close

Enter

Log in using OpenID

9-11 NİSAN 2015 Adana - Çukurova Üniversitesi

embedDownload
9-11 NİSAN 2015 Adana
Değerli Kadın Çalışmacıları;
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) tarafından, Avrupa Kadın
Çalışmaları Ağı (18 Avrupa Üniversitesi Ortak Çalışma Ağı) ortak katılımları ile, 9-10 Nisan 2015 tarihinde “I.
Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi” düzenlenecektir.
Bu kongrenin amacı, kadın çalışmaları yapan farklı disiplinleri bir araya getirerek kadın sorunlarını ve nedenlerini
tartışmak; bu sorunlara çözüm üretebilmek için yapılabilecekleri yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında
kadın merkezli tartışmaktır. Diğer taraftan, kongre boyunca yapılacak olan konferanslar, paneller ve sunulacak
bildiriler ile farklı disiplinlerdeki kadınla ilgili bilgilerin ve deneyimlerinin paylaşılması; uygulamada görev alanlara
ve karar mekanizmalarına ulaşılması için aracı olmak da amaçlanmaktadır.
Kongre Bildiri Kitapçığı, gönderilen tüm bildirilerin yer aldığı ve Kongre öncesi basılı hale getirilecek ve tüm
katılımcılara kongre çantasında verilecektir. Kongre Makale kitabı ise kongre sonrasında hakemlerin onayına
sunularak ‘basılmaya değer bulunan’ makalelerden oluşacak ve ISBN koduyla basılacaktır.
KADAUM tarafından ilk kez düzenlenecek olan bu kongrede ana tema “Türkiye’de ve Dünya’da Tüm Yönleriyle
Kadın” olarak belirlenmiştir. Kongre ana teması ile ilgili alt başlıklar aşağıda verilmiştir.
Kadın sorunları ile ilgilenen tüm dostlarımızla, Adana’da çok güzel olan Nisan ayında, birlikte olmaktan mutluluk
duyacağız.
Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ
KADAUM Müdürü
BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bilim
Sosyoloji
Psikoloji
Sağlık
Eğitim
Din
Tarih
Hukuk
Sanat ve Edebiyat
Siyaset ve Yönetim
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ekonomi
Girişimcilik
Medya ve İletişim
Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşları
Gelenek ve Modernite
Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik
Kentleşme ve Göç
Kırsal Kesimde Kadın
Afet ve Savaşta Kadın
Çukurova’da Kadın
Kongre sayfamıza ulaşmak için http://kadinkongre.cu.edu.tr
Kongre sekreteryası ile iletişim için [email protected] adresini kullanınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content