close

Enter

Log in using OpenID

24 Kasım Öğretmenler Günü Programı

embedDownload
ğrdlrızrıJer,yerııLıaızilra:g,Juırrueıerılnı$;,
olaca*tız,
fr&
24 KAsıM öĞnrrıvıııvı-en
cüıııü KUTLAMA
PRoGRAMı
ÇELENK SUNMA:
]--24 Kasım 203"4 Pazartesi günü saat 14.3O'da Atatürk Anıtında
çelenk
sunma merasimi yapılacaktır.
2- Merkez ve merkeze bağlı bütün öğretmenlerimiz Saat 14.15'te tören
yerinde hazır olacaklardır.
3-Resmi kuı:umların daire amirleri, siviltoplum örgütleri, özel kurum ve
kuruluşların temsilcileri ve halkımızdan katılmak isteyenler saat ].4.2o'de
tören a|anında hazır olacaklardır.
4-Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi Atatürk Anıtına konulacaktır. osman
NuriYalman Anadolu Lisesiöğretmenlerinden Tufan MUŞTU ve Bircan
ŞİMŞEK Çelengi sunacaklardır.
S-Saygı Duruşu: Baş öğretmen M. Kemal Atatürk ve ebediyete intikal
etmiş öğretmen lerin manevi h uzurunda saygı duruşunda bulunulacaktır.
6-istiklal Marşı: Karacaoğlan ortaokulu Müzik öğretmeni Mert ZoRLU
yönetiminde okunaca ktır. ka racaoğlan ortaokulu öğretmen|erinden
Songül Özır«vıEıı ve Serhat KÜçÜKSARI bayrağımızı göndere
çekeceklerdir.
KUTIAMA PROGRAMI:
l-osman NuriYalman Anadolu Lisesi ile Mut Karacaoğlan ortaokulu'nun
GöREvLENDinıvırı-en:
1-İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferans sa|onundaki programa bütün
öğretmenlerimiz katılacaktır.
2-Anıttaki Sunucu: osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi Md. Yrd, Mustafa
SARlyapacaktır.
3-AnıttakiTören Yöneticisi: Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi Beden
Eğitimi Öğretmeni Tufan MUŞTU yapacaktır.
4-Atatürk Anıtında ve Gazi İlkokulunda İstiklal Marşı Karacaoğlan
Ortaokulu Müzik Öğretmeni Adem Mert ZORLU yönetiminde
söylenecektir.
5-ilçemiz Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki sunucu: osman Nuri
Yalman Anadolu Lisesi Md. Yrd. Mustafa SAR|ve Almanca Öğretmeni
Bircan ŞİMŞEK yapacaklardır.
6-0kul Müdürleri okullarından emekli olmuş öğretmenleri 24 Kasım
Öğretmenler Günü Program ına davet edeceklerdir.
7-Atatürk Anıtındaki ses cihazı Mut Belediyesince hazırlanacaktır,
8-İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunun hazırlanması,
programa katı|anların yerleşme düzeni, ses cihazının hazırlanması Merkez
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
hazırlayıp sunacağı program 15.00'de Halk Eğitim Merkezi Konferans
Salonunda yapılacaktır.
2-Millı Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. NabiAvcı'nın öğretmenlerGünü
Mesajının okunması.
3-Günün anlam ve önemini belirten konuşma ilçe Milli Eğıtım Müdürü
Sayın Harun GERGİN tarafından yapılacaktır.
4-Emekli öğretmenler adına konuşmayı Leyla ZORLU yapacaktır.
5-Emekli öğretmenlere Hizmet§eref Belgesi verilmesi
6-Şiir okunması
7-Yöresel Müzikli Oyun Gösterisi
8-Öğretmen|er korosunun müzik dinletisi
9-Stajyerliği ka lkm ış öğretmenlerin yemin töreni
1O-Kapanış.
iı-çr ıvıiı-ı-i rĞiriru rvıüoünı-üĞü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 800 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content