close

Enter

Log in using OpenID

asd-pfo kapatılması olgu sunumu

embedDownload
ASD-PFO KAPATILMASI
OLGU SUNUMU
DR. ÖZCAN BAŞARAN
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK
İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
40 y. Kadın
2 kez geçici serebrovasküler inme.
Tele :normal, EKG: NSR
EKO: 5mm primum ASD saptandı.
Perkütan kapatma açısından
değerlendirildiğinde,aortik rim dışındaki
rimlerin boyut ve yapılarının perkütan
kapama işlemi açısından uygun olduğu
saptandı.
6mm kapatma cihazı ile ASD kapatıldı.
Cihaz taşıyıcıdan ayrıldıktan hemen sonra
Sol ventriküle oradan da inen aorta embolize
oldu.
ASD kapatma cihazı vidalama aparatından
sneare kateterle yakalandı femoral artere
yerleştirilen (8,9,10 F ) Sheat den dışarı
alınmaya çalışıldı.
ASD kapatma cihazının vidalama aparatı ile
sheat lümeni arasında paralellik
sağlanamadığından, ASD kapatma cihazı
sheat lümenine çekilemedi.
Bioptom ile ASD kapatma cihazı vidalama
aparatından tutularak sheat içine çekildi.
Böylece embolize olan ASD cihazı başarılı bir
şekilde perkütan olarak çıkartıldı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
687 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content