close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos 2014

embedDownload
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
(YOD) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAG PERFORMANS ODAK
DEG ALT FON (15 A.F.)
AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YOD) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAG PERFORMANS ODAK
DEG ALT FON (15 A.F.)
:
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
:
YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
250,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
90,249,953.96
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
7,026,647,852.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
30.12.2010
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.012844
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.012841
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
6.95%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
9.24%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
1.36%
Devlet Tahvili
6.87%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
3.95%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.11%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.20%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.06%
Varant
0.00%
Forward
Vadeli_TL
Vadeli_YP
0.00%
86.45%
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
01/09/2014 17:05:06
Sayfa 1 / 4
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
229.41%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
28.79%
69513867.40%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
694.01
Nominal Değeri
ANHYT
Rayiç Değeri
%
0.36
1.82
0.00
ASELS
50,000.00
482,000.00
0.53
CCOLA
4,500.00
229,500.00
0.25
GARAN
100,000.00
847,000.00
0.94
ISCTR
200,000.00
1,116,000.00
1.23
MGROS
25,000.00
480,000.00
0.53
OTKAR
19,000.00
1,102,000.00
1.22
PGSUS
35,000.00
941,500.00
1.04
TATGD
70,000.00
210,000.00
0.23
TCELL
90,000.00
1,138,500.00
1.26
TEKST
1,200,000.00
2,400,000.00
2.65
TEKST
25,000.00
50,000.00
0.06
THYAO
150,000.00
1,027,500.00
1.14
TUPRS
6,000.00
304,800.00
0.34
1,974,500.36
10,328,801.82
11.41
TRT250315T19
3,000,000.00
2,860,290.00
3.16
TRT150715T17
2,800,000.00
2,601,228.00
2.87
TRT240914T15
4,000,000.00
4,129,440.00
4.56
TRT070115T13
3,744,000.00
3,753,172.80
4.15
TRT130515T11
2,198,000.00
2,175,074.86
2.40
TRT071015T12
148,600.00
152,705.82
0.17
TRT240216T10
6,988,000.00
7,170,386.80
7.92
TRT130716T18
4,706,000.00
4,702,376.38
5.20
TRT080317T18
2,502,000.00
2,621,520.54
2.90
TRT140218T10
150,000.00
139,593.00
0.15
TRT141118T19
300,000.00
307,317.00
0.34
TRT270319T13
4,400,000.00
4,852,892.00
5.36
TRT080323T10
1,000,000.00
923,460.00
1.02
TRT270923T11
1,000,000.00
1,024,760.00
1.13
TRT270923T11
2,500,000.00
2,561,900.00
2.83
TRT200324T13
1,533,000.00
1,742,177.85
1.93
TRT240724T15
1,515,000.00
1,531,801.35
1.69
42,484,600.00
43,250,096.40
47.79
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
01/09/2014 17:05:06
Sayfa 2 / 4
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
TRFGRFK91418
500,000.00
498,250.00
0.55
TRFTPFC91412
530,000.00
527,805.80
0.58
TRFDSTF91414
500,000.00
497,270.00
0.55
TRSHLFK91412
450,000.00
458,946.00
0.51
TRFALTN91419
300,000.00
301,419.00
0.33
TRQTCZBE1437
1,000,000.00
988,090.00
1.09
TRSLBTVE1412
500,000.00
507,300.00
0.56
TRFGDKMK1414
500,000.00
492,065.00
0.54
TRSDDKFA1413
190,000.00
189,846.10
0.21
TRSKETVA1414
600,000.00
612,084.00
0.68
TRPAKYBA1418
1,500,000.00
1,454,280.00
1.61
TRFSHOL11511
400,000.00
387,244.00
0.43
TRSNURL11511
1,060,000.00
1,080,097.60
1.19
TRSLYEU21515
593,938.00
600,637.62
0.66
TRSFFKR21519
390,000.00
390,444.60
0.43
TRSCKKB21510
791,223.00
796,294.74
0.88
TRSMDPK21514
1,380,000.00
1,398,975.00
1.55
TRPAKYB41519
200,000.00
191,440.00
0.21
TRSLBTV41517
200,000.00
203,180.00
0.22
TRSEKOF51516
500,000.00
505,440.00
0.56
TRSPKPB61517
260,000.00
269,828.00
0.30
TRSCKKB61516
700,000.00
728,616.00
0.81
TRPAKYB71532
1,000,000.00
923,030.00
1.02
TRSTPFC71516
280,000.00
284,104.80
0.31
TRSSRYH71514
674,930.00
685,026.95
0.76
TRSPLDG91517
700,000.00
726,187.00
0.80
TRSTHEH91513
500,000.00
522,650.00
0.58
TRSZORFA1516
1,000,000.00
1,025,500.00
1.13
TRSTBTFA1517
555,833.00
566,977.45
0.63
TRSDZBK21615
1,500,000.00
1,533,540.00
1.69
TRSBEDS41611
1,000,000.00
1,008,540.00
1.11
TRSKRSN51620
250,000.00
254,085.00
0.28
TRSKFTF61610
1,500,000.00
1,536,105.00
1.70
TRSKCTF61617
1,000,000.00
1,020,770.00
1.13
TRSFINA61618
280,000.00
289,699.20
0.32
TRSISGY71614
260,000.00
263,874.00
0.29
TRSRNSH71616
700,000.00
712,992.00
0.79
TRSKCTY71617
600,000.00
606,282.00
0.67
1,823,207.08
1,823,207.08
2.01
4,143,743.41
4,143,743.41
4.58
100,000.00
100,440.75
0.11
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
J) TERS REPO
:
K) DİĞER
:
47
01/09/2014 17:05:06
Sayfa 3 / 4
47
2,000,000.00
2,009,046.06
2.22
47
1,400,000.00
1,406,267.55
1.55
47
2,000,000.00
2,009,046.06
2.22
11,466,950.49
11,491,750.91
12.70
393,042.36
393,042.36
0.43
393,042.36
393,042.36
0.43
Stok
Kazanılan Nominal
TOPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
90,502,608.35
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,502.14
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
255,156.53
FON TOPLAM DEĞERI
:
90,249,953.96
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
200,204.65
421.60
370031
SGMK Tahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
153.06
37004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37008
Banka Masrafları
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3,374.98
37023
VIOP İşlemi Komisyonu
5,210.08
37098
Küsürat farkları
75.00
3,494.98
69.80
1,354.28
357.83
0.06
Toplam
214,716.32
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/09/2014 17:05:06
:
Giriş Tarihi
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content