close

Enter

Log in using OpenID

CBU GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMD 3113

embedDownload
CBU
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GMD 3113- SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DERSİ
Dersin Amacı: Üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet
projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesinin sağlanmasıdır.
Dersin içeriği: Derse Giriş, Temel Kavramlar Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk
Kampanyalarına Genel Bakış Proje konularının belirlenmesi (çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları,
eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.) Proje hazırlama ve sunum
Dersi alan öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar:
1. Proje ekibi en az 3, en fazla 6 kişiden oluşmalıdır.
2. Proje ekibi, bir Bölüm Öğretim üyesinin danışmanlığında proje önerilerini Bölüm Başkanlığına
vermelidirler. (Ek 1 formu). Her öğretim üyesi en fazla 2 gruba (bir örgün + bir ikinci öğretim)
danışmanlık yapabilir.
3. Proje önerileri Bölüm Başkanlığı tarafından incelenecek ve uygun olan projelere onay verilecektir.
Orta öğretim ve lise düzeyindeki okullarda sadece eğitim vermeye yönelik projeler veya Kermes
tarzında yapılan projeler kabul edilmeyecektir.
4. Proje başladıktan 4 hafta sonra bir ara rapor hazırlanarak danışman öğretim üyesine sunulur.
5. Aralık ayının 2. haftasından itibaren, projeler sınıfta Power-Point sunum şeklinde öğrenci ve öğretim
üyelerine en fazla 10-15 dakikada sunulur.
6. Ayrıca Projeyi tanıtan bir poster (50x70 cm) hazırlanarak koridordaki panolara asılacaktır.
7. Poster ve PP sunum hazırlanırken konu özellikle resim, şekil ve tablolar kullanılarak anlatılmalıdır.
8. Projenin her aşaması yeterince (en az 5) fotoğraflanmalıdır.
9. Dönem içerisinde Ders kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarından konuşmacılar davet
edilecektir. Bu konu ile ilgili duyurular önceden panoda ilan edilecektir. Öğrencilerin bunu takip
etmeleri önemle rica olunur.
10. Devam konusuna özen gösterilmesi gerekmektedir.
11. Öğrenciler proje ara raporundan vize sınav notunu, proje sonuç raporu ve sunumlardan ise final sınav
notlarını alacaklardır.
12. Dersler pazartesi günleri saat 9.00 (örgün öğretim) ve 15.00 (ikinci öğretim) yapılacaktır.
Sosyal Sorumluluk Projesi dersi ile ilgili belirlenen tarihler:
29 Eylül 2014 saat: 9.00
Dersin tanıtımı ve uygulaması hakkında bilgilendirme
6 Ekim
Tatil
13 Ekim
Proje öneri formunun Bölüm Başkanlığı’na verilmesi
20 Ekim
Proje önerilerinin onaylanması ile birlikte projelerin başlaması
27 Ekim:
Konuşmacı (Bir sivil toplum örgütünden)
3 Kasım:
Proje Alan çalışması
10 Kasım:
Proje Alan çalışması
17 Kasım:
Konuşmacı (Bir sivil toplum örgütünden)
3 Kasım:
Proje Alan çalışması, Proje Ara rapor teslimi son tarih
24 Kasım:
Proje Alan çalışması
1 Aralık:
Proje Alan çalışması
8 Aralık:
Proje sunumları, posterlerin asılması
15 Aralık:
Proje sunumları
22 Aralık:
Proje sunumları
29 Aralık:
Proje Sonuç Raporu teslimi son tarih
EK 1
CBU GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GMD 3113- SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
PROJE ÖNERİ FORMU
PROJENİN ADI:
PROJE DANIŞMANI :
PROJE EKİBİ : (öğrenci no-isim listesi)
PROJENİN AMACI
PROJENİN ÖNEMİ
.
PLANLANAN AKTİVİTELER
PROJEDEN BEKLENENLER
Proje Danışmanı
imza
Proje Ekibi
İmzalar
*Bu sayfadaki alanlar istendiğinde genişletilebilir veya ek sayfalar kullanılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
166
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content