close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yaz Dönemi Duyurusu BYS üzerinden derse kayıt/talep

embedDownload
2014 Yaz Dönemi Duyurusu
BYS üzerinden derse kayıt/talep toplama 12 Haziran 2014 Perşembe günü başlayacak ve 13
Haziran 2014 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Öğrenciler 13 Haziran 2014 Cuma
17:00’ye kadar BYS üzerinden tüm dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrenciler bu
aşamada talep ettikleri dersler için öncelikle danışmanlarından onay alacak ve ödemeleri
gereken ücreti peşinen ödeyeceklerdir. Ücret, “ders saati” başına KDV dahil 540 .-TL’dir.
(Normal döneminde haftalık 3 saat yapılan bir ders için ücret KDV dahil 1620 .-TL olmaktadır.
Bazı derslerde kredi sayısı ve “ders saati” farklı olabilir!) Öğrenciler, ödeme sonrası Muhasebe
onayı aldıkları takdirde, ders için talepte bulunmuş olacaklardır.
Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler yaz döneminde açılan dersleri ilk
defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen
yaz okulu ders ücreti tahsil edilir. %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan
öğrenciler yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen
yaz okulu ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe
belirlenen yaz okulu ücreti tam olarak tahsil edilir.
Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu (YÖKK) talep toplama aşamasında en az 7 öğrencinin
kaydolduğu dersleri birimlere hemen o akşam bildirecek, birimler de 16 Haziran 2014 Pazartesi
günü bu derslerden açılmasını istedikleri dersleri, öğretim üyelerini ve haftalık programlarını
(daha önceden bildirilmemiş olanlar) YÖKK’na bildireceklerdir. Bir dersin açılması için en az
7 kişinin talepte bulunması gereklidir ancak yeterli değildir. Birim, gerekli ve olanaklı gördüğü
takdirde (öğretim elemanı bulunabilmesi vb durumları göz önünde bulundurarak) bu dersin
açılmasını isteyecektir. Açılmayan dersler BYS’ndeki listeden çıkarılacaktır. Talep toplama
aşamasında kaydoldukları dersler açılan öğrencilerin, açılan derslere yeniden kaydolmasına
gerek yoktur. Talep ettikleri derslerin bir kısmı veya tamamı açılmayan öğrenciler açılmayan
dersler için ödedikleri ücreti bu tarihten itibaren alabileceklerdir. Talepte bulundukları derslerin
yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden talepte hiç bulunmamış öğrenciler, ders
ekleme zamanında ders alabileceklerdir. 17 Haziran 2014 Salı günü açılan dersler
kesinleşecektir. Yaz döneminde ders ekleme 20 Haziran 2014 Cuma gününe kadar olanaklıdır,
ancak ders bırakma olanaklı olmayacaktır.
ÖĞRENCİLER İÇİN 2014 YAZ DÖNEMİ
12-13
Haziran
2014
PerşembeCuma
1. BYS üzerinden derslerinizi seçip danışmanınızın onayına sununuz.
2. Danışman onayından sonra, danışmanınızdan imzalı 2 kopya kayıt
formu alınız.
3. Muhasebeye giderek ücretinizi ödeyiniz, 1 kopya kayıt formunu teslim
ediniz.
17-20
Haziran
2014
SalıCuma
4. Kaydolduğunuz derslerin tamamı açılmamışsa, ders ekleyebilir veya
açılmayan dersler için ödediğiniz ücreti muhasebeden alabilirsiniz.
5. Ders ekleyebilir veya hiç kayıt yaptırmamışsanız ders alabilirsiniz.
Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content