close

Enter

Log in using OpenID

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

embedDownload
POSTER KABUL
KOŞULLARI
• Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda hazırlanmalıdır.
r
a
h
m
u
a
bsempozy u
izdo
• Posterler 1 metre uzaktan okunabilecek büyüklükte yazılar ve şekiller içermelidir.
• Orijinal araştırmalar ve olgu sunumları poster olarak sunulabilir.
• Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
• Posteri sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
• Poster özetleri gönderilirken, Türkçe ayrı, İngilizce ayrı olarak, iki seferde, özet bildiri gönderim
sitesi “www.izdokongreleri.com” adresine gönderilecektir.
• Posterler için özet başlığı 12, özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.
• Poster özetleri “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana
yaslanmış olarak yazılmalıdır.
• Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik ünvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst
simge olarak belirtilmelidir.
• Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç/Aim”, “Gereç ve Yöntem/Materials and Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması/Case Description”, “Bulgular/Results” ve “Sonuç/Conclusion” başlıkları yer almalıdır.
• Posterler için son özet gönderme tarihi: 10 Nisan 2015
• Posterlerin kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.
• Posterlerin kongrede asılma tarihi: 01 Mayıs 2015: 15.00,
çıkarılma tarihi: 03 Mayıs 2015 saat: 11.00
• Poster sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Kongreye katılmayıp poster
sunumu veren kişilerin poster sunumları kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirtilen kurallara
uygun olarak gönderilmeyen posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content