysal
Prof. Dr. Özgür Yorbık
DEHB Tanısında Öğretmen ve Ebeveyn
Bilgi Farklılıklarını Nasıl
Değerlendirmeliyiz?
Otizmde Epigenetik
KURS 1
YEME BOZUKLUĞUNDA
ERGEN İLE ÇALIŞMAK
Prof. Dr. Janet Treasure
Uzm. Dr. Caner Mutlu
(Kurs İngilizce olup simültane
çeviri yapılmayacaktır)
Uzm. Dr. Ayşegül Selcen Güler
DEHB ve Otizm Birlikteliğinde İlaç
Kullanımı
Otizmde Hedefe Dönük Tedaviler
Ne Kadar Umut Verici?
Uzm. Dr. Ülku Akyol Ardıç
Doç. Dr. Kağan Gürkan
DEHB’de Alt tiplerin Çoklu Beyin
Görüntüleme, Genetik ve Bilgisayarlı
Nöropsikolojik Test Bataryasıyla
Karşılaştırılması
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
15:00
15:30
KAHVE ARASI
15:30
17:00
PANEL 10 – BEBEK RUH SAĞLIĞI
POSTER TURU 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Koray
Karabekiroğlu
PANEL 11 - SOSYAL BİLİŞ VE
EMOSYON TANIMA
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burcu
Özbaran
0-4 Yaş Döneminde Anne-Çocuk
İlişkisinin Gözlemsel Değerlendirilmesi
Yeme Bozukluklarında Sosyal
Biliş ve Emosyon Tanıma
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
Doç. Dr. Burcu Özbaran
Fetal Maternal Ruh Sağlığını Etkileyen
Perinatal Psikososyal Faktörler
Alkol ve Madde
Bağımlılığında Sosyal Biliş ve
Emosyon Tanıma
Uzm. Dr. Tuna Çak
Doç. Dr. Zeki Yüncü
Anne Bebek Bağlanması ve Perinatal
Risk Etmenleri
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğunda Sosyal Biliş ve
Emosyon Tanıma
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Akça
Yrd. Doç. Dr. Sezen Köse
KURS 1
YEME BOZUKLUĞUNDA AİLE
İLE ÇALIŞMAK
Prof. Dr. Janet Treasure
(Kurs İngilizce olup simültane
çeviri yapılmayacaktır)
0-4 Yaş Döneminde Psikiyatrik
Başvuruyu Belirleyen Psikososyal
Faktörler
Dr. Zehra Babadağı
17:00
19:00
GENEL KURUL
11 NİSAN 2014 CUMA
07:30
08:45
TURKUVAZ SALON
TURUNCU SALON
BEYAZ SALON
UZMANLA BULUŞMA 2
SÖZEL BİLDİRİLER 3
SÖZEL BİLDİRİLER 4
NÖROGELİŞİMSEL
BOZUKLUKLARDA ZOR
VAKALARA YAKLAŞIM
Prof. Dr. Nahit M. Mukaddes
09:00
10:40
İKİLİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Neslihan Emiroğlu / Doç. Dr. Sabri Hergüner
Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk ve Klinik Değerlendirme
Prof. Dr. Mary Fristad
Yeme Bozukluğu Tedavisinde Kanıta Dayalı Son Veriler
Prof. Dr. Janet Treasure
10:40
11:10
11:10
12:00
KAHVE ARASI
POSTER TURU 3
KONFERANS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Gelişimsel Bağlantı Bozukluğu olarak Otizm
Prof. Dr. Jan Buitelaar
12:00
13:00
13:00
14:30
ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL 12 - GÜNÜMÜZ SAĞLIK
SİSTEMİNDE ÇERSAH UZMANLIK
EĞİTİMİ
PANEL 13 - NÖROGELİŞİMSEL
BOZUKLUKLARDA
ENDOFENOTİPLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süha Miral
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birim
Günay Kılıç
Sağlık Uygulamalarının Getirdikleri
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğunda Endofenotipler
Prof. Dr. Birim Günay Kılıç
Prof. Dr. Levent Kayaalp
Nasıl bir ÇERSAH uzmanı
hedefliyoruz?
Özel Okuma Güçlüğünde
Endofenotipler: Gelişimsel ve
Terapötik Yönleri
Prof. Dr. Müge Tamar
Doç. Dr. Sennur Zaimoğlu
KURS 2
DUYGUDURUM
BOZUKLUKLARINDA
PSİKOSOSYAL
YAKLAŞIMLAR
Prof. Dr. Mary Fristad
Eğitim Sürecinde Güçlükler ve Güçlü
Yönlerimiz
Uzm. Dr. Gonca Engin
Otizm Spektrum Bozukluklarında
Endofenotipler
Neler Yaptık? Neler Yapmalıyız?
Uzm. Dr. Betül Mazlum
Prof. Dr. Süha Miral
14:30
15:00
15:00
16:30
KAHVE ARASI
POSTER TURU 4
ÇALIŞMA GRUBU 6
ÇALIŞMA GRUBU 7
KURS 2
TRAVMA SONRASI STRES
BOZUKLUĞUNDA
DEĞERLENDİRME ve BİLİŞSEL
DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR
NÖROPSİKOLOJİK
DEĞERLENDİRME,
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
ve ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
PRATİĞİNDE KULLANIMI
DUYGUDURUM
BOZUKLUKLARINDA
PSİKOSOSYAL
YAKLAŞIMLAR
Doç. Dr. Işık Karakaya
Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar
Prof. Dr. Mary Fristad
Uzm. Dr. Betül Mazlum
16:30
17:30
UZMANLA BULUŞMA 3
OLGU TARTIŞMALARI 3
ETİK
Doç. Dr. Osman Elbek
KENDİNE ZARAR VERME
DAVRANIŞINA YAKLAŞIM
Prof. Dr. Şahbal Aras
Doç. Dr. Burak Doğangün
YETERLİLİK KURULU
TOPLANTISI
Uzm. Dr. Saltuk Dönmez
17:30
18:30
AKILCI İLAÇ
KULLANIMI
KOMİSYON TOPLANTILARI
GALA YEMEĞİ
19:30
İngilizceden Türkçeye Simültane Çeviri Yapılacaktır
12 NİSAN 2013 CUMARTESİ
08:30
09:45
09:45
10:00
TURKUVAZ SALON
TURUNCU SALON
PANEL 14 – SOSYAL KAYGI
BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ
YAKLAŞIMLARI
PANEL 15 - ANNE - BABALIK
VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Kültür
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem
Gencer
Sosyal Kaygı Bozukluğunda
Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
Anne - Babalık ve Çocuğun
Ruhsal Gelişimine Etkisi
Doç. Dr. Ebru Kültür
Doç. Dr. Aylin Özbek
Sosyal Kaygı Bozukluğunda
Psikodrama Uygulamaları
Anne - Babalık Eğitimleri ve
Topluma Etkisi
Doç. Dr. Özden Üneri
Doç. Dr. Fatma Varol Taş
Sosyal Kaygı Bozukluğunda Bilişsel
Davranışçı Yöntemler
Anne - Babalık Eğitimi ve Ruhsal
Bozukluklara Etkisi
Uzm. Dr. Selcen Esenyel
Doç. Dr. Özlem Gencer
BEYAZ SALON
ÇALIŞMA GRUBU 8
OTİZMDE DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Jan Buitelaar
KAHVE ARASI
KONFERANS
10:00
11:30
11:30
12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prof. Dr. Russell Barkley / Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Çoklu Yaklaşım
ÖDÜL TÖRENİ - DEĞERLENDİRME - KAPANIŞ
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU KURSU
12:00
17:00
Prof. Dr. Russell Barkley
(Jannsen tarafından desteklenmektedir)
İngilizceden Türkçeye Simültane Çeviri Yapılacaktır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content