close

Enter

Log in using OpenID

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

embedDownload
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İ
L
A
N
1- İşletmemiz yetiştirmesi 7.800 baş Reforme Erkek Kuzu canlı ağırlık kg fiyatı üzerinden 6 parti
halinde satılacaktır. Reforme erkek kuzular için muhammen fiyat için 8,75 TL/Kg.’dır.
2- İhale, 15/04/2015 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
Ceylanpınar (Merkez) İşletmemizde yapılacaktır. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif
edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 22/04/2015 aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait satış listesi aşağıya çıkarılmıştır.
1 BAŞ ORT.
AĞIRLIK
(Kg)
MUHAMMEN
TUTARI(TL)
TESLİM
TARİHİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
(%5)
8,75
546.000,00
01-10/05/2015
27.300,00
58.500
8,75
511.875,00
01-10/05/2015
25.593,75
Erkek Kuzu 1.300 baş 40 ± % 20
52.000
8,75
455.000,00
01-10/05/2015
22.750,00
İvesi
Erkek Kuzu 1.300 baş 40 ± % 20
52.000
8,75
455.000,00
10-20/05/2015
22.750,00
5.
İvesi
Erkek Kuzu 1.300 baş 38 ± % 20
49.400
8,75
432.250,00
10-20/05/2015
21.612,50
6.
İvesi
Erkek Kuzu 1.300 baş 35 ± % 20
45.500
8,75
398.125,00
10-20/05/2015
19.906,25
TAH.TOPLAM
CANLI
AĞIRLIĞI(Kg)
FİYATI
(TL/Kg)
Erkek Kuzu 1.300 baş 48 ± % 20
62.400
İvesi
Erkek Kuzu 1.300 baş 45 ± % 20
3.
İvesi
4.
P.
No
IRKI
1.
İvesi
2.
CİNSİ
TOPLAM
MİKTARI
7.800 baş
319.800
2.798.250,00
139.912,50
4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla bir partiye iştirak
edebilecekleri gibi diledikleri sayıda parti için de teklifte bulunabilirler.
5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;
a) Kanuni ikametgâhlarını,
b) Geçici teminatlarını,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair
hâlihazırda faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz
etmesi gerekmektedir.
6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95
0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki
TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya İşletmemiz veznesine yatırabilirler.
7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş
sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce reforma kuzuları İşletmemiz Kazıktepe ağıllarında
yerinde görebilirler. Sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
8- Reforme erkek kuzuların tesliminde kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme
yapılacak olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan
taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır. Fire düşülmeyecektir.
9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sokak no:62
Bakanlıklar/ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Mersin, Sivas ve
Ankara Ticaret Borsası Başkanlıkları ile İşletmemizde görülebilir.
İşletmemiz Telefon No: (0414) 4714974 (5 hat) ve Faks No: (0414) 4714378 ve 4715228’dir.
10- TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
10- İLAN OLUNUR.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content