close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret

embedDownload
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2015/15
Tarih: 05.01.2015
Konu: 2015 yılında Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerce uygulanacak olan asgari ücret tarifesinde değişiklik yapan Genel Tebliğ, 31 Aralık
2014 tarihli ve 29222 (4.Mukerrer) sayılı resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
Özet: 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca hazırlanan, 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Ancak, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret
Tarifesi`nde, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 (4.Mukerrer) sayılı resmi Gazete`de yayımlanan Genel
Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.
2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Asgari Ücret Tarifesi nde değişiklik yapan Genel Tebliğe aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün
bulunmaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/201
41231m4.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231m4.htm
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content