close

Enter

Log in using OpenID

14.10.14 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları

embedDownload
14.10.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 682
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri
Anabilim Dalı Neuroscience ( Temel Nörolojik Bilimler İngilizce ) doktora programı
derslerine dersin alınması için gerekli ön koşulun ders bilgi paketlerine eklenmesi hakkındaki
02.09.2014 tarih ve NBE-14/04 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Anabilim Dalı Neuroscience İngilizce doktora programına
başvuru koşulunun ( ÜDS/KPDS/YDS)'den 80 almış olmak iken başka programlardan dil
yeterliliğini belgelemeyen öğrencilerin de bu programdan ders almak istemeleri sonucu
oluşan karışıklığa açıklık getirmek için programdaki derslerin ön koşuluna “Eğitim dili %100
İngilizce olmayan programlardan ders almak için başvuran öğrencilerin programa giriş
ön koşulunda belirtilen dil şartına eş değer İngilizce yeterlilik belgesi getirmek” ifadenin
eklenerek güncellenmesi uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 683
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun Tıbbi Biyoloji
Anabilm Dalı Yüksek Lisans programında yer alan “MEB 606 Hücre Biyolojisi” dersinin ders
bilgi paketinde güncelleme yapılması hakkındaki 08.10.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı
görüşüldü.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında yer alan “MEB 606 Hücre
Biyolojisi” dersinin ders bilgi paketinde “Dersin Sorumlusu(ları)” kısmında güncelleme
yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 684
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlarda yer alan bazı derslerin ders bilgi
paketlerinde güncelleme yapılması hakkındaki 08.10.2014 tarih ve 2014/291 sayılı kararı
görüşüldü.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlarda yer alan ve karar
ekinde belirtilen derslerin ders bilgi paketlerinde güncelleme yapılması uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 684 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLOGNA BİLGİ PAKETLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
PROGRAM ADI
DERSLER
Ağız ve Diş Sağlığı
ADS 209 Ergonomi
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Ağız ve Diş Sağlığı
ADS 104 Madde ve Araç Bilgisi I
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Ağız ve Diş Sağlığı
ADS 205 Madde ve Araç Bilgisi II
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Dersin amacı, Dersin içeriği,
İlk ve Acil Yardım
ENF 112 İlkyardım
Kaynaklar, Haftalara göre işlenecek
konular, Program yeterlilikleri
Dersin sorumlusu(ları, Dersin öğrenme
İlk ve Acil Yardım
AYT 113 Acil Sağlık Hizmetleri
ve öğretme teknikleri, Dersin amacı,
Dersin öğrenme çıktıları, Dersin
içeriği, Kaynaklar, Haftalara göre
işlenecek konular, Program
yeterlilikleri
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri,
İlk ve Acil Yardım
AYT 203 İlkyardım
Dersin amacı, Dersin öğrenme çıktıları,
Dersin içeriği, Kaynaklar, Haftalara
göre işlenecek konular, Program
yeterlilikleri
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri,
İlk ve Acil Yardım
AYT 205 Mesleki Uygulama I
Dersin amacı, Dersin içeriği,
Kaynaklar, Haftalara göre işlenecek
konular, Program yeterlilikleri
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri
İlk ve Acil Yardım
AYT 116 Acil Hasta Bakımı I
(e)
Dersin amacı, Dersin öğrenme
çıktıları (hDersin içeriği (i), Kaynaklar,
Haftalara göre işlenecek konular,
Program yeterlilikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve TDS 235 Güzel Konuşma ve
Haftalara Göre İşlenecek Konular,
Sekreterlik
Diksiyon
Tıbbi Dokümantasyon ve TDS 128 Ekonomik Büyüme ve
Dersin sorumlusu(ları), Haftalara
Sekreterlik
Gelişme
Göre İşlenecek Konular
Odyometri
ODY 105 Ses Fiziği ve Akustik
Dersin sorumlusu,
Prensipler
Kaynaklar,İngilizce haftalara göre
işlenilecek konular, Program
yeterlilikleri
Diş Protez Teknolojisi
DPT 201 Porselen Protezleri I
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 107 Protez Ortez Kliniğinde Dersin sorumlusu
İletişim Becerileri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 109 Meslek Etiği
Dersin sorumlusu, Değerlendirme
Sistemi
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 125 Üretimde Temel
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Teknikler
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 127 Atölye Çalışması
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 205 Alt Ekstremite Protezleri
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 206 Üst Ekstremite Protezleri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 207 Alt Ekstremite Ortezleri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 208 Üst Eksterimte Ortezleri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 209 Protez Ortezde Tasarım
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 210 Spinal Ortezler
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 216 Spora Özgü Protez
Ortezleri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 218 Vaka Çalışması
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Dersin sorumlusu
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 223 Ortopedik Alçılama
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Teknikleri
Ortopedik Protez ve Ortez PRO 227 Konjenital Anomalilerde
Dersin sorumlusu, AKTS (Öğrenci İş
Protez ve Ortezler
Yükü) Tablosu
Odyometri
ODY 117 Etkili Konuşma
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve TDS 125 İş Güvenliği
Dersin sorumlusu, Dersin amacı,
Sekreterlik
Dersin öğrenme çıktıları, Dersin
içeriği, Kaynaklar, Haftalara göre
işlenecek konular
Tıbbi Dokümantasyon ve TDS 237 İlkyardım
Dersin amacı, Dersin öğrenme çıktıları,
Sekreterlik
Dersin içeriği, Kaynaklar, Haftalara
göre işlenecek konular
Dersin sorumlusu, Dersin amacı,
Tıbbi Laboratuvar
TLA 221 İlkyardım
Dersin öğrenme çıktıları, Dersin
Teknikleri
içeriği, Kaynaklar, Haftalara göre
işlenecek konular, Program
yeterlilikleri
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 685
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile
Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı ve Dil-Konuşma Terapisi Anabilim Dalı lisans
programında yer alan bazı derslerin ders bilgi paketlerinde güncelleme yapılması hakkındaki
08.10.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı görüşüldü.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Odyoloji Bölümü
Odyoloji Anabilim Dalı ve Dil-Konuşma Terapisi Anabilim Dalı lisans programında yer alan
ve karar ekinde belirtilen derslerin ders bilgi paketlerinde güncelleme yapılması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 685 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Odyoloji Bölümü lisans
programında yer alan derslerden ders bilgi paketinde güncelleme yapılanlar
Bölüm / Program Adı
Dersler
Yapılan Değişiklik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FTR161 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona
Giriş
Ders sorumlularında değişiklik
Bölümü
FTR263 Fizyoterapide Temel Ölçme Ve
Değerlendirme
Ders sorumlularında değişiklik
FTR265 Manipulatif Tedavi I
Ders sorumlularında değişiklik
FTR267 Elektroterapi I
Ders sorumlularında değişiklik
FTR271 Biyomekanik
Ders sorumlularında değişiklik
FTR363 Ortopedik Rehabilitasyon
Ders sorumlularında değişiklik
FTR369 Protez Ve Rehabilitasyon
Ders sorumlularında değişiklik
FTR373 Kinezyoloji II
Ders sorumlularında değişiklik
FTR391 Fizyoterapide Özel Konular
Ders sorumlularında değişiklik
FTR407 Fizyoterapide Araştırma
Metodolojisi
Ders sorumlularında değişiklik
FTR409 Endüstride Fizyoterapi
Rehabilitasyon
Ders sorumlularında değişiklik
FTR441 Fizyoterapide Klinik Problem
Çözme I
Ders sorumlularında değişiklik
Dersin amacı, Dersin öğrenme
çıktıları, Dersin içeriği,
ODP 213 Odyoloji’de Tanılamaya Giriş
Haftalara göre işlenecek konular
Odyoloji Bölümü
Uygulama saati ve Yerel
Kredide değişiklik,
değerlendirme sisteminde
değişiklik, AKTS
ODP 216 İşitme ve Konuşma
( öğrenci iş yükü ) tablosunda
Bozukluklarında Tarama Teknikleri
değişiklik
ODP 226 Odyolojide Klinik Test
Teorik ve Uygulama saatlerinde
Yöntemleri
değişiklik
Uygulama saati ve Yerel
Kredide değişiklik,
değerlendirme sisteminde
değişiklik, AKTS
( öğrenci iş yükü ) tablosunda
ODP 309 Endüstriyel Odyolojiye Giriş
değişiklik
Uygulama saati ve yerel kredide
değişiklik, değerlendirme
sisteminde değişiklik, AKTS(
Öğrenci iş yükü) tablosunda
değişiklik (ODP 216 İşitme ve
Konuşma Bozukluklarında
DKP
216
İşitme
ve
Konuşma
Tarama teknikleri ile aynı
Dil-Konuşma Terapisi Lisans
Bozukluklarında tarama Teknikleri
olacak şekilde)
Programı
Haftalara göre işlenecek
konularda değişiklik, ders
DKP 110 Konuşma Bilimine Giriş
sorumlularında değişiklik
Karar Eki 14.10.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 686
Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Diş Hekimliği Lisans programında yer alan
“DHF 440 Endodonti Klinik” dersinin ders bilgi paketinde güncelleme yapılması hakkındaki
08.10.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı görüşüldü.
Diş Hekimliği Lisans programında yer alan “DHF 440 Endodonti Klinik” dersinin ders bilgi
paketinde ders içeriği, haftalara göre işlenecek konular bölümlerinde güncelleme yapılması
uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 687
Hemşerilik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Psikiyatri
Hemşireliği Anabilim Dalı Akademik Kurulları’nın Hemşirelik Fakültesi lisans programında
yer alan bazı derslerle birlikte Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
ve Doktora Programlarında, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarında yer alan bazı derslerin ders bilgi paketlerinde güncellenmeler yapılması
hakkındaki 09.10.2014 tarih 2014/22 ve 2014/8 sayılı kararları görüşüldü.
Hemşirelik Fakültesi lisans programında yer alan ve karar ekinde belirtilen derslerle birlikte
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında,
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında yer alan ve
karar ekinde belirtilen derslerin ders bilgi paketlerinde güncellenmeler yapılması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 687 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
Hemşirelik Fakültesi Lisans Dersleri’nden;
HEM117 İngilizce AKTS İş Yükü Tablosunda toplam = 90 olarak değiştirilmiştir
HEM130 Türkçe İş Yükü Tablo içeriği toplam= 60 olacak şekilde İngilizcesine göre
uyarlanmıştır.
HEM421 İngilizce ve Türkçe Ders Bilgi Paketleri’nde Yard. Doç. Dr. Duygu
HİÇDURMAZ’ın ünvanı düzeltilmiştir. Aynı dersin yine İngilizce ve Türkçe AKTS İş Yükü
Tablosunda toplam = 420 olarak değiştirilmiştir.
HEM431 İngilizce ve Türkçe Ders Bilgi Paketleri’nde Yard. Doç. Dr. Duygu
HİÇDURMAZ’ın ünvanı düzeltilmiştir. Aynı dersin yine İngilizce ve Türkçe AKTS İş Yükü
Tablosunda toplam = 90 olarak değiştirilmiştir.
HEM463 İngilizce ve Türkçe AKTS İş Yükü Tablosunda toplam = 150 olarak değiştirilmiştir.
HEM200 İngilizce ve Türkçe AKTS İş Yükü Tablosunda toplam = 90 olarak değiştirilmiştir.
HEM140 İngilizce ve Türkçe AKTS İş Yükü Tablosunda toplam = 90 olarak değiştirilmiştir.
HEM 262 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ dersinin önkoşul, Dersin
sorumluları, Dersin içeriği, Haftalara göre işlenecek konular, Değerlendirme Sistemi, AKTS
( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HEM 328 - AFETLERDE HEMŞİRELİK ve İLK YARDIM dersinin Dersin sorumlusu,
Değerlendirme Sistemi ve AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HEM 337 - YARA ve HEMŞİRELİK BAKIMI dersinin önkoşul, Dersin sorumluları,
Değerlendirme Sistemi, AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HEM460 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜK dersinin önkoşul,
Dersin sorumluları, , Değerlendirme Sistemi değiştirilmiştir.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri’nden;
HCR 602 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I dersinin Dersin sorumlusu,
Dersin içeriği ve Haftalara göre işlenecek konuları değiştirilmiştir.
HCR610 - HEMŞİRELİK ve FİZYOPATOLOJİ dersinin Dersinin sorumlusu değiştirilmiştir.
HCR620 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ dersinin Dersin
sorumlusu, Dersin içeriği ve Haftalara göre işlenecek konuları değiştirilmiştir.
HCR611 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
değiştirilmiştir.
dersinin Dersin sorumlusu
HCR612 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA dersinin
Dersin sorumlusu ve AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HCR600 - ÖZEL KONULAR dersinin Dersin sorumlusu değiştirilmiştir.
HCR603 - İLK YARDIM ve AFETLERDE BAKIM dersinin Dersin sorumlusu ve AKTS
( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri’nden;
HRS603 İngilizce Ders Bilgi Paketi’nde ders sorumluları bölümünden Yard. Doç Dr. Duygu
HİÇDURMAZ’ın ismi çıkarılmıştır.
HRS604 İngilizce Ders Bilgi Paketi’nde ders sorumluları bölümünden Yard. Doç Dr. Duygu
HİÇDURMAZ’ın ismi çıkarılmıştır.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Dersleri’nden;
HCR701 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I dersinin Dersin sorumlusu
değiştirilmiştir.
HCR702 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II dersinin Dersin sorumlusu
değiştirilmiştir.
HCR705 - CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI dersinin Dersin
sorumlusu ve AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HCR799 - DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK dersinin Dersin sorumlusu
değiştirilmiştir.
HCR700 - ÖZEL KONULAR dersinin Dersin sorumlusu değiştirilmiştir.
HCR707 - YOĞUN BAKIM ve AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ dersinin dersinin Dersin
sorumlusu ve AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
HCR706 - ACİL HEMŞİRELİĞİ dersinin dersinin Dersin sorumluları, Dersin içeriği,
Haftalara göre işlenecek konular, AKTS ( Öğrenci İş Yükü ) tablosu değiştirilmiştir.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Dersleri’nden;
HRS705 İngilizce ve Türkçe Ders Bilgi Paketleri’nde ders sorumluları alanına Yard. Doç. Dr.
Duygu HİÇDURMAZ’ın ismi eklenmiştir.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 688
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun Eczacılık
Fakültesi lisans programında yer alan “ECF 202 Farmasötik Botanik”, “ECF 204 Farmasötik
Botanik Laboratuvarı” ve “ECF 203 Farmaöstik Botanik’te Temel Kavramlar ve Terminoloji”
derslerinin ders bilgi paketlerinde güncelleme yapılması hakkındaki 08.10.2014 tarih ve
2014/10 sayılı kararı görüşüldü.
Eczacılık Fakültesi lisans programında yer alan “ECF 202 Farmasötik Botanik”, “ECF 204
Farmasötik Botanik Laboratuvarı” ve “ECF 203 Farmaöstik Botanik’te Temel Kavramlar ve
Terminoloji”
derslerinin ders bilgi paketlerindeki “Ders sorumlusu(ları)” kısmında
güncellemeler yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 689
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Yüksek Lisans Programında yer alan
“EKZ 601 Kozmetiklere Dermatolojik Yaklaşım” dersinin ders bilgi paketinde değişiklik
yapılması hakkındaki 10.10.2014 tarih ve 2014/49 sayılı kararı görüşüldü.
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Yüksek Lisans Programında yer alan
“EKZ 601 Kozmetiklere Dermatolojik Yaklaşım” dersinin ders bilgi paketinde “Ders
sorumlusu(ları)” kısmında güncelleme yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na
sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 690
Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Seçmeli Dersler Kurulu’nun 2014-2015 eğitimöğretim yılı Bahar Döneminden itibaren açılması istenen SEC kodlu 4 tane yeni ders
hakkındaki 29.09.2014 tarih ve 2014/47 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminden itibaren açılması istenen karar ekinde
belirtilen SEC kodlu 4 tane yeni dersin açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na
sunulmasına karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 690 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDEN İTİBAREN
AÇILMASI ÖNERİLEN DERS
Dersin Kodu ve Adı
SEC391 Ahşap Esaslı Kompozit Malzemeler
TPK
303
AKTS
4
Dersin
Dönemi
Güz / Bahar
Kontenjan
30
SEC391 Wood Based Composite Materials
303
4
Güz / Bahar
30
SEC343 Altın Oran Kuralı ve Perspektif Çizimi
223
4
Güz / Bahar
30
SEC343 Golden Ratio and Perspective Drawing
223
4
Güz / Bahar
30
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 691
Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Seçmeli Dersler Kurulu’nun 2014-2015 eğitimöğretim yılı Bahar Döneminden itibaren açılması istenen SEC kodlu 4 tane yeni ders ait
şubelendirmeler ile daha önce açılmış 2 dersin şube sayısının arttırılması hakkındaki
29.09.2014 tarih ve 2014/47 sayılı kararı görüşüldü
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminden itibaren yeni açılan SEC kodlu 4 tane derse
ait şubelendirmeler ile daha önce açılmış 2 dersin şube sayısının arttırılmasının karar ekinde
belirtildiği şekilde olması uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na sunulmasına
karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 691 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDEN İTİBAREN
AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLERE AİT ŞUBELER
Dersin Kodu ve Adı
SEC391 Ahşap Esaslı Kompozit Malzemeler
TPK
303
AKTS
4
Dersin
Dönemi
Güz / Bahar
SEC391 Wood Based Composite Materials
303
4
Güz / Bahar
SEC343 Altın Oran Kuralı ve Perspektif Çizimi
223
4
Güz / Bahar
Şube Sayısı
3
(01-02-03)
3
(01-02-03)
3
(01-02-03)
SEC343 Golden Ratio and Perspective Drawing
223
4
Güz / Bahar
3
(01-02-03)
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDEN İTİBAREN
ŞUBE ARTTIRIMI İSTENEN SEC KODLU DERS
Dersin Kodu ve Adı
SEC277 Türk İşaret Dili I
TPK
202
AKTS
3
SEC278 Türk İşaret Dili II
202
3
Eklenecek Şube
Sayısı
18
(03-04-05-06-07-08-09-10-1112-13-14-15-16-17-18-19-20)
18
(03-04-05-06-07-08-09-10-1112-13-14-15-16-17-18-19-20)
Dersin
Dönemi
Güz /
Bahar
Güz /
Bahar
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 692
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nu İlk ve Acil Yardım
Teknikleri Programında açılan “AYT 133 Hasta Güvenliği” seçmeli dersine yeni şube
açılması hakkındaki 16.10.2014 tarih ve 2014/ 331 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren İlk ve Acil Yardım Teknikleri
Programında açılan “AYT 133 Hasta Güvenliği” seçmeli dersine ikinci şubenin açılması
uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 693
Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Seçmeli Dersler Kurulu’nun SEC kodlu 15 tane yeni
ders açılması hakkındaki 14.10.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı görüşüldü
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren karar ekinde belirtilen SEC kodlu
15 tane dersin açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
14.10.2014 tarih ve 693 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN
AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER ( TIP FAKÜLTESİ )
Dersin Kodu ve Adı
SEC601 İngilizce Konuşma Becerileri I
TPK
404
AKTS
8
Dersin
Dönemi
Güz / Bahar
Kontenjan
100
SEC602 İngilizce Konuşma Becerileri II
SEC603 İngilizce Türkçe Tıbbi Çeviri
SEC604 Türkçe İngilizce Tıbbi Çeviri
SEC605 Tıbbi İngilizce I
SEC606 Tıbbi İngilizce II
SEC607 Tıbbi Metin İncelemeleri I
SEC608 Tıbbi Metin İncelemeleri II
SEC609 Tıp Öğrencileri İçin İngilizce Sunum Becerileri I
SEC610 Tıp Öğrencileri İçin İngilizce Sunum Becerileri II
SEC611 Çocuk Gelişimi ve Edebiyatı
SEC612 İskandinav Mitolojisi
SEC613 Yunan Mitolojisi
SEC614 Tıp Öğrencileri için Liderlik Temeli
SEC615 Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
Güz / Bahar
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Eğitim Komisyonu Tarihi : 14.10.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 694
Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Seçmeli Dersler Kurulu’nun açılacak olan
SEC kodlu 15 tane yeni dersin şubelendirilmesi hakkındaki 14.10.2014 tarih ve 2014/48
sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren açılacak olan SEC kodlu 15 tane
dersin karar ekinde belirtildiği gibi şubelendirilmesi uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim
Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
14.10.2014 tarih ve 694 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN
AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLERE AİT ŞUBELER ( TIP FAKÜLTESİ )
Dersin Kodu ve Adı
TPK
AKTS
Dersin
Dönemi
SEC601 İngilizce Konuşma Becerileri I
404
8
Güz / Bahar
SEC602 İngilizce Konuşma Becerileri II
404
8
Güz / Bahar
SEC603 İngilizce Türkçe Tıbbi Çeviri
404
8
Güz / Bahar
SEC604 Türkçe İngilizce Tıbbi Çeviri
404
8
Güz / Bahar
SEC605 Tıbbi İngilizce I
404
8
Güz / Bahar
SEC606 Tıbbi İngilizce II
404
8
Güz / Bahar
SEC607 Tıbbi Metin İncelemeleri I
404
8
Güz / Bahar
SEC608 Tıbbi Metin İncelemeleri II
SEC609 Tıp Öğrencileri İçin İngilizce Sunum Becerileri I
404
8
Güz / Bahar
404
8
Güz / Bahar
Şube Sayısı
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
SEC610 Tıp Öğrencileri İçin İngilizce Sunum Becerileri II
404
8
Güz / Bahar
SEC611 Çocuk Gelişimi ve Edebiyatı
404
8
Güz / Bahar
SEC612 İskandinav Mitolojisi
404
8
Güz / Bahar
SEC613 Yunan Mitolojisi
404
8
Güz / Bahar
SEC614 Tıp Öğrencileri için Liderlik Temeli
404
8
Güz / Bahar
SEC615 Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet
404
8
Güz / Bahar
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
5
(01-02-03-04-05)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content