close

Enter

Log in using OpenID

Bu PDF dosyasını indir

embedDownload
R u m e l i D E Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) /
IX
EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin Ekim 2014’te ilk sayısı
yayımlanmıştır.
Rumeli yurdunda Türk dili, Türk edebiyatı ve çeviribilimle ilgili yazılarla yayın hayatına
başlayan dergimizde bu sayının düzen ve tasarımını editörlük gerçekleştirmiştir.
Bu sayıda,
Yakup YILMAZ ve öğrencisi Betül KONYAR “Kırklareli’nde 2013 Yılında Doğan Çocuklara
Verilen Adların Özellikleri” adlı makaleleriyle,
Secaattin TURAL “Eleştirel Gerçekçilik Bağlamında Mehmet Akif Şiirine Bir Bakış” adlı
makalesiyle,
Muhammet NALBANT, “Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler” adlı makalesiyle,
Eshabil BOZKURT ve Ayşe Banu KARADAĞ, “Türk Kültür ve Edebiyat Dizgesinde Çok
Kimlikli Bir Mütercim: Süleyman Tevfik” adlı makaleleriyle,
Ayza VARDAR da “Türkiye’nin Erken Modernleşme Döneminde Çevrilmiş Batı” adlı
makalesiyle dergimize katkıda bulunmuştur.
Makaleleriyle yazarlarımıza, hakemlikleriyle hakemlerimize, yayın kuruluna ve dergimize
katkısı olan herkese teşekkür eder, makalelerin okuyanlara faydalı olmasını temenni ederiz.
2015 Nisan sayısı için yazılarınızı beklediğimizi bilmenizi isteriz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E J o u r n a l o f L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e S t u d i e s 2014.1 (Ekim) /
X
EDITOR’S NOTE
Dear Reader,
The first issue of RumeliDE is published in October, 2014.
The design and organization of this issue which includes articles on Turkish Language, Turkish
Literature and Translation Studies have been undertaken by the editor.
This issue is contributed by:
Yakup YILMAZ and his student Betül KONYAR, with the article named “Properties of
Children’s Names Who Are Born in 2013 in Kırklareli”,
Secaattin TURAL, with the article named “An Overwiev of Mehmet Akif Poetry in the Context
of Critical Realism”,
Muhammet NALBANT, with the article named, “The Poets in Âteş-Gede-i Muntafî”,
Eshabil BOZKURT and Ayşe Banu KARADAĞ with the article named “A Translator with
Multiple Professional Identities in Turkish Cultural and Literary System: Süleyman Tevfik
Ayza VARDAR, with the article named “Translated West in the Early Modernization Phase of
Turkey” .
We kindly thank to our writers for their articles, the referees for carefully evaluating the works,
to the editorial board for their contributions, hoping that you will benefit from the articles in
the journal.
We want you to know that we expect your article for the 2015 April issue.
We wish our success and happiness...
RumeliDE General Editors
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content