close

Enter

Log in using OpenID

1BS-480 Chemistry Analyzer

embedDownload
26.yıl
Çelik Döküm Sanayi Steel Casting Industry
Ticaret A.Ş. and Trade Inc. Co.
1
2
Firma Profili
Company Profiles
Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. tesisleri Çorum
Organize Sanayi bölgesinde 1987 yılında kurulmuş olan ileri
teknolojiye dayalı, ülkemizin modern döküm fabrikalarından
biridir. İleri teknik imkanlarının yanısıra güçlü teknik kadrosu
ile dünya malzeme standartlarına uygun aşınmaya ve
darbeye dayanıklı döküm parçaları üretmektedir. 200gr dan
5500 kg net ağırlığa kadar düşük ve yüksek alaşımlı karbon
çelikleri, paslanmaz çelikler, aşınmaya dayanıklı manganlı
çelikler, Ni-Hard, döküm parçaları standartlara uygun olarak
başarı ile dökülebilmektedir. Dünya teknolojisini yakından
takip eden Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Bi-Metal
teknolojisini ülkemize kazandırarak müşterilerine kaliteli,
sorunsuz ve ekonomik imkanlar sağlamıştır.
Duduoğlu Steel Casting Industry and Trade Inc. Co. Plant is one
of the modern casting plants of our country having based on
the advanced technology which was founded in 1987. The plant
has been manufacturing the wear proof and impact resistant
parts complying with the world’s material standards thanks to its
advanced technical facilities and well qualified staff. In the plant,
the low and high alloyed carbon steels ranging from 200gr till
5500 kg net , the stainless steels, the wear proof manganese
steels, Ni-Hard and casting parts can successfully be cast.
DuduoğluSteel Casting Industry and Trade Inc. Co. which follows
up the world technology has made our country to gain Bi-Metal
technology and has provided the customer with quality, smooth
and economilcal facilities.
Firmamız kuruluşundan günümüze kadar, kalite anlayışının
gereği olarak her zaman yeniliklerin takipçisi olmuştur.
Gelişen teknoloji döküm sanayiinde de kalite ve yenilik
ekseninde yeni talepler doğurmuştur. Bu taleplerin sonucu
olarak, müşterilerimize daha kısa sürede cevap verebilecek
bir üretim proses alt yapısı ve daha kaliteli ürün için
gerekli teknik ve teknolojik yatırımları zorunlu kılmıştır.
Müşterilerimiz, bizlerden dayanıklı, sorunsuz ve kaliteli
ürünler talep etmektedir. Taleplere karşılık verebilmek için
bünyemizde ki AR-GE faaliyetlerini eğitimli teknik kadro
ve yüksek teknoloji donanımlı laboratuvarlarımızla en üst
düzeyde sürdürmekteyiz. Üretim prosesimizde, iş akışı itibarı
ile teknik ve teknolojik kazanımlarımızdan bazılarını şöyle
sıralayabiliriz.
From the foundation until today, our company has always followed
up innovations due to its quality approach. The developing
technology has lead to arising new demands based on quality
and innovation in the casting industry. As a consequence of
such demands, it has been compulsory to provide a production
substructure through which we can handle with demands of our
customers in shorter time and the technical and technological
investments needed for the more quality product. Our customers
are demanding more resistant, smooth and quality products.
In order to meet these demands, we can continue the R&D
activities within our company with our well experienced staff
and in our labs equipped with high technology at highest level.
In our production process, we can list some of our technical and
technological benefits as per the work flow.
• Döküm Simülasyon Programı
• CNC ile Hassas Model Yapımı
• ARL 3460 Spektrometre Cihazı
• Bilgisayar Kontrollü Isıl İşlem
• Ultrasonik Test (Level II)
• Manyetik Parçacık Testi (Level II)
• Penetrant Testi (Level II)
• Sertlik Ölçümü (Parça Üzerinde)
• Metalografik İnceleme
• Casting Simulation Program
• Precise Model Manufacturing with CNC
• ARL 3460 Spectrometry Instrument
• Computer controlled Heat Treatment
• Ultrasonic Test (Level II)
• Magnetic Particle Test (Level II)
• Penetrant Test (Level II)
• Hardness Measurement (on the part)
• Metallographic Examination
Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. AR-GE çalışmalarını
TÜBİTAK (MAM) ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile
iş birliği içerisinde sürdürmektedir. Ürün geliştirmeye yönelik
olan AR-GE projelerimizin temeli, başta müşteri memnuniyeti
olmak üzere kendi kalite anlayışımızın ve misyonumuzun da
bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Çeyrek asrı aşkın bir
süredir faaliyet gösteren ve sektöründe saygın bir yere sahip
olan Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. yüksek teknolojik
alt yapısı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya
devam edecektir.
Duduoğlu Steel Casting Industry and Trade Inc. Co. has continued
its R&D activities in collaboration with TÜBİTAK (MAM) and with
the leading universities of our country. The basis of R&D projects
intending to develop product is originated from our customer
satisfaction conception and our own quality approach as well as
our mission. DuduoğluSteel Casting Industry and Trade Inc. Co.
which have been activating over 20 Years and had a reputable
place in its sector will keep the customer satisfaction at the
highest level with its high technological substructure.
Çelik Döküm Sanayi Steel Casting Industry
Ticaret A.Ş. and Trade Inc. Co.
3
4
Hizmet Verilen Sektörler
Sectors For Which We Have Been Rendering Services
Çimento Sanayi
Bi-Metal ve manganlı hammadde ve klinker
kırıcı çekiçleri, klinker soğutma plakaları,
değirmen astarları, örsler
Cement Industry
Bi-Metal and manganese raw material and
clinker crusher hammers, clinker cooling
plates, mill linings, anvils
Bilyalı Değirmen
Alın (ayna) Plakaları
Astar Plakaları
Ara Bölme Izgaraları
Fırınlar
Ağız Segmentleri
Siklon Dalma Boruları
Klepeleri
Soğutma
Soğutma Plakaları
Yanduvar Plakaları
Izgara Şaseleri
Şase Taşıyıcıları
Klinker Kırıcı
Çekiçleri
Diskleri
Izgaraları
Nakil Zincirleri
Dik Değirmen
Vals Mantoları
Taban Plakaları
Koruyucu Segmentleri
Ball Mill
Mill Head Liner
Shell Liner
Sector Plates
Kiln
Inlet Segments
Dip Tube Elements
Pendulum Flaps
Cooler
Cooler Plates
Side Wall Plates
Cooler Chassis
Chassis Carrier
Clinker Crusher
Hammers
Discs
Grizzly
Transport Chains
Vertical Mill
Roll Tire
Table Liners
Protection Segments
Maden, Toprak ve İnşaat
Sanayi
Maden ve Konkasör Sanayi
Konkasör kırıcı çeneleri, primer, sekonder ve darbeli kırıcı yedekleri, konik
ve dik milli kırıcı yedekleri...
Mine, Soil and
Construction Industry
Crusher jaws, primary, secondary and impact
breaker spare parts, conical and vertical mil
breaker spare parts.
Makina İmalat Sanayi
Pompa gövdeleri, dişliler, vinç tekerleri,
hadde yatakları...
Machinery Manufacturing
Industry
Pump bodies, gears, crane wheels, rolling
bearings...
5
Üretim Akış Şeması
Production Flow Chart
Hammadde
Raw Material
6
Simülasyon ve
Model
Simulation and
Pattern
Kalıplama
Moulding
Eritme
(İndüksiyon
Fırın)
Melting
(Induction
furnace)
Döküm
Casting
Isıl İşlem
Heat
Treatment
Taşlama ve
Kumlama
Grinding and
Sand Blasting
Kalite
Kontrol
Quality
Control
Paketleme ve
Yükleme
Packaging and
Shipment
7
Tasarım-Simülasyon-Modelleme
Design Process -Pattern Production
• Bilgisayar kontrollü model tasarımı
• Döküm simülasyon programı
• CNC ile hassas model yapımı
• Model design with computer
• Trail casting works for casting simulation program
• Precise model making with CNC bench
Döküm simülasyon programında deneme döküm
Trial casting works for casting simulation program
8
Üç Boyutlu Katı Modelleme
Three-Dimensional Solid Modeling
Döküm Simülasyon Programı
Casting Simulation Program
Üç Boyutlu Katı Modelleme
Three-Dimensional Solid Modeling
CNC Tezgahı ile Hassas Model Yapımı
Precise Model Making with CNC Bench
Bilgisayar destekli model tasarımı ve döküm
simülasyon programları (Nova Flow and Solid-Stress
Döküm Simülasyon Programı) ile üretimin tüm
aşamalarında oluşabilecek hatalar önceden tespit
edilerek müşterilerimize sorunsuz ve kaliteli ürünler
sunulmaktadır.
Our customers are provided with smooth and quality
products thanks to the detection of the possible failures
that may occur in all stages of production by means of
computer-aided model design and casting simulation
programs (Nova Flow and Solid-Stress Casting Simulation
Program).
9
Kalıplama
Molding
Kalıplama
Molding
10
• 1 adet 5 ton/saat kapasiteli reçineli kalıplama makinası
• 1 adet 10 ton/saat kapasiteli reçineli kalıplama makinası
• 1 adet 20 ton/saat kapasiteli reçineli kalıplama makinası
• 1 resin molding machine with a capacity of 5 tones/hour
• 1 resin molding machine with a capacity of 10 tones/hour
• 1 resin molding machine with a capacity of 20 tones/hour
11
Döküm
Casting & Furnaces
12
• 5500 kg net tek parça döküm
• 4000 ton/yıl döküm kapasitesi
• 0.2 kg-5500kg döküm aralığı
• 5500 kg net one-piece casting
• 4000 tones/year casting capacity
• 0.2 kg-5500kg casting range
13
Temizleme
Fettling & Grinding
14
15
Isıl İşlem
Heat Treatment
Bilgisayar kontrollü ısıl işlem
Computer controlled heat treatment
16
• 1 adet 20 ton kapasiteli bilgisayar kontrollü doğalgazlı ısıl işlem fırını
• 1 adet 7 ton kapasiteli bilgisayar kontrollü doğalgazlı ısıl işlem fırını
• 3 adet 5 ton kapasiteli bilgisayar kontrollü elektrikli ısıl işlem fırını
• 1 computer-controlled natural gas heat treatment furnace with a capacity of 20 tones
• 1 computer-controlled natural gas heat treatment furnace with a capacity of 7 tones
• 3 computer-controlled natural gas heat treatment furnaces with a capacity of 5 tones
17
Kalite Kontrol
Quality Control
18
Parça Üzerinde Sertlik Ölçümü
Hardness Measurement on Part
AR-GE Laboratuvarı
Research and Development Lab
Metalografik İnceleme Ünitesi
-Optik Mikroskop
-Kesme Cihazı
-Çekme Testi
-Darbe Testi
-Parlatma ve Zımparalama
-Mikro Yapı İncelemesi
Metallographic Examination Unit
-Optical Microscope
-Cutting Device
-Tension Test
-Impact Test
-Polishing and Grinding
-Micro Structure Inspection
Bilgisayar Kontrollü Isıl İşlem
Computer Controlled Heat Treatment
Mikro Yapı İncelemesi
Micro Structure Inspection
19
Kalite Kontrol
Quality Control
20
Penetrant Testi
Penetrant Test
Tahribatsız Muayene
-Ultrasonik Test -EN-12680-1 (Level II)
-Manyetik Parçacık Testi-EN-9934-1 (Level II)
-Penetrant Testi -EN-571-1(Level II)
-Sertlik Ölçümü (Parça Üzerinde)
-Ölçü Kontrol
Spektral Analiz (ARL 3460 Spectrometre)
Parça Üzerinde Sertlik Ölçümü
Hardness Measurekent on Part
Manyetik Parcacık Testi
Magnetic Particle Test
Non-destructive inspection
-Ultrasonic Test -EN-12680-1 (Level II)
-Magnetic Particle Test-EN-9934-1 (Level II)
-Penetrant Test -EN-571-1(Level II)
-Hardness Measurement (on the part)
-Dimension Control
Spectral Analysis (ARL 3460 Spectrometry)
Spektral Analiz
Spectral Analysis
21
Bi-Metal
Bi-Metal
22
Bİ-METAL (İKİ KATLI DÖKÜM)
Bİ-METAL:Çelikle, yüksek alaşımlı aşınmaya dayanıklı malzemelerin kaynaşması prosesidir. Kullanım Alanları;
Çimento sanayi kırıcı çekiçleri, konkasör kırıcı çekiçleri, bazalt, kuartz, dere taşı gibi sert maden kırmada ve öğütmede
kullanılan çekiçler. Manganlı kırıcı çekiçlere göre 2-4 kat daha uzun ömürlüdür. Verimlilik, ekonomi, işçilik ve zamandan
kazanç sağlar.
Bİ-METAL (TWO LAYER CASTING)
Bİ-METAL: The process in which the steel is coalesced with the high alloyed wear resistant materials. Intended
Use: hammers used for breaking and grinding hard metals such as cement industry breaker hammers, crusher breaker
hammers, basalt, quartz and stream stone. They have 2 to 4 fold longer life in compare to the manganese breaking
hammers. They provide effectiveness, economy, labor and time saving.
23
Bi-Metal Teknolojisi
Bi-Metal Technology
24
Taşıyıcı Malzeme
Carrier Material
28-32 HRC
Chrmum
Cast Iron
Intermetalic
Interface
Birleşme Noktası
Junction Point
Steel
20
30
40
50
Aşınmaya Dayanıklı Malzeme
Abrasive Resistant Material
56-61 HRC
60
70
Hardness (HRC)
25
Bi-Metal Kırıcı Çekiçler
Bi-Metal Crusher Hammers
26
Bi-Metal Çekiç
13 kg
Bi-Metal Çekiç
50 kg
Bi-Metal Çekiç
10 kg
Bi-Metal Çekiç
71 kg
Bi-Metal Çekiç
26 kg
Bi-Metal Çekiç
31 kg
Bi-Metal Çekiç
60 kg
Bi-Metal Çekiç
58 kg
Bi-Metal Çekiç
45 kg
Bi-Metal Çekiç
58 kg
Bi-Metal Çekiç
50 kg
Bi-Metal Çekiç
45 kg
Bi-Metal Çekiç
55 kg
Bi-Metal Çekiç
21 kg
Bi-Metal Çekiç
20 kg
Bi-Metal Çekiç
50 kg
Bi-Metal Çekiç
170 kg
Bi-Metal Çekiç
49 kg
Bi-Metal Çekiç
35 kg
Bi-Metal Çekiç
72 kg
Bi-Metal Çekiç
150 kg
Bi-Metal Çekiç
22 kg
Bi-Metal Çekiç
53 kg
Bi-Metal Çekiç
130 kg
27
Bi-Metal Kırıcı Çekiçler
Bi-Metal Crusher Hammers
28
Bi-Metal Çekiç
45 kg
Bi-Metal Çekiç
18 kg
Bi-Metal Çekiç
13 kg
Bi-Metal Çekiç
35 kg
Bi-Metal Çekiç
62 kg
Bi-Metal Çekiç
22 kg
Bi-Metal Çekiç
33 kg
Bi-Metal Çekiç
30 kg
Bi-Metal Çekiç
43 kg
Bi-Metal Çekiç
47 kg
Bi-Metal Çekiç
20 kg
Bi-Metal Çekiç
7 kg
Bi-Metal Çekiç
45 kg
Bi-Metal Çekiç
31 kg
Bi-Metal Çekiç
46 kg
Bi-Metal Çekiç
14 kg
Bi-Metal Çekiç
8 kg
Bi-Metal Çekiç
90 kg
Bi-Metal Çekiç
50 kg
Bi-Metal Çekiç
33 kg
Bi-Metal Çekiç
26 kg
Bi-Metal Çekiç
55 kg
Bi-Metal Çekiç
29 kg
Bi-Metal Çekiç
133 kg
29
Konkasör Sanayi
Crusher Industry
30
Konkasör Sanayi Parçaları
Konkasör kırıcı çeneleri
Primer ve sekonder kırıcı yedekleri
Konik ve dik milli kırıcı yedekleri
Bi-Metal kırıcı paletler
Industrial Crusher Parts
Crusher jaws
Primary and secondary crusher spares
Crusher spares with cone and vertical shaft
Bi-Metal crusher pallets
31
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
380 kg
105 kg
105 kg
280 kg
440 kg
780 kg
32
107 kg
650 kg
470 kg
33
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
380 kg
127 kg
45 kg
190 kg
67 kg
86 kg
10 kg
16 kg
16 kg
16 kg
106 kg
150 kg
34
110’luk Çeneli Kırıcı
110” Jaw Crusher
1380 kg
34 kg
1460 kg
34 kg
221 kg
35
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
Kum Makinası (Tersiyer)
Sand Machine (Tersiyer)
23 kg
85 kg
45 kg
38 kg
5 kg
100 kg
8,5 kg
29 kg
24 kg
19 kg
115 kg
36
90’lık Çeneli Kırıcı
90” Jaw Crusher
490 kg
530 kg
19 kg
19 kg
37
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
720 kg
38
330 kg
39
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
Kum Makinası (Tersiyer)
Sand Machine (Tersiyer)
175 kg
16 kg
84 kg
235 kg
9 kg
40 kg
18 kg
40
Kırıcı Paletler
Crusher Pallets
196 kg
450 kg
332 kg
160 kg
260 kg
155 kg
145 kg
385 kg
195 kg
41
Konkasör Sanayi Parçaları
Crusher Industry Parts
42
43
Çimento Sanayi
Cement Industry
44
Çimento Sanayi Parçaları
Industrial Cement Parts
• Izgaralar
• Hammadde kırıcı çekiçleri
• Bi-Metal kırıcı çekiçleri
• Astarlar
• Paslanmazlar
• Plakalar
• Zincir-Zincir baklaları
• Konik eziciler
• Grids
• Raw material crusher hammer
• Bi-Metal crusher hammer
• Liners
• Corrosion-resistant parts
• Plates
• Chains-Chain links
• Cone pounders
45
Çimento Sanayi Parçaları
Cement Industry Parts
46
47
Çimento Sanayi Parçaları
Cement Industry Parts
48
49
Çimento Sanayi Parçaları
Cement Industry Parts
2650 kg
Ni-Hard IV
50
51
Çimento Sanayi Parçaları
Cement Industry Parts
52
Hammadde Kırıcı Çekiçler
Raw Material Crusher Hammers
Bi-Metal Çekiç
72 kg
Bi-Metal Çekiç
138 kg
Bi-Metal Çekiç
126 kg
Bi-Metal Çekiç
124 kg
Bi-Metal Çekiç
130 kg
Bi-Metal Çekiç
75 kg
Bi-Metal Çekiç
90 kg
Bi-Metal Çekiç
130 kg
Bi-Metal Çekiç
80 kg
Bi-Metal Çekiç
47 kg
Bi-Metal Çekiç
170 kg
Bi-Metal Çekiç
21 kg
53
Makina İmalat Sanayi
Machinery Manufacturing Industry
54
55
56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
9 066 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content