close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 MÜDEK dış paydaş toplantı tutanağı

embedDownload
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜDEK DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 2014 / 1
TOPLANTI TARİHİ :30/04/2014
30.04.2014 Çarşamba günü saat 14:00’da SAÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK dış
paydaş toplantısı Prof. Dr. Levent GÜLEN’in başkanlığında yapılmış ve aşağıdaki konular
görüşülmüştür.
1. SAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahir IŞIK tarafından dış paydaşlara SABİS sistemi,
ders içerikleri ve ilgili konularda bilgilendirme sunumu yapmıştır.
2. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY’in isteği üzerine programın eğitim
amaçlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle Jeofizik Mühendisliği
bölümünün bulunduğu bölgedeki çalışma alanları konuşulmuştur. Bölgede yapılan ve/veya
yapılabilecek gerek akademik gerekse proje çalışmalarına örnek olarak Maden arama, Zemin
araştırmaları, Jeotermal araştırmalar, Metan gazı araştırmaları, Depreme yönelik araştırmalar,
heyelan ve fay araştırmaları, Su rezerv tayinleri gibi konuların olabileceği belirtilmiştir.
Bölümün eğitim amaçları ile bahsi geçen örnek çalışmaların uygunluğu irdelenmiştir.
3. Genel olarak Türkiye çapında Lisans bölüm öğrenci adaylarının yerbilimleri bölümlerine
(Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği) olan talebin azaldığı görüşü belirtilmiştir.
4. JFMO Sakarya Şube Başkanı Erdem KUYBULU tarafından, Türkiye’de faaliyet gösteren
Jeofizik Mühendisliği bölüm başkanları tarafından toplantı yapılarak ve öğrenci talepleri
dikkate alınarak stratejik planların yapılabileceği görüşünü belirtilmiştir.
5. Özel sektörde faaliyet gösteren Şahin KESKİN, genel olarak Türkiye’de Jeofizik
Mühendisliği lisans programından mezun olan öğrencilerde Jeofizik cihaz kullanma
konusunda yetersizliğin, Jeofizik Mühendisliğine yakın disiplinlerdeki temel bilgi
eksikliğinin, Uygulama konusunda yetersizliğin ve özgüven eksikliğinin bulunduğunu ifade
etmiştir.
6. Özel sektörde faaliyet gösteren Şahin KESKİN, üniversitelerde özellikle alet, cihaz üretimi
ve yazılım konusunda faaliyetlerin arttırılması gerektiğini ifade etmiştir.
7. Özel sektörde faaliyet gösteren Altan DALDAL, lisans öğrencilerinin çok disiplinli
çalışmalara teşvik edilmesinin gerekliliği konusunda fikir beyan etmiştir.
8. AFAD bünyesinde çalışan Recai KARTAL ve MTA bünyesinde çalışan Hakan AKGÜL,
öğrencilerin bilgisayar programlama konusunda bilgi birikimlerinin arttırılması gerekliliği
konusunda fikir beyan etmişlerdir.
9. KOÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan PEKŞEN ve AFAD bünyesinde çalışan Recai
KARTAL, lisans derslerinde uygulamaya ağırlık verilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir.
10. Özel sektörde faaliyet gösteren Şahin KESKİN, Üniversite endüstri arasındaki ilişkinin
geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.
11. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY, SABİS’teki danışmanlık
sisteminin lisans öğrencileri için uygulanması konusunda öneride bulunmuştur.
12. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY, yaz döneminde ulusal ve
uluslararası kapsamda olabilecek şekilde paralı Jeofizik kamplarının yapılabileceği konusunda
öneride bulunmuştur.
13. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY, SAÜ Jeofizik Mühendisliği
bölümü tarafından Esentepe kampüsü içerine yaptırılan ve bir laboratuvar özelliği bulunan
JEOPARK olarak adlandırılmış alanın gelir getirebilecek bir sisteme dönüştürülebileceği
önerisinde bulunulmuştur.
14. Prof. Dr. Levent GÜLEN, seçimlik derslerin modüler paketler halinde öğrencilerin
tercihine sunulabileceği fikrini ifade etmiştir.
Aslının aynıdır
Prof. Dr. Levent GÜLEN
Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
TOPLANTIYA KATILAN DIŞ PAYDAŞLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
İsim Soyisim
Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Ertan PEKŞEN
Altan DALDAL
Hakan AKGÜL
Recai KARTAL
Erdem KUYBULU
Musa KOCACIK
Şahin KESKİN
Kurum
İTÜ
KOÜ
Özel Sektör
MTA
AFAD
JFMO
Özel Sektör
Özel Sektör
TOPLANTIYA KATILAN SAÜ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÖĞRETİM
ELEMANLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İsim Soyisim
Prof. Dr. Levent GÜLEN
Prof. Dr. Gündüz HORASAN
Prof. Dr. Murat UTKUCU
Yrd. Doç. Dr. Mahir IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Can KARAVUL
Yrd. Doç. Dr. Günay BEYHAN
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KESKİNSEZER
Yrd. Doç. Dr. Şefik RAMAZANOĞLU
Arş. Gör. Hatice DURMUŞ
Arş. Gör. Eray YILDIRIM
Arş. Gör. Ali SİLAHTAR
Arş. Gör. Hasan KARAASLAN
Arş. Gör. Ertuğrul GÜRÜBÜZ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content