close

Enter

Log in using OpenID

Davranış Kuralları Fındık Modülü

embedDownload
Davranış Kuralları
Fındık Modülü
Versiyon 0.8
www.utzcertified.org
0
UTZCertified Eğitim Merkezi web sitesi:
www.utzcertified-trainingcenter.com
Lütfen görüşlerinizi veya önerilerinizi aşağıdaki e-mail adresine gönderiniz:
[email protected]
ya da aşağıdaki posta adresine gönderiniz:
UTZCertified
Standard and Certification Department
De Ruyterkade 6 bg
1013 AA Amsterdam
Hollanda
© UTZCertified 2014
Bu yayının hiçbir parçası , tam bir gerekçe olmadan, herhangi bir formda veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya
başka biçimde hiçbir araçla çoğaltılamaz, bir veri kurtarma sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz
1
Giriş
Fındık modülü, Davranış Kuralları sertifikasyonu almak isteyen tüm fındık üreticileri ve grupları (kendi fabrikaları
olsun veya olmasın) tarafından “Temel Kurallar “ ile birlikte kullanılır.
Modülü fındık üretimi ve kabuksuz fındık üretimine kadar olan işleme faaliyetlerine uygulanabilir gereklilikleri içerir.
A
HN. A.1
YÖNETİM
Üretim sahasının belirlenmesi
Bahçeler yasal olarak dikim yapmaya onaylı,
satın alınmış veya kiralanmıştır.
YIL 4
YIL 3
YIL 2
YIL 1
KONTROL NOKTASI
Denetim
Düzeyi
“Uygulanabilir” sütunu kontrol noktasının grup sertifikasyonu için Temel Kurallar’ a göre belgeli gruplar adına grubu
ve/veya grup üyesini içerip içermediğini belirtir. Bireysel sertifikasyon için Temel Kurallar’ a göre sertifikasyon almak
isteyen fındık üreticilerinin Modül’ de kendileri için uygulanabilir tüm kontrol noktalarına uyması gereklidir.
Temel Kurallar’ da öngörülen ile Modül de öngörülen arasında bir çelişki olması halinde, Modüldeki gereklilikler
öncelikli olacaktır.
Uygunlukla ilgili Açıklamalar
Ü
Atıl arazilerin mülkiyeti; yasal
olarak alınmadığı sürece, üretim
sahası olarak kullanılamazlar.
G+ Ü
Şikayet Prosedürü:
- isim belirtmeden şikayette bulunma
fırsatı verir,
- şikayetleri açık ve zamanında
belirtmeyi sağlar,
- hiçbir şikayetçinin şikayette
bulunduğu için ceza almayacağını
garanti eder ve
- diğer yasal şikayet mekanizmalarına
başvurmaya bir engel teşkil etmez
(örn. Tüzel, toplu iş sözleşmeleri).
Şikâyetler ve bunlarla ilgili olarak
alınan önlem ve düzeltici faaliyetler
uygun şekilde dokümante edilir. İhlal
durumlarında (iddia edilen), devlet
tarafından talep edilebilecek şikayet
kayıtları, gönderilecek denetçi
tarafından ulaşılabilir pozisyonda
olacaktır.
Ü
Yabancı Otların elle veya el
aletleriyle çıkartılmaları önerilir.
Ü
Budama işlemi, tomurcuklar
açılmadan önce
tamamlanmalıdır. Her bir ağaç
için 5-6 dal idealdir.
Şeffaflık
HN. A.2
Davranış Kurallarına uygunluğa yönelik
sorunlarla ilgili şikayet sunmak ve şikayette
bulunmak için uygulanabilir bir prosedür
belirlenmiştir. Çalışanlar işe alım esnasında
şikayet prosedürü konusunda
bilgilendirilmişlerdir.
B
TARIM UYGULAMALARI
Tarımsal Bakım
Hasadın en iyi şekilde yapılabilmesi için,
Bahçeler hasat zamanından önce tüm yabancı
otlardan arındırılmalıdır.
İdeal ve sağlıklı bir ağaç yapısına sahip olmak
için; fındık ağaçlarının yıllık olarak yaprak
dökümünden sonra Sonbahar ayında
budanması gerekir.
Kurumuş, iç içe geçmiş, verimsiz ve gereksiz
filizler, dallar ve fışkınlar sökülmelidir.
HN. B.3
HN.B.4
2
HN.B.5
HN. B.6
HN. B.7
HN.B.8
HN.B.9
HN.B.10
HN. B.11
İdeal döllenme ve normal bir üretim sağlamak
için, bu asıl ağaçların arasına, doğru dağılım
sağlayacak şekil de toplam ağaç sayısının
%10u kadar en azından diğer iki tür ağacın
daha dikilmesi gerekir.
Fındıkların zarar görmesinin ve kirlenmesinin
önlenmesi için, hasattan en az 1 ay önce, besi
hayvanlarının ve kümes hayvanlarının
bahçelikten uzaklaştırılması şarttır.
Toprak ve verimlilik yönetimi
Makinelerin kullanılacağı durumlarda, toprak
sıkılığının gözlemlenmesi gerekir. Kayma riski
olan ıslak ve hassas topraklarda veya
arazilerde, ağır yük makinelerinin
kullanımından kaçınılmalıdır.
Hasat ve hasat sonrası
Fındıkların, 3 günden fazla yerde
bırakılmaması gerekir. Elle toplama
yapılacaksa, ağacı sallamadan önce zemine bir
örtü/şilte serilmelidir.
Yapraklı fındıklar ve kabuklu fındıklar, toprakla
teması önlenecek ve yağmurdan veya
kalitesini olumsuz etkileyebilecek diğer
etmenlerden korunacak şekilde
kurutulmalıdır.
Ü
Hem yapraklı hem de kabuklu fındıkların,
kurutma, depolama, yükleme ve nakliye
esnasında nemlenmemesi için gerekli
ölçümlerin ve önlemlerin alınması gerekir.
Fındıklar, makul şekilde yabancı maddelerden
ve kusurlu olan fındıklardan arındırılmış
olmalıdır.
Ü
YIL 4
YIL 3
YIL 2
YIL 1
Denetim
Düzeyi
KONTROL NOKTASI
Uygunlukla ilgili Açıklamalar
Dölleyiciler, asıl ağacın şekil ve
ebadına zıt olmamalıdır.
Ü
G+ Ü
Makine: traktörler, treyler, biçer
döverler, karıştırıcılar, süpürme
makineleri, vb.
Ü
Ü
Küflenmeyi ve kirlenmeyi
önleyebilmek için fındıkların
toprakla teması önlenmelidir.
Yapraklı fındıklar; yaprakları
kahverengiye dönene kadar
kurutulmalıdır.
Ü
Kullanılan kurutma metodunda
sürekli olarak havalandırma
sağlanmalıdır.
Kusurlu fındıklar, örn:
-Buruşmuş
-Pörsümüş
-Küflü
-Böceklenmiş
-Ekşimiş / acımış
-Çürümüş
-Kabuğu anormal şekil almış olabilir
3
C
HN. C.12
HN. C.13
HN. C.14
HN. C.15
ÇALIŞMA KOŞULLARI
İşçi sağlığı ve güvenliği
İşçilerin, elle toplama işlemlerinde uygun
G
kalitede eldivenler takmaları, tozlu bahçelerde
çalışılan veya kabuk ayırma makinelerinin
çalıştırıldığı ortamlarda maske takmaları
şarttır.
İşçilere kişisel koruyucu ekipmanların
G+ Ü
kullanımlarıyla ilgili eğitim verilmelidir. Bu
eğitim kayıt altına alınmalı ve ilgili raporlar,
eğitimi alan işçiler tarafından imzalanmalıdır.
Ücretler ve sözleşmeler
İşçi bulma kurumları ve/veya işçi taşeronları
G+ Ü
aracılığıyla; sezonluk göçmen işçiler
kullanılıyorsa; uygun kontrol
mekanizmalarının uygulandığından ve
göçmen işçilerin kimlikleriyle ilgili herhangi bir
problem olmadığından emin olunması için
sertifika sahibinin belirli prosedürler
uygulaması gerekir.
Üretici, işçilerin kendilerine direk olarak
ödeme yapacaktır. (işçilerin bir kurum
aracılığıyla çalıştırılması durumunda da
uygulanabilir).
G+ Ü
Kayıtlar işçiler tarafından imzalanacak ve birer
kopyalarına kendilerine verilecektir. Kayıtlar,
merkezi olarak saklanacaktır.
HN.C.16
HN. C.17
İşçi bulma kurumunun komisyonu, üretici
Ü
tarafından direkt olarak ödenir. Mükerrer
komisyon ödemesi yapılmaması için bu durum
işçilere de izah edilir.
Üretici, istihdam amaçlı olarak; işçinin
Ü
ücretinden onaylanmamış herhangi bir kesinti
uygulayamaz (örn: yemek, yol, vb.) .
YIL 4
YIL 3
YIL 2
YIL 1
Denetim
Düzeyi
KONTROL NOKTASI
Uygunlukla ilgili Açıklamalar
İşçi eğitimi daha çok, hasat
işlemleri esnasında kişisel
koruyucu ekipman kullanımının
önemi ve gerekliliği hususlarını
içermektedir.
Sertifika sahibi, aşağıda belirtilen
maddelerden oluşan bir kontrol
ve denetleme listesi hazırlar:
-işçinin tam isim ve soyadı
-cinsiyet
-doğum tarihi
-uyruğu
Liste yerine, çalışanların ve
ailelerinin her biri için kimlik
fotokopisi de alınabilir
İstisnalar: ödemeler; milli yasalara
veya düzenlemelere veya toplu
pazarlık anlaşmalarına uygun
şekilde yapılacaktır. Kayıtlarda
bulunması gereken asgari bilgiler:
Tam isim ve soyadı;
Doğum tarihi;
Saat/günlük ücreti;
Çalışılan saat/gün sayısı;
Ödeme günleri;
Ödenen toplam maaş;
Zorunlu kesintiler (örn.: vergi,
sosyal sigorta, vb.).
Kayıtların işçiler için de
anlaşılabilir olması şarttır.
Bu şart, işçinin işverene veya
temsilcisine ya da herhangi bir
aracı kuruma ödeme yaptığı
durumlarda uygulanır.
“Onaylanmamış” mutabakata
varılan veya kanunla belirlenen
dışında kalan husus demektir.
4
HN. C.18
HN.C.19
HN. C.20
HN. C.21
HN. C.22
HN. C.23
YIL 4
YIL 3
YIL 2
YIL 1
Denetim
Düzeyi
KONTROL NOKTASI
Üretici, sadece kayıtlı olan veya geçerli çalışma G+ Ü
izni olan yabancı uyruklu göçmen işçileri
çalıştırabilir.
Üretici, işçilerin çalışma haklarını
ancak orijinal belgelerini gördüğü
taktirde onaylayabilir ve onaylı
olan bu işçilerin bir listesini tutar.
Hijyen ve Yaşam Koşulları
Sezonluk göçmen işçilerin ortak bir çadırda
G
konaklayacağı durumlarda, sertifika sahibinin;
bu işçilere hijyen tesisatı ve güvenilir içme
suyu sağlanması için ilgili yerleşim yeri /
belediye yetkilileriyle bir düzenleme yapması
gerekir (cinsiyete göre çalışma koşulları da göz
önünde bulundurulmalıdır).
Bu düzenlemeleri yapabilmek için
alınacak / taahhüt edilecek önlem
ve faaliyetler dokümante
edilecektir.
İnsan/cinsiyete saygı , cinsiyet
gizliliği ilkesiyle birlikte göz
önünde bulundurulacaktır.
Sahada yaşayan işçiler için, temiz ve güvenli
Ü
barakalar sağlanacaktır. Bu işçiler için, hijyenik
tesisatlar, güvenilir içme suyu, temiz yemek
pişirme ve yeme ortamı, havalandırma, hava
koşullarına karşı koruma, ve şahsi eşyaların
saklanması için güvenli bir depo sağlanması
şarttır.
Ayırım ve Saygılı Muamele
Üretici, her bir işçinin aile kayıtlarını güncel
tutmak zorundadır. Aile bireylerinin isim ve
soy isimlerini, cinsiyetlerini ve doğum
tarihlerini kaydetmelidir. Bu kayıtların birer
kopyası işçiler tarafından imzalanmalıdır.
Sezonluk göçmen işçilerin yoğun bir şekilde
yerleştirildiği alanlarda, sertifika sahibi yerel
yetkililerle; çalışma saatleri içinde 2-15 yaş
arasındaki çocuklar için günlük bakım veya
eğitimsel aktiviteler sağlanması için
düzenlemeler yapacaktır.
Uygunlukla ilgili Açıklamalar
Barakalar kilitlenebilir olmalı
hatta mümkünse elektirik
sağlanmalıdır. Bu barakalarda,
aileler veya kadınlar ve erkekler
için ayrı bölmeler bulunmalıdır.
G+ Ü
Liste yerine, çalışanların ve
ailelerinin her biri için kimlik
fotokopisi de alınabilir.
G
Dağınık yerleşmelerde; arazide
yaşayan çocukların yerleşme
alanları arasındaki ulaşımları da;
merkezi günlük aktivite
merkezine ulaşımlarını da
kolaylaştıracak şekilde organize
edilmelidir. Bu ayarlamalar için
uygulanan yöntemler dokümante
edilmelidir.
Üretici, tüm işçilere (yerel ve sezonluk göçmen Ü
işçiler) kendi kültürel ifadelerini ve
anlatımlarını özgürce kullanabilmeleri –
örneğin ana dillerinde konuşmaları- için izin
verecektir.
Her bir yıl için toplam zorunlu kontrol noktaları
Her bir yıl için toplam ek kontrol noktaları
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
12
11
20
3
22
1
22
1
Uygun olan ek kontrol noktalarının sayısı
0
0
0
1
Her yıl için uygun olan toplam kontrol noktaları
12
20
22
23
5
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
505 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content