close

Enter

Log in using OpenID

Arka toplayıcı - Interempresas

embedDownload
Arka toplayıcı
CLASSIC VERS YON
VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
VT1-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS
HER
GEÇEN
GÜN
TOPLAYICI
KURU MEYVE VE ZEYT N TOPLAYICILARI
DÜNYASINI
GEL ST R YORUZ
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
VT-XT10 CLASSIC Serisi
Arka toplayıcı
VT-XT10 CLASSIC PNA / DGA 80 PLUS, arka toplayıcıların
sahip olduğu kısıtlamaların üstesinden gelmek için özel olarak
tasarlanmıştır. Bu yeni seri, badem ya da zeytin toplamada
büyük avantajlara sahip, tamamen farklı, yenilikçi ve yüksek
performanslı bir ürün sunmaktadır.
Bu makine traktörün arkasına kurulur. Bu model her tür ağacı hasat
edebilecek şekilde tasarlanmış ve oluşturulmuştur.
Bu cihaz bize, hafif ağırlığı, yüksek performansı, araçtan hızla
çözülebilmesi, çabuk idaresi, hızlı boşaltım ve ağaçlara eklenti yapmada
büyük görünürlük gibi ciddi avantajlar sağlamaktadır.
3
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
4
Üç noktadan
kapanan baslık
• Çok hafif ağırlık.
• Eklenti üç noktada düzeltilmiş (dallara,
gövdeye ya da meyveye zarar vermez).
• Hasat edilecek ağaç türüne bağlı olarak
(badem ağaçları ya da zeytin ağaçları) çok
kolay bir operasyonla, %30-40 güç farkı
olasılığı ile birlikte sürekli dairesel titreşim.
• Enleri 8 ila 30 cm arasında değişen gövdelere
eklememizi sağlayan çift bağlantılı yeni
sıkıştırma kolları.
• Eklenen sarsış türü ve üç noktalı sistemde
düzeltilen eklentinin toplamı, hasar olmaksızın
mükemmel verim oranı olmasını sağlar.
Opsiyonel olarak, 15 ila 45 cm
arasındaki gövdeleri mükemmel şekilde
sarsmamızı sağlayan genel kollar
kurabiliriz. Elde edeceğimiz sarsış ve
verim oranları da mükemmel olacaktır.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
Paralel kapanan baslık
z1o (opsiyonel)
• İki noktalı yeni eklenti sistemi.
• Kıskaç iki ya da üç noktada sıkıştırabilir.
• Bütün Agromelca titreşimli cihaz modellerine
kurulabilir.
• Silindirler arkada konumlandırılmıştır ve bu
yüzden tam korumalıdır.
• Gövdeye kolay eklenme.
• Geniş kıskaç açılımı.
• Kıskaç açılımı ayarlanabilir ve böylelikle
bunu her tür ağaca (geniş enli, genç vs.)
uyarlayabiliriz.
• Hasat edilecek ağaç türüne bağlı olarak
(badem ağaçları ya da zeytin ağaçları) çok
kolay bir operasyonla (5 dakika), %30-40
güç farkı olasılığı ile birlikte sürekli dairesel
titreşim.
• Maksimum 50 cm açılma. Daha ufaktır ve
orta boylu-genç ağaçlar için tasarlanmıştır.
Not: başlık, gövde eni
20 cm üzeri ağaçlar için
önerilmektedir.
5
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
6
Kontrol paneli
ve hareketler
Kumanda kolu ve selektörler ile donatılan bir elektronik
kutu kullanılarak hareketler ve sarsış, oldukça rahat ve
kolay şekilde yürütülür.
VT00-XT10 CLASSIC
PNA 80 PLUS/ DGA 80 PLUS
• Kıskaçta dönüş (gövde eğikliği).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
VT1-XT10 CLASSIC
PNA 80 PLUS
• Kıskaçta dönüş (gövde eğikliği).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
• 60 cm teleskop (uzatılabilir).
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
Borulu alüminyum toplama
platformları
GENERAL PNA 80 PLUS (Soyma mak nes z)
VT-XT10 sarsış
Bu platform ile konvansiyonel bir şemsiyenin (demir) ağırlığını
cihazlarımız, yeni borulu
aşınma ve bozulmalarını çok büyük oranda azaltacak ve aracın
alüminyum platform
modeli PNA 80 PLUS
ile donatılmıştır.
%70 oranında azaltacak, böylelikle ağırlığa direnen aracın
kontrolünü, dengesini, güvenliğini, operasyonların çevikliğini ve
hareketlerdeki hızı arttıracağız.
Agromelca, s.l., alüminyum platform üretiminde bir öncüdür
(patentli).
Bu şemsiye ile, hasat makineleşmesinde ileriye doğru çok büyük
bir adım attık ve yüksek ağırlık sorunundan kurtulduk.
• 0.80 m ağız ölçüsü ve yaklaşık 6 - 6.5 m çubuk çapı.
• Yaklaşık 350 kg yük kapasitesi (meyve türüne bağlı).
• Borulu yapısı ağaç operasyonlarına giriş ve ağaç operasyonlarından
çıkışı kolaylaştırır.
• En talep üzerine değiştirilebilir. (Sorun).
• OPSİYONEL. Minimum açılı çubuklar (zeytin ağaçları için belirtilmekte).
Gerekirse, şemsiyenin dış çevresi üzerinden zeytin toplamayı
kolaylaştırmak için minimum çubuk açısı istenebilir.
• OPSİYONEL. Çapı arttırmak için çubuk desteği.
7
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
8
Borulu alüminyum
toplama platformları
MAK NE SOYUCULU 80 PLUS
Bu platform ile konvansiyonel bir şemsiyenin
(demir) ağırlığını %70 oranında azaltacak,
böylelikle ağırlığa direnen aracın aşınma ve
bozulmalarını çok büyük oranda azaltacak
ve aracın kontrolünü, dengesini, güvenliğini,
operasyonların çevikliğini ve hareketlerdeki hızı
arttıracağız.
Agromelca, s.l., alüminyum platform üretiminde
bir öncüdür (patentli).
Bu şemsiye ile, hasat makineleşmesinde ileriye
doğru çok büyük bir adım attık ve yüksek ağırlık
sorunundan kurtulduk.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
VT00-XT10 sarsış cihazlarımız, yeni borulu alüminyum platform
modeli DGA 80 PLUS ile donatılmıştır.
• 0.80 m ağız ölçüsü ve yaklaşık 6 - 6.5 m çubuk çapı
• Platform kapasitesi 200-300 kg (meyveye bağlı)
• Borulu yapısı ağaç operasyonlarına giriş ve ağaç
operasyonlarından çıkışı kolaylaştırır.
• Çubuk çapı talep üzerine değiştirilebilir. (Sorun).
• Yerleştirilmiş iki soyma makinesi, iki meyve sınıflayıcısı ve
tankta sesli alarmlı iki meyve seviye sensörüne sahiptir.
• İki soyma makinesi ve iki meyve sınıflayıcısının
yerleştirilmesi ile bademler çok çabuk biçimde giriş yapar
ve temizlenir; böylelikle aksama süresi ortadan kaldırılır.
• Soyma makinesi ve meyve sınıflayıcı hız ayarı.
• Diğer meyvelerin (zeytinler) müteakip hasatında kullanım
için sökülümü kolay meyve sınıflayıcıları ve alüminyum
tank plakaları.
• Soyma makinelerinin zeytin ağaçlarında müteakip kullanımı
için sökülmesi gerekmemektedir; ancak gerekirse bunların
sökülümü oldukça hızlı ve kolaydır.
• Yalnızca üç vida sökerek soyma makinesi şaftı (kauçuk
contaları değiştirmek için) kolayca çıkarılabilir.
• OPSİYONEL. Minimum açılı çubuklar (zeytin ağaçları için
belirtilmekte).
Gerekirse, şemsiyenin dış çevresi üzerinden zeytin
toplamayı kolaylaştırmak için minimum çubuk açısı
istenebilir.
• OPSİYONEL. Çapı arttırmak için çubuk desteği.
9
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
10
Hidrolik sistemin
yapılandırması
Ürünlerimizin güvenilirliğine kendimizi daima adadık ve bu yüzden
toplayıcılarımıza kurduğumuz bütün hidrolik aksamlar ünlü ve en
üstün kalitede markalardan seçilmiştir.
VT-XT10 CLASSIC PNA/DGA 80 PLUS serisi modelleri,
aşağıdaki hidrolik yapılandırmaya sahiptir.
VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
VT1-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
1.
2.
3.
Bir adet sol sarsış ve bir adet sağ sarsış
Ayarlanabilir sarsış freni.
Kolların gövdeye uyguladığı sıkıştırma kuvvetinin ayarlanması
(soymayı engelleriz).
4.
Çoğaltıcılı bir pompadan (540 RPM) oluşan hidrolik sistem.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
11
VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS
1.
2.
3.
Tek bir yönde bir sarsış içerir.
Ayarlanabilir sarsış freni.
Kolların gövdeye uyguladığı sıkıştırma kuvvetinin
ayarlanması (soymayı engelleriz).
4.
Soyma makineleri ve meyve sınıflandırıcıları,
sarstığımızda durur.
5.
Soyma makinelerinin ve meyve sınıflandırıcılarının
ayrı hız ayarı.
6.
Seçtiğimiz soyma makinesi ve meyve sınıflandırıcı
hızı, aracı hızlandırsak bile değişmez.
7.
Çoğaltıcılı (540 RPM) çifte pompadan oluşan
hidrolik sistem.
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
12
Dikey kaldırma yoluyla
bosaltım sistemi
• 2.5 m dikey kaldırma (bu yüksekliğe, traktörün hidrolik
sistemi aşağıda olduğunda erişilir, kolları kaldırırsak,
kaldırma yüksekliği artar) yoluyla römorka boşaltım ve alt
kapı yoluyla meyvelerin boşaltılması.
• Boşaltımda hiçbir mekanik işlem (sınıflandırıcı)
kullanılmadığından, bunun yerine alttaki bir hidrolik kapı
yoluyla doğrudan römorka boşaltıldığından, minimum
hasarlı meyve yüzdesi.
• Çok hızlı boşaltım.
• Meyve sınıflandırıcı kullanarak, boşaltımda meydana
gelen arıza sürelerini ortadan kaldırıyoruz.
• Kaldırma esnasında sabitleme için destek lastikleri.
• Kaldırma silindirlerinde güvenlik vanası.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
Genel özellikler
VT00/VT1 – XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS
Özellikler
Hızlı ekleme ve çözme
Borulu alüminyum platform PNA 80
Meyve tank kapasitesi
Çubuk çapı
VT00-XT10 CLASSIC
PNA 80 PLUS
VT1-XT10 CLASSIC
PNA PLUS
•
•
•
•
300-350 kg meyveye bağlı (1)
300-350 kg meyveye bağlı (1)
6-6.5 m
6-6.5 m
2.5 metrelik dikey boşaltım kaldırması
•
•
Kaldırma silindirlerinde güvenlik vanası
•
•
Kumanda kolu + selektör kutusu
•
•
1 adet sol sarsış + 1 adet sağ sarsış
1 adet sol sarsış + 1 adet sağ sarsış
Devamlı dairesel sarsış
•
•
Sarsış gücü farklı %30/40
•
•
Ayar kolu sıkma ve sarsış freni
•
•
Kıskaçta dönüş
•
•
Şemsiyeden ayrı kaldırma
•
•
160 cm teleskop (uzatılabilir)
-
•
Sarsış
Yağ radyatörü
Yağ tank kapasitesi (litre)
Hidrolik sistem
Traktör güç çıkış ünitesi devirleri
Şemsiye açılma ve kapanma sesli alarmı
•
•
90 l
90 l
Bir pompa w/çoğaltıcı
Bir pompa w/çoğaltıcı
540 PRM
540 PRM
•
•
800 kg
950 kg
Üç noktadan kapanan başlık
•
•
Genel kollar (üç noktalı başlık)
opsiyonel
opsiyonel
Paralel başlık Z10
opsiyonel
opsiyonel
Çubuk desteği
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel (ücretsiz)
opsiyonel (ücretsiz)
•
•
Yaklaşık toplam ağırlık
Minimum çubuk açısı
Lastikler
Agromelca, s.l. bu katalogtaki ürünlere gerekli gördüğü değişiklikleri önceden uyarıda bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.
(•) Standart
(1)
Rough guide (meyve türü ve özelliklerine bağlıdır).
13
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
14
Genel özellikler
VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS
Özellikler
VT00-XT10 CLASSIC
DGA 80 PLUS
Karma. Badem - Zeytin
•
Hızlı ekleme ve çözme
•
Borulu alüminyum platform DGA 80 PLUS
Meyve tank kapasitesi
Çubuk çapı
•
200-300 kg meyveye bağlı (1)
6-6.5 m
İki soyma makinesi ve iki meyve sınıflandırıcı
•
2.5 metrelik dikey boşaltım kaldırması
•
Kaldırma silindirlerinde güvenlik vanası
•
Kumanda kolu + selektör kutusu
•
Araç gaz pedalı etkinleştirildiğinde hızda değişiklik olmadan soyma
makinelerinin ve meyve sınıflandırıcılarının hız ayarı
•
Sarsışta soyma makinelerinin ve meyve sınıflandırıcılarının durması
Sarsış
EVET
Tek yönde 1 sarsış
Devamlı dairesel sarsış
•
Sarsış gücü farklı %30/40
•
Ayar kolu sıkma ve sarsış freni
•
Kıskaçta dönüş
•
Şemsiyeden ayrı kaldırma
•
Yağ radyatörü
Yağ tank kapasitesi (litre)
Hidrolik sistem
Traktör güç çıkış ünitesi devirleri
•
90 l
Çift pompa w/çoğaltıcı
540 PRM
Tankta sesli meyve seviyesi alarmı
•
Şemsiye açılma ve kapanma sesli alarmı
•
Yaklaşık toplam ağırlık
1250 kg
Üç noktadan kapanan başlık
•
Genel kollar (üç noktalı başlık)
opsiyonel
Paralel başlık Z10
opsiyonel
Çubuk desteği
Minimum çubuk açısı
Lastikler
opsiyonel
opsiyonel (ücretsiz)
•
Agromelca, s.l. bu katalogtaki ürünlere gerekli gördüğü değişiklikleri önceden uyarıda bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.
(•) Standart
(1)
Rough guide (meyve türü ve özelliklerine bağlıdır).
www.agromelca.com
T A M A M E N
A L Ü M
Pol. Industrial “Las Lagunas”, P-A 2
44610 Calaceite - Teruel ( spanya)
Tel. 978 851 283 - Faks 978 851 243
Pol. Industrial “La Estación”, naves 31-32
44600 Alcañiz - Teruel ( spanya)
Tel. ve Faks 978 831 846
[email protected]
N Y U M D A N
Y A P I L M A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 089 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content