close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2015-17487
*BELCFHTC*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreterlik
Sayı :39633678/602.99/
Konu :2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali
Destek Programları Değerlendirme
Komitesi Üyeliği
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi:
24/03/2015 tarihli, 99-211 sayılı ve "2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek
Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği" konulu yazı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden alınan ilgi yazı ve eklerinin
bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
1 tk yazı
DAĞITIM
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Denizcilik Fakültesi Dekanlığına
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Karalar
Tel: : (0372) 257 41 30
Faks: (0372) 257 21 40
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BELCFHTC*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreterlik
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Karalar
Tel: : (0372) 257 41 30
Faks: (0372) 257 21 40
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content