close

Enter

Log in using OpenID

C.V. - Melikşah Üniversitesi

embedDownload
Adı –Soyadı
: Yrd. Dç. Dr. Aynur AKPINAR
e-mail: [email protected]
Telefon 0 (352) 207 73 00 /7539
Eğitimi:
Doktora
: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman
Doktora Tezi
: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Amortismana Tabi Duran
Varlıklar ve Türkiye Uygulaması (2012)
Yüksek Lisans
: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman
Yüksek Lisans Tezi : Enflasyonun Bankaların Karlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (2000)
Yüksek Lisans
: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (1997)
Yüksek Lisans Tezi : 5 Nisan Kararlarının Bankaların Fon Yönetimleri Üzerine Etkileri
: Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (1984)
Lisans
Çalışma Hayatı:

Melikşah Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe-Finans Öğretim Üyesi (2013…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi yarı zamanlı Öğretim Görevlisi (2013-2014)

Başkent Üniversitesi yarı zamanlı Öğretim Görevlisi(2013)

KOSGEB Finansman Daire Başkanlığı KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Müdürlüğü Dış
Uzmanı (2007 - 2012)

SGM İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Muhasebe ve Finans Müdürü (2005-2007)

Türkiye Vakıflar Bankası Fon Yönetimi Başkanlığı
Döviz Pozisyonu, Kanuni Yükümlülükler, Türk Lirası, Döviz Tevdiat Hesapları, Ankes
Değerlendirme ve Fon Verimliliği Müdürlükleri Mali Analisti, Müdür Yardımcısı (1990-2000)

Ziraat Bankası Eğitim ve Organizasyon Başkanlığı Uzman Yrd. (1989)

Özel inşaat şirketleri Muhasebe/Finans Departmanları (1980-1988)
Yabancı Dili : YDS İngilizce (65) ABD Dil Eğitimi (Temmuz-Eylül / 2012)
Anlattığı Dersler
 2012-2013 Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
“Yönetim Muhasebesi”
 2012-2013 Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksek Okulu
“Yönetim Muhasebesi”
 2012-2013 Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksek Okulu
“Maliyet Muhasebesi”
 2012-2013-Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans
Programı “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Organizasyon İlkeleri”

2013-2014-Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans
Programı “Organizasyon İlkeleri”

2013-2014-TOBB Üniversitesi İşletme Fakültesi “Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi” (Endüstri
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)

2013-2014 Melikşah Üniversitesi İİBF” Genel Muhasebe”, “Yönetim Muhasebesi”, “Finansal
Yönetim”

2013-2014 Melikşah Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı “Finansal
Yönetim”

2013-2014 Melikşah Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli KOSGEB Girişimcilik Projesinde
“Finansal Okur Yazarlık”

2013-2014 Vistula Üniversty Erasmus eğitim anlaşması kapsamında 5 saat Uluslararası Muhasebe
Standartları hakkında ders anlatımı

2014-2015 Melikşah Üniversitesi İİBF” Genel Muhasebe”, “Finansal Tablolar Analizi”, “Finansal
Yönetim”

2014-2015 Melikşah Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı “Finansal
Yönetim”

2014-2015 Melikşah Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı “İleri Finansal
Uygulamalar”
Kongre Kurs ve Seminerler:

15-18 Ekim 2014 tarihlerinde 18.Ulusal Finans Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Denizli
2

6 Kasım 2014 tarihinde Ölçek Geliştirme ve Ölçek Uyarlama Semineri Melikşah Üniversitesi

7-8 Kasım 2014 tarihlerinde 2.Örgütsel Davranış Kongresi , Melikşah Üniversitesi
Ödül:
Melikşah Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yılı İİBF Yılın Eğitmeni Ödülü
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content