close

Enter

Log in using OpenID

Crystal Report - Gülcay KORKMAZ

embedDownload
CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI
Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı
oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir
a) Using the report expert: Crystal Reportun kendi expertini (bir tür sihirbaz)
kullanarak rapor oluşturmak istediğimizde bu seçeneği kullanırız.Report expert bizi
yönlendirerek rapor hazırlamamızı sağlar.
b) As a blank report: Bu seçenek ise raporu hazırlarken bizim serbest bir
şekilde rapor yada boş bir rapor hazırlamamızı sağlar
c) Open an Existing Report: Daha önce hazırlamış olduğumuz yani var
olan bir raporu açmak için kullanırız
Using the report expert seçeneğini seçip “ok” düğmesine bastığımızda
expertin çeşitlerinden birini seçmemiz beklenir.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
OK dediğimizde aşağıdaki ekran gelir.
Bu ekrandan verilerimizi hangi veritabanından alacak isek bu veritabanına
bağlantımızı oluştururuz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Bağlantıyı sağladıktan sonra veritabanından hangi tabloları kullanarak
raporumuzu oluşturmak istiyorsak o tabloları seçip ADD komutu ile Tables available
for report bölümüne ekleriz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Tablolarımızı seçtikten sonra gelen ekrandan tablolarımız arasındaki ilişkileri
(linkleri) oluştururuz.Next düğmesine basınız.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Bu ekranda Raporumuzda görüntülendirmek istediğimiz tablo alanlarını
(fieldları) seçeriz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Raporumuzda group oluşturmak için gerekli alanları seçeriz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
group lar için hangi alanların toplamını almak istiyorsak bu alanları belirleriz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Raporumuzun “style” ini belirledikten sonra Finish tuşuna basarak Expertimizi
(Uzman) tamamlıyoruz .
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Raporumuz bu şekilde gelir. Raporu Menüdeki seçenekleri kullanarak
düzenleyebilirz.
MENÜLER
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
FĠLE MENÜSÜ:
NEW: Yeni bir rapor oluşturmak için kullanılır.
OPEN: Var olan bir raporu açmak için kullanılır.
CLOSE: Raporu kapatmak için kullanılır.
SAVE: Raporu kaydetmek için kullanılır.
SAVE AS: Raporu farklı adla kaydetmek için kullanılır.
SAVE DATA WITH RAPORT: Bu seçenek seçili ise raporu verileri ile birlikte
kaydeder.
PRINT: Raporu yazıcıya gönderir.
PRINTER SETUP: Printer ayarlarını yapmak için kullanılır.
PAGE SETUP: Sayfa ayarlarını yapmak için kullanılır.
OPTIONS: Programla ilgili ayarları ifade eder.
REPORT OPTIONS: Raporla ilgili ayarların belirlenmesi için kullanılır.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
EDĠT MENÜSÜ:
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
ĠNSERT MENÜSÜ:
Database Field:Raporumuza veritabanından daha önce seçmiş olduğumuz
tablolarınızdan alan eklememizi sağlar.
Text Object: Raporumuzun herhangi bir yerine bir text eklememizi sağlar.
Formula Field:Raporumuzda formül oluşturma ekranı kullanılarak bir formül
oluşturmamızı sağlar.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Örneğin; yukarıdaki örnekte rapordaki il adlarının büyük görüntülenmesini
sağlayan bir formül oluşturuldu.
Parameter Field: Parametreler rapora dışardan veri aktarılmasını sağlayan
yapıdır. Crystal report rapor alınmadan önce parametre değerini kullanıcıdan alır ve
yeni değerler raporda kullanılır.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Name: parametre adı yazılır ve parametre raporda bu adla kullanılır.
Text: Parametre giriş ekranında kullanıcı için yazılan uyarı ve açıklamalar için
kullanılır.
Value Type: Parametrenin tür seçimi için kullanılır.
Set default values: Parametre giriş ekranında parametreler için ilk değer
verilebilir.
Browse table: Raporda kullanılan tablolardan birini seçebilirsiniz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Browse field: Browse table alnından seçilen tablonun alanları ekrana gelir. Uygun
alanı seçip ilk değer verilebilir.
Special Field: Rapor’a tarih, zaman gibi özel alanlar eklemek için kullanılır.
FORMAT MENÜSÜ:
Report Style Expert...: Raporun stilini değiştirmekte kullanılır. Bu seçerseniz
eski yaptığınız dizayn değişecektir ve eski dizaynınıza geri dönemeyebilirsiniz .
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Auto_Arrange_Report: Rapora otomatik şekil verir.
Format Text: Alanların
genel özellikleri değiştirilir. “Can
Grow”
seçeneği
seçilip
“maximum number of lines”
seçeğine o alanın ne kadar
satıra sığmak istiyorsanız onu
yazarsıznız.
“Suppress”
seçeneği ile o alanı gizlersiniz.
Alanın üzerine gelip farenin sağ
tuşuna tıklarsanız bu ekrana
ulaşabilirsiniz.
Border and Colors: Alanın içine çizgi çekmek için kullanılır. Alanın üzerine
gelip farenin sağ tuşuna tıklarsanız bu ekrana ulaşabilirsiniz.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Font: Alanın yazı sitilini ayarlamak için kullanılır. Alanın üzerine gelip farenin
sağ tuşuna tıklarsanız bu ekrana ulaşabilirsiniz.
Section: Bölümlerle ilgili alanları ile işlemler yapılır.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Report Header (Rapor Başılığı): Raporun başında yer alan kısımdır, raporun
başlığını bu kısıma yerleştirebilirsiniz.
Page Header(Sayfa Başı): Her sayfanın başında yer alan bölümdür. Raporda
yer alan alanlarla ilgili başlıklar bu bölüme yerleştirilir.
Details: Raporda yer alan her kayıt için tekrarlanan bölümdür. Kayıtla ilgili
alanlar bu bölüme yerleştirilebilir.
Report Footer (Rapor Sonu): Raporla sonunda yer alan kısımdır, kayıtlarla
ilgili özet bilgiler, toplamlar bu bölüme yerleştirilir.
Page Footer (Sayfa Sonu): Her sayfanın sonunda yer alan bölümdür.Sayfa
numarası, sayfa toplamları bu bölümde yerleştirilir.
Group Header (Grup Başı): Her grubun başında yer alan bölümdür,
grouplama yapılan alanlar bu bölüme yerleştirilir.
Group Footer (Grup Sonu): Her grubun sonunda yer alan bölümdür, grupla
ilgili özet bilgiler, toplamlar bu bölüme yerleştirilir.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Free-form Placement: Rapor üzerindeki nesneler belirli aralıklarla
yerleştirirlebilirler bu aralıklar grid tanımında verilir. FileFile optionsLayout
tabından Snap to Grid seçeneği kaldırılarak rapora konan nesnelerin yerleşim
bağımlılıkları kaldırılır.
Grid: Design ve Preview tab da rapora konan nesnelerin yerleşimlerini
düzenlemek ve kontrol edebilmek için yerleştirilmiş satır ve sütunlardır.
Hide(Drill-Down OK): Bölümü gizler. Bölüm içinsdeki formülleri çalıştırmadan
gizler.
Suppress (No Drill-Down): Bölümü gizler. Bölüm içindeki formülleri
çalıştırarak gizler.
Print at Bottom of Page: Bölüm deki alanların sayfanın alt kısmasında
görünmesini sağlar.
New Page Before: Bölümdeki alanları yeni sayfadan itibaren yazmaya başla.
New Page After: Bölümdeki alanları yazdıktan sonra diğer bölümleri yeni
sayfadan yazmaya başla.
Reset Page Number After: Sayfa numarasını o bölümden sonra sıfırlar.
Keep Together: Alanları bir arada tutmayı sağlar.
Suppress Blank Section: Boş bölümleri gizler.
Underlay Following Sections: Bir bölümün diğer bölümle aynı yatay
konumdan başlamasını sağlamak için kullanılır.
DATABASE MENÜSÜ:
Visual Linking to report: Veri tabanınızdaki tabloların bağlantılarını gösterir.
Add database to report: Rapora veri tabanından bir tablo eklemek için
kullanılır.
Remove from Report: Raporda bulunmasını istemediğiniz tabloyu silmek için
kullanılır.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Set Location: Başka bir veri tabanına bağlanmanızı sağlar.
Set Alias: Tabloya takma ad verilir.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Convert Database Driver: Raporun veri tabanına bağlantı şekillerini
değiştirmek için kullanılır. Örneğin, ODBC ile yapılan bir bağlantıyı OLEDB !ye
çevirmek gibi.
Verify Database: Veri tabanının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
Verify on every Print: Veri tabanının doğruluğunu raporu her açtığında
kontrol ettirir.
Log on/off server: Raporunuzda farklı serverlardaki tabloları kullanıyorsanız
bu serverlara bağlanmanızı sağlar.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Show Sql Query: Raporda kullanılan tabloları, grupları, alanların bulunduğu
sql cümleciğini hazır olarak gösterir.
Perform Grouping on server: Gruplamanın server üzerinde çalışmasını
sağlar.
Select distinct record: Raporda aynı kayıttan birden fazla varsa sadece bir
kaydı almayı sağlıyor.
REPORT MENÜSU:
Report expert: Rapor uzmanına girmenizi sağlar.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Select Expert: Kayıt ya da gruplar formüllerini düzeltmeyi ve yeni formül
oluşturmayı sağlar.
Edit selection Formula: Kayıt yada gruplar üzerinde formül oluşturmamızı
sağlar.
Change Group Expert: Grupların yerlerini değiştirmek için kullanılır.
Sort Records: Kayıtları sıralamak için kullanılır.
Refresh Report Data: Rapordaki verileri güncellemek için kullanılır.
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Gülcay KORKMAZ
Bilgisayar Öğretmeni
Yazılım Uzmanı
[email protected]: [email protected]
web: http://www.egitimde-bilisim.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
844 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content