close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı

embedDownload
OSD Basın Bülteni
09 Nisan 2015
ÖZET DEĞERLENDİRME
KONULAR
Üretim
İhracat
Pazar
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
2014
97.308
61.203
82.246
53.966
50.964
37.812
Mart
2015
123.119
72.781
89.956
58.872
89.104
61.676
(%)
27
19
9
9
75
63
2014
255.490
166.459
202.815
136.440
122.497
89.347
Ocak-Mart
2015
334.705
198.433
249.838
158.642
184.214
126.991
(%)
31
19
23
16
50
42
PAZAR
2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar, 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 50 oranında
artarak 184 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 42 oldu
ve pazar 127 bin adede yükseldi.
2015 yılı Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
78 artarak 46 bin adet düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.
2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 52 oranında
artarak 11 bin düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 yılında
2014 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 67 oranında artarak 9.818 adete yükselirken,
otobüs pazarı ise yüzde 1 oranında azaldı ve 412 adet olarak gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 33,2 otomobil pazarı ise yüzde 42,1 hafif ticari
araçlar (HTA) pazarı ise yüzde 13,5 oranında arttı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon pazarı yüzde
44,1 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 12,7 oranında düşüş gösterdi.
Pazar
(x 1.000)
10 Yıllık
Ortalama
2015
Değişim
%
138,3
184,2
33,2
Otomobil
89,4
127
42,1
HTA
40,8
46,3
13,5
6,8
9,8
44,1
0,472
0,412
-12,7
Toplam
Kamyon
Otobüs
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 9 Nisan 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2015 Mart ayında yüzde 74 düzeyinde gerçekleşti.
90
78
80
74
70
78
77
75 76
73
75
73
74
75
69
69 70
69 68
66
68
66
71
72
73
71
74
70
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)
2015/03
2015/02
2015/01
2014/12
2014/11
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014
2014/01
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
60
Öte yandan 2015 Mart ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 45 düzeyinde gerçekleşti.
60
52
50
46
47
48
51
51
51
51
50
50
50
49
49
48 46
46
40
48
46
45
43
41 42
42
35
40
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
2015/03
2015/02
2015/01
2014/12
2014/11
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
30
İHRACAT
2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde
23 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 16 oranında arttı. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam
ihracat 250 bin adet, otomobil ihracatı ise 159 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu ayda, ticari araç ihracatı ise yüzde 37 artış ile 91 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı
ise yüzde 9 artış ile 3.841 adet oldu.
ÜRETİM
2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 31,
otomobil üretimi ise yüzde 19 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 335 bin adet, otomobil
üretimi ise 198 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Mart döneminde üretim, minibüste yüzde 170, kamyonette yüzde 48, büyük
kamyonda yüzde 35, otobüste yüzde 15 oranında arttı, küçük kamyonda yüzde 9, midibüste ise
yüzde 4 oranında azaldı.
Bu ayda, traktör üretimi yüzde 9 oranında artarak 12.612 adet oldu.
2
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 9 Nisan 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OTOMOTİV SANAYİİ 2015 YILI OCAK-MART DÖNEMİ SONUÇLARI
PAZAR
10 Yıllık Ortalama ve 2015/2014 Toplam Satışlar (x1000)
160
2014
2015
10 Yıl Ort/10 Yrs Avr

2
3
5
6
7
9
84
10
154
49
57
8
69
70
63
62
64
62
4
50
50
59
62
56
57
89
51
42
1
59
0
37
34
40
37
32
64
80
57
102
120
11
12
2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam satışlar 184 bin adet oldu ve toplam pazar 2014 yılı
aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttı.
10 Yıllık Ortalama ve 2015/2014 Otomobil Satışları (x1000)
120
2014
2015
10 Yıl Ort/ 10 Yrs Avr

4
6
7
8
9
10
11
110
60
51
32
37
49
45
32
32
39
41
5
47
3
47
2
46
1
43
38
62
27
27
41
0
24
24
20
40
37
42
38
67
80
12
2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil satışları, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 42 oranında
arttı ve 127 bin adet oldu.
3
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 9 Nisan 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
 2005–2015 yılları Ocak-Mart döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
Yerli/Local
2005
21.116 21.020 16.278 24.175
20.361
20.614 37.090 30.704
24.846
21.342
34.745
İthal/Imports
49.620 57.411 38.456 49.756
47.926
46.589 85.805 66.832
89.588
68.005
92.246
Toplam/Total
70.736 78.431 54.734 73.931
68.287
67.203 122.895 97.536 114.434
89.347
126.991
76
73
İthalat/Imports (%)



2006
70
73
67
70
69
70
69
78
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Yerli/Local
23.624 25.192
21.176
25.122
14.880
20.493
32.106 20.394
20.631
12.684
26.121
İthal/Imports
22.860 25.284
18.281
21.374
13.292
15.340
26.957 17.823
17.539
13.241
20.136
Toplam/Total
46.484 50.476
39.457
46.496
28.172
35.833
59.063 38.217
38.170
25.925
46.257
46
46
47
43
46
51
44
İthalat/Imports (%)

70
2011
2015 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 42, ithal
otomobil satışları yüzde 36 oranında, yerli otomobil satışları ise yüzde 63 oranında arttı.
İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 73 gibi yüksek bir oranda
gerçekleşti.
2005–2015 yılları Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları
aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2005

2007
49
50
46
47
2015 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 78, yerli
hafif ticari araç satışları yüzde 106, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 52 oranında arttı.
İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 44 oldu.
ÜRETİM

2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 335 bin adet taşıt aracı üretildi.
2015 Yılı Ocak-Mart Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000)
500
P.Cars
Total
400
351
335
304
300
200
225
258
247
143
200
187
100
103
281 277
255
120
140
149
169
154
142
166
198
91
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 31 oranında
arttı. Bu dönemde, üretimin yüzde 73 ünü oluşturan 254 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
4
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 9 Nisan 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

2014 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2015 yılı ilk üç ayında:
Minibüste
Kamyonette
B. Kamyonda
Otobüste
Otomobilde
K. Kamyonda
Midibüste
yüzde 170
yüzde 48
yüzde 35
yüzde 15
yüzde 19 oranında arttı.
yüzde
9
yüzde
4 oranında azaldı.
2015 Yılı Ocak-Mart Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)
250
Total
Production for Local Market
200
198
187
149
140
150
103
120
169 154
166
142
91
100
İHRACAT/EXPORTS
50
27
35
27
44
35
27
11
42
30 40
32
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 19 oranında
artarak 198 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi yüzde 9 oranında artarak 12.612 adet oldu.
2015 Yılı Ocak-Mart Traktör Üretimi (x1000)
16
13
13
12
12
10
8
10
9
9
7
8
6
3
4
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 9 Nisan 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
İHRACAT

2015 yılı Ocak-Mart döneminde 159 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 250 bin adet taşıt
ihraç edildi. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2014 yılı aynı
dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.

T.C Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2015 yılı OcakMart döneminde toplam ihracat değer bazında, ağırlıklı olarak ABD Doları-Euro paritesi ve
Rusya ile Ukrayna’ya yapılan ihracatın azalması sonucu 2014 yılı aynı ayında göre yüzde 6
oranında azaldı ve 5.3 milyar $ oldu.

Bu dönemde, toplam ana sanayi 1 oranında arttı, yan sanayi ihracatı ise yüzde 15 oranında
azaldı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
2013
SEKTÖR/SECTOR
2014
2014
2015
3 Ay-3 Mo
2014/2015
(%)
OTOMOBİL/ P.Cars
484.504
581.993
136.440
158.642
16
TİCARİ ARAÇLAR / CV
343.967
303.187
66.375
91.196
37
* Kamyonet/Pick-Up
300.765
269.995
60.161
78.584
31
34.664
26.458
4.879
11.128
128
3.055
1.281
226
159
-30
985
824
200
90
-55
4.498
4.629
909
1.235
36
828.471
885.180
202.815
249.838
23
14.996
17.014
3.531
3.841
843.467
902.194
206.346
253.679
* Minibüs/Minibus
* Kamyon/Truck
* Midibüs/Midibus
* Otobüs/Bus
TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL
TRAKTÖR/F.TRACTOR
TOTAL
9
23
Kaynak: OSD
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2015 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında
birinci sırada yer aldı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)
2012
Toplam
(Total)
SEKTÖR/SECTOR
Toplam Yan Sanayi/Total Component Industry
İç ve Dış Lastik / Tyres
Emniyet Camı / Safety Glasses
Motor (Engine)
Akümülatör / Batteries
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components
Toplam Ana Sanayi/Total Vehicle Industry
Otobüs / Bus
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus
Otomobil (P. Cars)
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV
Çekici/Truck-Tractor
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer
Tarım Traktörü/Farm Tractor
Toplam/Total
2013
Toplam
(Total)
2014
Toplam
(Total)
2014
2015
3 Ay (3 Months)
2015/2014
(%)
8.215.954.295
9.065.017.539
9.508.032.776
2.481.904.204
2.114.054.638
-15
1.199.572.093
120.641.763
272.085.582
250.104.807
6.373.550.048
11.100.457.162
855.424.304
161.806.275
6.068.045.119
3.433.310.999
71.336.635
195.093.537
315.440.294
19.316.411.457
1.130.005.892
135.230.310
319.294.885
306.451.449
7.174.035.002
12.491.591.365
937.790.963
147.769.644
6.855.475.590
3.918.798.755
218.385.732
77.907.407
335.463.275
21.556.608.904
1.126.947.745
143.231.168
171.893.752
289.150.764
7.776.809.346
13.272.198.027
985.983.007
97.685.509
7.270.836.596
4.201.921.030
252.416.256
38.396.525
424.959.103
22.780.230.802
328.266.935
39.832.736
47.564.367
67.625.070
1.998.615.096
3.172.293.483
206.062.511
7.338.115
1.807.468.647
989.649.456
61.467.822
6.644.898
93.662.033
5.654.197.687
246.086.965
32.882.532
34.646.108
53.970.744
1.746.468.288
3.204.420.198
227.710.675
39.016.912
1.758.742.034
1.027.817.347
66.091.524
5.337.038
79.704.668
5.318.474.836
-25
-17
-27
-20
-13
1
11
432
-3
4
8
-20
-15
-6
Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
6
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content