close

Enter

Log in using OpenID

2221 Konuk ve Akademik İzinli(Sabbatical)Bilim İnsanı

embedDownload
2221 Konuk ve Akademik
İzinli(Sabbatical)Bilim İnsanı Destekleme
PROGRAMIN
AMACI
DESTEK
TUTARI/
SÜRESİ
Yurt dışında
çalışan seçkin
bilim
insanlarının
Türkiye’ye
getirilerek kamu
veya özel sektör
kurum veya
kuruluşlarında
araştırma
yapma,
konferans vb.
verme,ders
verme, ortak
proje yazma
gibi her türlü
akademik
çalışma ve ArGe faaliyetlerini
gerçekleştirmek
için destek
verilmektedir.
Destek
miktarı bilim
insanının
ünvanına ve
kalınacak
süreye göre
değişmekte
dir.
En az:
1 hafta
En çok:
12 ay
DESTEK
PROGRAMIN
A KİMLER
BAŞVURABİL
İR
Yurt dışındaki
üniversitelerde
(en az doktora
dereceli),
Yurt dışındaki
kamu/özel
araştırma
kuruluşlarında
(5 yıl sektör
deneyimine
sahip)
çalışmakta olan
Türk/yabancı
seçkin bilim
insanlarının bu
programa
başvurabilir.
ÖZEL
KOŞULLAR
BAŞVURU
ZAMANI
Akademik izin
döneminde
(sabbatical)
Türkiye’deki
Üniversite ve
Enstitülere gelecek
olan konuk bilim
insanları da
program
kapsamında
desteklenir.
Başvurular her ay,
yılda 12 dönem
alınmaktadır.
http://ebideb.tubitak.gov.t
r
NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, online
başvuru dışında yapılmaya çalışılan başvurular ile son başvuru günü mesai bitiminden
sonra gelen ve/veya faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.
2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı
Dolaşımı Destek Programı
PROGRAMIN
AMACI


Türkiye’nin
araştırmacılar
için cazibe
merkezi haline
getirilmesi
hedefine katkı
sağlamak
amacıyla,
TÜBİTAK
Bilim İnsanı
Destekleme
Daire
Başkanlığı,
Avrupa
Birliği’nin
katkısını da
alarak;
100 deneyimli
bilim
insanına/araştır
macısına
Türkiye’deki
üniversiteler,
kamu-Ar-Ge
birimleri ve
sanayi
kuruluşlarında
kadrolu
istihdam
edilmesine,
araştırma
yapmalarına
olanak
sağlamaktadır.
DESTEK
DESTE
PROGRAMIN
K
A KİMLER
TUTARI BAŞVURABİL
/
İR
SÜRESİ
En az:
Deneyimli
20 ay
Araştırmacı:
Başvuru tarihi
En çok:
24 ay
itibariyle, lisans
eğitimi sonrası
alanlarında
Not:
Programı tecrübesi 10 yıl
n son
ve daha az olan
çağrı
araştırmacılar
dönemin deneyimli
de destek araştırmacılardır
süresi 12 .
aydır.
Çok Deneyimli
Araştırmacı:
Başvuru tarihi
itibariyle, lisans
eğitimi sonrası
alanlarında 10
yıldan fazla
tecrübesi olan
araştırmacılar
çok deneyimli
araştırmacılardır
Not: Lisansüstü
eğitimde
geçirilen süreler,
bu sürelerde tam
zamanlı
çalıştığını
belgelendirilmes
i kaydıyla
deneyim
sürelerine
dâhildir.
ÖZEL KOŞULLAR
BAŞVURU
ZAMANI
İstihdam edilecek
araştırmacının Doğa
Bilimleri,
Mühendislik ve
Teknoloji, Tarımsal
Bilimler, Sosyal
Bilimler ve Beşeri
Bilimler alanlarında
doktorasını, Tıbbi
Bilimlerde doktora
veya uzmanlığını
tamamlamış olması
ya da lisans eğitimi
sonrasında söz
konusu alanlarda en
az 4 yıllık araştırma
deneyimine sahip
olması
Programa
başvurular her yıl
bir dönem olarak
elektronik ortamda
alınır. Başvuru
dönemleri ve
koşulları ilgili
programın internet
sayfasında
(www.cocirc.tubit
ak.gov.tr) ilan
edilir.
Son üç yıl içinde en
az iki yıl yurt dışında
ikamet etmiş olması
Araştırmacının,
Üniversiteler, kamu
AR-GE birimleri
veya AR-GE
birimleri bulunan
özel sektör
kuruluşları tarafından
istihdam edileceğinin
taahhüt edilmiş
olması
NOT: Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content