close

Enter

Log in using OpenID

5. ankara ebelik günleri poster bildiri gönderme

embedDownload
POSTER BİLDİRİ GÖNDERME
5. Ankara Ebelik Günlerine poster bildiri gönderimi sadece elektronik posta üzerinden kabul
edilecektir. Bildirilerinizi [email protected] adresine yollayınız. Posterler en az iki
hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem görüşleri doğrultusunda olumlu görüş verilen
posterler kabul edilecektir. Poster bildirinizin kabul bilgileri e-posta adresinize bildirilecektir.
Gönderim Kuralları

Bildiriler sadece poster olarak kabul edilecektir.

Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir.

Bildiride kelime sayısı 400 ile sınırlıdır.

Poster bildiri özetleri yapılandırılmış özet (abstract) olmalıdır.

Araştırmalar için başlık (title), yazarlar ve ünvanları, çalıştığı kurum, amaç (aim), yöntem
(method), bulgular ve tartışma (results and discussion), sonuç (conclusion), kaynaklar
(references) ve anahtar kelimelerden (key words) oluşmalıdır.

Derleme çalışmaları için başlık (title), yazarlar ve ünvanları, çalıştığı kurum, amaç (aim), giriş
(introduction), literatür özeti (subject background), sonuç (conclusion), kaynaklar (references)
ve anahtar kelimelerden (key words) oluşur.

Bildiri özetler Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında, 11 punto olmalı, başlık ve
yazarlar ve unvanları, çalıştığı kurum bold ve 12 punto olmalıdır.

Bildiri özeti etkinlik web sayfasındaki form kullanılarak hazırlanmalıdır.

Başlık hariç standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde
ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

Gönderilen bildiri özetleri kaynakça ve kaynakça numarası içermemelidir.

Bildirilerin sempozyum elektronik kitabında/CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en
az birinin sempozyuma kayıt olması gerekmektedir.

Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler
kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle,
mutlaka sürekli kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.

Son Gönderim Tarihi: 3 Nisan 2015
Poster Hazırlama Kuralları

Posterler 70x100 cm boyunda olmalıdır.

Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ın ve çalıştıkları kurumun adı yazılmalıdır.
1

Poster içeriği 1 metre uzaklıktan okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.

Posterler sempozyumun sabahı, sempozyum program açılışına kadar asılmalıdır.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content