close

Enter

Log in using OpenID

Akdeniz İlçesi

embedDownload
AKDENİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI ŞUBAT AYI 2015 YILI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
*NÖBET TUTACAK
AHB NO
NÖBET TUTULACAK
(Not:Kendi ASM'si
AİLE SAĞLIĞI
Dışında Nöbet
MERKEZİ
Tutacak Aile
Hekimleri İçin)
ADANALIOĞLU ASM
HUZURKENT ASM
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
SELÇUK UZ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
SERPĠL UZ
ġEMSETTĠN GÖKGÜNLÜ HÜRMET AKTAġ
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
HANDAN YAMAN
HAVVA OK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
M.ALĠ TUNÇ
ĠLKNUR TÜRER
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
ÇAMLIBEL ASM
S.OLGAN ÇAVDAR
SERAP KARATÜZÜN
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN TURSUN
MERVE EROĞLU
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇAY ASM
BĠLAL YAPICI
AYġE YILDIZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
OKTAY ONBAġIOĞLU
SERPĠL ONBAġIOĞLU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ĠLYAS KILIÇ
RAKĠBE ABALI
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ENVER NACĠ TUNCER
SEDEF BURCU ÖZ
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
AYSUN EREN
DĠLEK TOMARZA
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
ALĠ BÜLENT AKLAN
AYġE ÇETE
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
HAKAN OYAL
ĠLKNUR ĠBĠġ
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
MEHMET ERDOĞAN
N.ÇAĞLAR IġIK
VEDAT YURTTAġ
SEVĠLAY ARSLAN
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
M.FĠKRĠ CENGĠZOĞLU
ESRA BABAOĞLU
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAMİDİYE ASM
TÜLĠN DEMĠRKIRANEL
FĠLĠZ CANLI
KARADUVAR ASM
A.SENOL BAġAR
SUNA ALBAY
KAZANLI ASM
TÜLĠN KOÇ
AYġEGÜL SANDALLLI
ZĠYEN DELĠ
ġERĠFE SARI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
ÇELEBĠ CAN ÇINAR
SEVĠNÇ ÇETĠN
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.CENGİZ KIR ASM
SELDA D.KOZAK
MERVE KORKMAZ
Y.MAHALLE ASM
NECDET DĠNÇER
NURTEN TAġKIN
S.EYYUBİ ASM
A.TUBA METĠN
HACER POLAT
ADANALIOĞLU ASM
ORHAN CERĠTLĠ
BERĠL CAN
TURGAY YAVUZ
PINAR UZUN
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
AYSEL DAĞDELEN
AYġE ÖRNEK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
A.GÜRHAN BARUT
ÖZLEM KAÇMAZ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
CAMİŞERİF ASM
ÇİLEK ASM
DİKİLİTAŞ ASM
GÜNDOĞDU ASM
07 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
GÜNEŞ ASM
NUSRATİYE ASM
HAL ASM
Ş.SÜMER ASM
HUZURKENT ASM
14 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
CAMİŞERİF ASM
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
SĠTELER MAH. 5644 SOKAK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
ÇAMLIBELASM
GÜRBÜZ ġEN
FATMA SAVCI
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ÇANKAYA ASM
ERHAN DEMĠR
MĠYASE DĠVĠT
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇAY ASM
ĠSA GENÇ
FĠLĠZ KURNAZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
AYHAN DÜLGER
NESRĠN ÖNÇIRAK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
MÜZEYYEN DAYAN
H.PERĠHAN PETEK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
DİKİLİTAŞ ASM
MÜGE KÜRKÇÜ
ÖZLEM DEMĠRCĠ
GÜNDOĞDU ASM
HALĠT ERGÖNÜL
FATMA ÇĠPAN
GÜNEŞ ASM
CEM ÜSTÜNDAĞ
KEZĠBAN ĠġBĠLEN
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM EROĞLU
FATMA CAN
KERĠMAN ÇĠÇEK
ÖZLEM DĠLEK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KERĠM GÜNGÖR
FATMA KARAKOÇAK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAMİDİYE ASM
ADNAN BĠLGĠN
AYġEGÜL AKDEMĠR
KARACAİLYAS ASM
M.FAZIL SOYAL
AYġE SOYAL
KARADUVAR ASM
HASAN GÜL
NESLĠHAN YILDIZ
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
KAZANLI ASM
MUHAMMET YILMAZ
BĠRSEN ÖZDEMĠR
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
SELEN BOZKAYA
FATMA YILMAZ
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ö.ÖNEM ALASULU
N.HEDĠYE PINAR
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HAKAN MERDER
HAVVA ORBUK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
M.UĞUR TEBRET
ÖZLEM AYDIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
S.EYYUBİ ASM
M.ġĠRĠN EKMEN
ġENAY ÖZKAYMAZ
HUZURKENT ASM
HAYRĠYE G. KAYGUSUZ ĠLKNUR MENEKġE
CAMİŞERİF ASM
DĠDEM YENMEZ
SĠBEL DEVRĠLEN
ÇAMLIBEL ASM
MEHMET YAVUZ
FATMA KORKMAZ
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
SÜLEYMAN SÖNMEZ
GÜLBEYAZ ÇELĠK
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
BÜLENT MENDEġ
ZEHRA YILDIRIM
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ġÜKRÜ ġĠMġĠR
HĠLAL TURAN
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
A.KADĠR YAMAÇ
HATĠCE DURU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ABĠDĠN BOZDEMĠR
FATMA YILDIRIM
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
CANAN KARABIYIK
PINAR KARABULUT
GÜNEŞ ASM
LEYLA BĠÇER
SARA SARIBIYIK
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM KEREM
GÜLSÜM.G.O.OĞLU
HASAN ÖZDAL
FERĠDE GÜLÜ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KEREM BALIKÇIOĞLU
SEVĠM BALIKÇIOĞLU
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KARACAİLYAS ASM
SUAT TEKĠNTURHAN
CANSU DEMĠRCĠ
KAZANLI ASM
ÖNER EROĞLU
TEZCAN SARIÇOġKUN
ÇİLEK ASM
14 Şubat 2015
09:00-17:00 HAL ASM
Cumartesi
Ş.SÜMER ASM
YENİMAHALLE ASM
ÇANKAYA ASM
ÇAY ASM
ÇİLEK ASM
21 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
GÜNDOĞDU ASM
HAL ASM
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
M.SEYHAN SEYHUN
AYHAN SARI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
CĠHANGĠR ALYEġĠL
MÜZEYYEN GÖKTEPE
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
YENİMAHALLE ASM
HALĠT DAMAR
SEBAHAT AKAY
YENİTAŞKENT ASM
A.ÜNAL YURTALAN
MERAL MOR
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
S.EYYUBİ ASM
PINAR KORKMAZ
FĠGEN BĠLGĠÇ
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
HUZURKENT ASM
ġÜKRÜ KILIÇ
H.AYSUN ACAR
CAMİŞERİF ASM
FĠKRET ÖZDEMĠR
HAFĠZE OK
ÇAMLIBEL ASM
H.SEVĠNÇ POLAT
HATĠCE KOÇ
AYHAN EKĠNCĠ
YASEMĠN EKĠNCĠ
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
NĠZAMETTĠN DÜZGÜN
PERĠHAN TOPKARA
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
M.HAġĠM ġERBET
FERĠDE SAPARCA
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
MÜRÜVET KUTLAY
SERCAN PEKER
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇAĞIL KÖġGEROĞLU
ELĠF TAPTIK
TAHĠR BESEN
MÜRÜVET BAĞ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
SEVTAP ORHAN
BURCU AKIġ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
DĠLDA ONUK
FĠGEN D.KALAYCI
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
AYHAN AYÇIK
HATĠCE TÜRKMEN
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
MURAT KAVVAS
GÜRCAN ERTÜRK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
YENİMAHALLE ASM
FAHRETTĠN ÖZ
HATĠCE ÇEVĠK
YENİTAŞKENT ASM
DĠLEK PERVĠN KUTLULAR HÜLYA DUYAR
S.EYYUBİ ASM
EMĠNE MERT
Ş.SÜMER ASM
33.01.068
ÇANKAYA ASM
ÇİLEK ASM
GÜNDOĞDU ASM
28 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
HAL ASM
KARACAİLYAS ASM
Ş.SÜMER ASM
DERYA ÖZALP
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
Dr. Hülya TEKĠN
Halk Sağlığı Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content