close

Enter

Log in using OpenID

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)

embedDownload
Mart Ayı İçin Tıklayınız.
A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
01.04.2014-30.04.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı
b) Kurucunun Ünvanı
c) Yöneticinin Unvanı
d) Fon Tutarı
e) Fon Toplam Değeri
f) Tedavüldeki Pay Sayısı
g) Fonun Kuruluş Tarihi
h) Fonun Süresi
A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP)
T. İŞ BANKASI A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
25.000.000,00
19.098.403,99
999.500.000,00
31.01.2007
Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı
b) Önceki Ay Pay Fiyatı
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı
i) Portföyün Ortalama vadesi
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
SISE
TRKCM
ANSGR
TSKB
ISGYO
ISFIN
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
BIMAS
MGROS
ENKAI
TUPRS
AKBNK
KCHOL
AYGAZ
GARAN
SAHOL
ARCLK
EREGL
ISCTR
DOHOL
YKBNK
TCELL
AKENR
AKCNS
VAKBN
THYAO
ULKER
CCOLA
TAVHL
HALKB
TKFEN
TTKOM
SNGYO
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
0,019108
0,018133
5,38
9,32
-8,46
100,00
41,54
5,88
1,87
NOMİNAL DEĞERİ
50.000,514
0,204
230.000,837
175.000,723
150.000,000
0,391
605.002,67
RAYİÇ DEĞERİ
132.001,36
0,49
333.501,21
334.251,38
207.000,00
0,38
1.006.754,82
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
18.500,000
11.000,000
85.000,390
17.500,000
195.000,665
52.500,000
30.000,000
210.000,000
130.000,220
25.000,000
210.000,202
170.000,000
0,998
25.000,000
85.000,000
0,798
20.000,000
40.000,000
90.000,491
30.000,000
6.000,000
15.000,000
75.000,000
60.000,000
80.000,000
0,300
RAYİÇ DEĞERİ
901.875,00
209.000,00
544.002,50
831.250,00
1.437.154,90
495.075,00
261.000,00
1.623.300,00
1.157.001,96
325.000,00
615.300,59
844.900,00
0,72
109.750,00
1.045.500,00
1,03
246.000,00
176.400,00
607.503,31
483.000,00
296.700,00
253.500,00
1.057.500,00
319.800,00
506.400,00
0,25
ORAN
0,67
0,00
1,68
1,69
1,04
0,00
5,08
4,55
1,05
2,74
4,19
7,25
2,50
1,32
8,19
5,84
1,64
3,10
4,26
0,00
0,55
5,28
0,00
1,24
0,89
3,07
2,44
1,50
1,28
5,34
1,61
2,56
0,00
DOCO
EKGYO
PGSUS
TRCAS
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI
TOPLAM
3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI
TOPLAM
1.500,000
240.000,000
5.000,000
30.000,000
1.957.004,06
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
184.815,00
662.400,00
141.000,00
77.100,00
15.412.230,26
0,93
3,34
0,71
0,39
77,76
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TOPLAM
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
İ) DİĞER
1. O/N Repolar
KIYMET ADI
O/N TOPLAM
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
0,00
ORAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRT011014T19
TRT130515T11
TRT170615T16
VADELİ TOPLAM
3. Takasbank Repolar
a) Takasbank O/N Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK O/N TOPLAM
b) Takasbank Vadeli Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK VADELİ TOPLAM
TAKASBANK TOPLAM
REPOLAR TOPLAM
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
KIYMET ADI
YATIRIM FONLARI TOPLAM
5. Vadeli Mevduatlar
BANKA
VADELİ MEVDUAT TOPLAM
6. VOB
7. Katılım Hesapları
BANKA
KATILIM HESAPLARI TOPLAM
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
130.000,00
1.500.000,00
500.000,00
2.130.000,00
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
VADE TARİHİ
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
ORAN
0,00
0,00
2.130.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
0,00
2.130.629,10
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
ORAN
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
587.715,67
ORAN
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A) FON PORTFOY DEĞERİ
B) HAZIR DEĞERLER
C) ALACAKLAR
1) Kıymet Satım Alacağı
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı
4) Diğer Alacaklar
D) BORÇLAR
1) Yönetim Ücreti
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı
4) Kıymet Alım Borcu
5) Denetim Ücretleri Karşılığı
6) Diğer Borçlar
7) SSDF Gideri
FON TOPLAM DEĞERİ
0,66
7,57
2,52
10,75
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
VADE TARİHİ
130.028,10
1.500.450,75
500.150,25
2.130.629,10
18.549.614,18
589.336,60
127.000,01
127.000,00
0,00
0,00
0,01
167.546,80
39.881,76
0,00
0,00
123.000,00
4.665,04
0,00
0,00
19.098.403,99
0,00
0,00
0,00
10,75
0,00
0,00
2,97
0,00
100,00
3,18
0,68
0,90
100,00
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade
F_XU0300614S0 30.06.2014
Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı
75,000
90,950
Menkul Tanım
Pozisyon Sayısı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
İhraç İzin Ücretleri
İlan Gideri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücretleri
Katılma Belgesi Basım Ücreti
Vade
TUTAR
0,00
0,00
166,44
2.097,10
43,36
39.881,76
322,80
0,00
Uzlaşma Fiyatı
ORAN
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,93
0,01
0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler
Diğer
Toplam
129,40
193,62
42.834,48
0,00
0,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content