close

Enter

Log in using OpenID

4. Ulusal 4. Ulusal - Geriatrik Hematoloji Derneği

embedDownload
4. Ulusal
İYİ KLİNİK UYGULAMA EĞİTİM KURSU (30 Eylül-1 Ek m, 2015)
GERİATRİK HEMATOLOJİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
EHA GERIATRIC HEMATOLOGY TASK FORCE
02 - 04 Ek m 2015
Ödüllü Poster Bildiri Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 15 Eylül 2015
Online bildirilerinizi “geriatrikhematoloji.ozetbildiri.com” adresinden gönderebilirsiniz.
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Morfoloj B nası, Ankara
Bilimsel Sekreterya:
Prof. Dr. Zafer Gülbaş
Tel: 0 262 678 57 56 • 0 262 678 55 73
E-posta: [email protected]
www.geriatrikhematoloji.org
Organizasyon Sekreteryası:
Yasemin ŞİMŞEK
Tel: 0 232 464 88 30 Dahili: 115
E-posta: [email protected]
www.dalyatur.com
2 Ek m 2015, Cuma
Ger atr k Hematoloj de Labaratuvar
Ger atr ’de Genet k
Ger atr de İmmune S stem
Ger atr de Değerlend rme
Hematoloj de Evde Bakım
Ger atr de Trombof l
Ger atr de Radyoterap
Ger atr k Kİ Nakl
Yaşlılıkta Kök Hücre
3 Ek m 2015, Cumartes
Ger atr de F t Ned r ve F t Skorlaması
Ger atr de KML
Ger atr de KLL
Ger atr de Myeloma
Ger atr de Myeloma
Ger atr de AML ve Myelod splast k Sendrom:
Ger atr de Hodgk n Lenfoma
Ger atr de D ffüz Büyük B Hücrel Lenfoma
Ger atr de Myeloprol ferat f Hastalıklar
4 Ek m 2015, Pazar
EHA Ger atr c Hematology Task Force
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content