close

Enter

Log in using OpenID

çekilemez. Dersten çekilme başvurusunun son günü. 21.11.2014

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME ESASLARI
1. Öğrenim Ücretinin Yatırılması, Ders Kayıtları, Danışman Onayı, Ders Programlarının Açıklanması ve Çift
Ana Dal, Yan Dal Programlarına Kayıt işlemleri 08-12 Eylül tarihleri arasında Gerçekleştirilecektir.
2. İkinci sınıf sonunda GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler üst sınıftan 2 ders alabilecektir.
Sınamalı Statüde bulunun öğrencilerin Üst yarıyıldan ders alma formu.
3. Dersten Çekilme Notu yani W notu; öğrencinin güz ve bahar dönemleri için derslerin başlamasından itibaren en geç
onuncu haftanın son işgününe kadar, öğretim elemanının ve danışmanlarının görüşü ile çekilmesine izin verilen
dersler için verilir. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir dersten ve öğrenimi süresince en çok altı dersten çekilme izni
verilir. Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, W notu aldığı derslerden ve yaz döneminde kayıtlı olduğu derslerden
çekilemez. Dersten çekilme başvurusunun son günü. 21.11.2014
Dersten Çekilme Formu için tıklayınız
4. Öğrenciler kayıt yaptırırken Dekanlıkça sınıflarına atanan danışman öğretim elemanlarının uyarılarına ve önerilerine
itibar etmelidir. Yeni yönetmelikte danışmanlara bazı konularda yetki verilmiştir, bu hususa dikkat edilmelidir.
Akademik Danışmanınızı Öğrenci Bilgi sisteminden görebilirsiniz.
5. Genel Seçmeli Dersler:
Bu yıldan itibaren genel seçmeli dersler programlara konulmuştur. Genel seçmeli dersler 2 kredilik olup alan dışı
derslerdir. Her öğrenci kendi bölümünde, eğer ilgili dönemde açılmışsa,
seçmeli derslerden en az birine kayıt
yaptırmak zorundadır.
6- Üniversite tarafından belirlenen ortak seçmeli dersler yerine programınız da bulunmayan bir dersi başka bir
bölümden Akademik danışmanınızın ve Dersi veren hocanız veya Bölüm başkanınızın onayı ile alabilirsiniz
Başka Bölümden Alan dışı Ders alma formu için tıklayınız
7- Daha öncesinden bölümünüzün aldığı ya da alacağı karar doğrultusunda Bölümünüz Alan içi seçmeli ders
havuzu dışında aynı şart ve koşulları sağlaması şartı ile başka bölümden Akademik danışmanınızın ve Dersi veren
hocanızınız onayı ile alabilirsiniz. Bölümler tarafından daha önce bilgilendirilen dersler sisteme eklenmiştir.
Not: Bu koşul genel bir koşul ve şart olmayıp bölüm inisiyatifindedir.
Başka Bölümden Alan İçi (Teknik Seçmeli) Ders alma formu için tıklayınız
8. Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 30 krediyi geçemez. Ancak, GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler 42
krediye kadar Akademik danışmanınızın onayı ile ders alabilirsiniz. Çift anadal, yandal programlarında alınan derslerde
kredi Sınırlandırması yapılmaz.
9. Ders Seçim Önceliği :
Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu
derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine ise,
bölümce belirlenen diğer dersler alınır.
Önemli Not: Bazı bölümlerimiz de bu yıl kaldırılan ve değiştirilen dersler bulunmakta olup bu tür bir sorun ile
karşılaşan öğrencilerimizin Akademik danışmanları ile irtibat kurmaları önemle rica olunur.
10- Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez.
İlgili Yönetmelik Maddesi Madde-8/c) (Değişik: RG-22/08/2012-28389, md.4) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrenime devam
edemez ve sınavlara giremez. Mazeretleri fakülte/yüksek okul/meslek yüksek okulu tarafından uygun görülenler ilgili yarıyıla ait
akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kayıt yaptırabilir. Mazeretlerinin bu süre içinde kalkmaması
halinde kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki
öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler
öğrenim süresine dahil edilir. Kayıtsız öğrenciler, ilgili dönemdeki derslere devam etmek için tekrar başvuramazlar. Kayıtsız
öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan en geç bir ay önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem
başından itibaren, Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Üniversiteye
yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt hakkı kazandıkları akademik yıl Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen
ücretler uygulanır. Bu öğrenciler, Üniversiteye ilk girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.
11. Ders kayıtları tamamen internet üzerinden öğrenci bilgi sistemi ile yapılacaktır. Öğrencilerimizin bizzat Ders
kayıtları için Üniversiteye gelmelerine gerek yoktur.
12. Sorularınız için Lütfen [email protected] adresine mail yada öğrenci bilgi sistemi yardım menüsünü
kullanarak tarafımıza bilgi verebilirsiniz.
13. Ücretinizi yatırdığınız halde sistem tarafından ders kaydınız engelleniyor ise lütfen Mali İşler Daire Başkanlığı ile
irtibata geçiniz.
Çeşitli hususlarla ilgili olarak, Akademik danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve bilgi almanız önemle rica olunur.
Öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dileriz.
DERS KAYIT AŞAMALARI
1- ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ:
( https://my.meliksah.edu.tr/ )
Öncelikle öğrenci numaranızı yazarak ve Daha öncesinden geçerli olan ( üniversite içerisinde Wifi yada
Moodle sistemi için hangi şifreyi kullandı iseniz ) aynı şifreniz geçerlidir. Şifresi bulunmayan ve ilk kez
Öğrenci bilgi sistemini kullanacak öğrencilerimizin şifreleri T.C. Kimlik numaralarıdır. Şifrelerinde hata olan
öğrencilerini [email protected] adresine Kimlik bilgilerinizi yazarak tarafımıza bilgi vermeniz
durumunda yardımcı olunacaktır. Aksi takdirde öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire başkanlığını Bizzat başvuru
yaparak şifre talep formunu doldurmaları gerekmektedir.
Telefon yada Fax ile şifreler güncellenmeyecektir.
2- DERS KAYITLARI
Öğrenci bilgi sisteminde AKADEMİK menüsünün altında bulunan Müfredatınız üzerinden sırası ile ders
seçimi yapılacaktır.
3- DERS ALMA İŞLEMİ: Bir Dersin birden çok şubesi bulunabilir. Aşağıda gördüğünüz örnek derste
Matematik dersinin 4 farklı şubesi açılmış durumda Anacak burada sizin alacağınız ders toplam, fakülte ve
bölüm kontenjanı ayrılmış olan şubedir. Kontenjanı “0” olan şubenin dersine kayıt olamazsınız. Ders
çakışan öğrencilerimizin ders programı da müsaitse danışmanın onayı ile farklı şubelerden birinde de derse
girebilir.
DERS LİSTESİ: Seçtiğiniz Derslerin listesini kontrol etmeniz açısından önemlidir.
4- DERS KAYIT ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ DURUMLAR:
1- TÜRK 101/TURK 101 Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve AİİT 101/AIIT 101 İnkılapları Tarihi derslerine kayıt
olacak öğrencilerimiz için bu yıl bu dersler uzaktan eğitim ile verilecektir. Bu derslerden birini seçerken
uyruğunuz T.C. İse UZEM şubesini yabancı uyruklu iseniz Y.ÖGRNC şubesini seçmelisiniz
2- İNGİLİZCE DERS SEÇİMLERİ: Müfredatınızda İngilizce dersler alan içi seçmeli olarak tanımlanmıştır.
İngilizce Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Birinci sınıflar için
İNG. 101, İkinci sınıflar İNG. 201 Kodunu seçeceklerdir.
İngilizce Hazırlık eğitimini başaramayan ve bölüme borçlu geçen öğrenciler Birinci sınıflar için
İNG. 103, İkinci sınıflar İNG. 203 Kodunu seçeceklerdir.
3- TEKNİK SEÇMELİ DERSLER:
4- GENEL SEÇMELİ DERSLER: Müfredatınızda Alan dışı seçmeli dersi almanız gerekiyor ise bunu Genel
Seçmeli seçmeli ders havuzundan alabilirsiniz. Müfredat Üzerinden Alan dışı dersi seçtiğiniz durumda sizi
bölüm derslerine götürecektir buradan Genel seçmeli dersleri seçip DERSİ GÖSTER demeniz durumunda
dersler karşınıza gelecektir. Ders kontenjanları sınırlı olup kontenjan dolması durumunda öğrencinin başka
ders seçmesi gerekmektedir.
5- DERS KAYDININ ONAYLANMASI: Ders seçiminiz bittikten sonra Dersleriniz Akademik Danışmanınız
tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Akademik Danışmanınız derslerinizi onayladıktan sonra tarafınıza
bilgilendirme maile gelecektir. Mail tarafınıza ulaştığında lütfen derslerinizi son kez kontrol ediniz bir hata
yada eksik var ise Akademik danışmanınız ile irtibata geçiniz.
6- DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ: Daha önce başka üniversitede ders almış ve ortak olan dersleri saydırmak
isteyen öğrencilerimiz Ekle sil tarihleri (15 Eylül- 26 Eylül 2014) içerisinde Fakülte sekreterliklerin de
bulunan yazı işleri bürosuna Transkript, Ders içerikleri ve Ders saydırma formunu doldurarak başvuru
yapabilecektir.
Ders Saydırma Formu İçin Tıklayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
914 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content