close

Enter

Log in using OpenID

Akdeniz

embedDownload
AKDENİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI NİSAN AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
*NÖBET
NÖBETÇİ PERSONELLER
TUTACAK
NÖBET TUTULACAK
AHB NO
AİLE SAĞLIĞI
(Not:Kendi ASM'si
MERKEZİ
Dışında Nöbet
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE HEKİMİ
Tutacak Aile
Hekimleri İçin)
M.ALĠ TUNÇ
ĠLKNUR TÜRER
CAMİŞERİF ASM
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ÇAMLIBEL ASM
H.SEVĠNÇ POLAT
HATĠCE KOÇ
HUZURKENT ASM
ġEMSETTĠN GÖKGÜNLÜ
HÜRMET AKTAġ
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
ÇANKAYA ASM
AYHAN EKĠNCĠ
YASEMĠN EKĠNCĠ
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
M.HAġĠM ġERBET
FERĠDE SAPARCA
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
ĠLYAS KILIÇ
RAKĠBE ABALI
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
GÜNDOĞDU ASM
HALĠT ERGÖNÜL
GÜLġEN ÇAKIR
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
TAHĠR BESEN
MÜRÜVET BAĞ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
SEVTAP ORHAN
BURCU AKIġ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
TÜLĠN KOÇ
AYġEGÜL SANDALLLI
ZĠYEN DELĠ
ġERĠFE SARI
HAL ASM
04 Nisan 2015
09:00-17:00
KAZANLI ASM
Cumartesi
Ş.SÜMER ASM
ÇELEBĠ CAN ÇINAR FATMA METĠK
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
CEZAEVİ ASM
CĠHANGĠR ALYEġĠL MÜZEYYEN GÖKTEPE
YENİMAHALLE ASM
M.UĞUR TEBRET
ÖZLEM AYDIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
ÇAY ASM
ĠSA GENÇ
FĠLĠZ KURNAZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
DİKİLİTAŞ ASM
ENVER NACĠ TUNCER SEDEF BURCU ÖZ
GÜNEŞ ASM
HAKAN OYAL
ĠLKNUR ĠBĠġ
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
S.EYYUBİ ASM
A.TUBA METĠN
HACER POLAT
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
MEHMET ERDOĞAN N.ÇAĞLAR IġIK
ÇĠLEK MAH. KAPALI ĠNFAZ EVĠ
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
CAMİŞERİF ASM
FĠKRET ÖZDEMĠR
HAFĠZE OK
ÇAMLIBEL ASM
GÜRBÜZ ġEN
SERAP KARATÜZÜN
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
HUZURKENT ASM
HAYRĠYE G. KAYGUSUZ
ĠLKNUR MENEKġE
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
ÇANKAYA ASM
HAMİDİYE ASM
ÇİLEK ASM
GÜNDOĞDU ASM
HAL ASM
11 Nisan 2015
09:00-17:00
Cumartesi
KAZANLI ASM
Ş.SÜMER ASM
NĠZAMETTĠN DÜZGÜN PERĠHAN TOPKARA
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ERHAN DEMĠR
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
MĠYASE DĠVĠT
TÜLĠN DEMĠRKIRANEL FĠLĠZ CANLI
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
NESRĠN ÖNÇIRAK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
MÜZEYYEN DAYAN H.PERĠHAN PETEK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
AYHAN DÜLGER
CANAN KARABIYIK PINAR KARABULUT
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
KERĠMAN ÇĠÇEK
ÖZLEM DĠLEK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KERĠM GÜNGÖR
FATMA KARAKOÇAK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÖNER EROĞLU
TEZCAN SARIÇOġKUN
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
MURAT KAVVAS
GÜRCAN ERTÜRK
Ö.ÖNEM ALASULU N.HEDĠYE PINAR
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HALĠT DAMAR
SEBAHAT AKAY
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
FAHRETTĠN ÖZ
HATĠCE ÇEVĠK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
ÇAY ASM
BĠLAL YAPICI
AYġE YILDIZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
KARACAİLYAS ASM
M.FAZIL SOYAL
AYġE SOYAL
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
YENİTAŞKENT ASM
DĠLEK PERVĠN KUTLULAR
REMZĠYE DĠġBUDAK YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
DİKİLİTAŞ ASM
MÜGE KÜRKÇÜ
ÖZLEM DEMĠRCĠ
S.EYYUBİ ASM
PINAR KORKMAZ
FĠGEN BĠLGĠÇ
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
GÜNEŞ ASM
CEM ÜSTÜNDAĞ
KEZĠBAN ĠġBĠLEN
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
HANDAN YAMAN
HAVVA OK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
DĠDEM YENMEZ
SĠBEL DEVRĠLEN
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
YENİMAHALLE ASM
18 Nisan 2015
09:00-17:00 CAMİŞERİF ASM
Cumartesi
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
ÇAMLIBEL ASM
MEHMET YAVUZ
FATMA KORKMAZ
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ADANALIOĞLU ASM
ORHAN CERĠTLĠ
NĠSAN DURU
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
HUZURKENT ASM
TURGAY YAVUZ
PINAR UZUN
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
ÇANKAYA ASM
ÇİLEK ASM
GÜNDOĞDU ASM
SÜLEYMAN TURSUN MERVE KESKĠN
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
BÜLENT MENDEġ
ZEHRA YILDIRIM
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
A.KADĠR YAMAÇ
HATĠCE DURU
MÜRÜVET KUTLAY SERCAN PEKER
ALĠ BÜLENT AKLAN AYġE ÇETE
VEDAT YURTTAġ
HAL ASM
18 Nisan 2015
09:00-17:00
Cumartesi
HAMİDİYE ASM
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
SEVĠLAY ARSLAN
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
M.FĠKRĠ CENGĠZOĞLU ESRA BABAOĞLU
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ADNAN BĠLĞĠN
AyĢegül AKDEMĠR
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
KAZANLI ASM
MUHAMMET YILMAZ BĠRSEN ÖZDEMĠR
Ş.SÜMER ASM
M.SEYHAN SEYHUN AYHAN SARI
Y.MAHALLE ASM
NECDET DĠNÇER
NURTEN TAġKIN
ÇAY ASM
ġÜKRÜ ġĠMġĠR
HĠLAL TURAN
S.EYYUBİ ASM
M.ġĠRĠN EKMEN
ġENAY ÖZKAYMAZ
KARACAİLYAS ASM
SUAT TEKĠN TURHAN CANSU DEMĠRCĠ
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM EROĞLU
FATMA CAN
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
KARADUVAR ASM
HASAN GÜL
NESLĠHAN YILDIZ
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
CAMİŞERİF ASM
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
AYSEL DAĞDELEN ÖZLEM KAÇMAZ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
A.GÜRHAN BARUT ÖZLEM KAÇMAZ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
S.OLGAN ÇAVDAR SERAP KARATÜZÜN
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
SELÇUK UZ
SERPĠL UZ
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
HUZURKENT ASM
ġÜKRÜ KILIÇ
H.AYSUN TOPALAK
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN SÖNMEZ GÜLBEYAZ ÇELĠK
ÇAMLIBEL ASM
25 Nisan 2015
09:00-17:00
Cumartesi
ADANALIOĞLU ASM
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇİLEK ASM
GÜNDOĞDU ASM
HAL ASM
Ş.SÜMER ASM
25 Nisan 2015
09:00-17:00
Cumartesi
YENİMAHALLE ASM
OKTAY ONBAġIOĞLU SERPĠL ONBAġIOĞLU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ABĠDĠN BOZDEMĠR FATMA YILDIRIM
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇAĞIL KÖġGEROĞLU ELĠF TAPTIK
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
AYSUN EREN
AYġE ÖRNEK
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
HASAN ÖZDAL
FERĠDE GÜLÜ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KEREM BALIKÇIOĞLU SEVĠM BALIKÇIOĞLU
AYHAN AYÇIK
HATĠCE TÜRKMEN
A.HAKAN GÜLBAHAR FATMA YILMAZ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HAKAN MERDER
HAVVA ORBUK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
KARACAİLYAS ASM
DĠLDA ONUK
FĠGEN D.KALAYCI
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
YENİTAŞKENT ASM
M.EMĠN AY
HÜLYA DUYAR
KARADUVAR ASM
A.SENOL BAġAR
SUNA ALBAY
Ş.CENGİZ KIR ASM
SELDA D.ÖZTÜRK
MERVE KORKMAZ
GÜNEŞ ASM
LEYLA BĠÇER
SARA SARIBIYIK
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
S.EYYUBİ ASM
EMĠNE MERT
DERYA ÖZALP
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM KEREM
GÜLSÜM.G.O.OĞLU
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
SĠTELER MAH. 5644 SOKAK
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content