close

Enter

Log in using OpenID

A. Zeynep Açan Aydın - İngiliz Dilbilimi Bölümü

embedDownload
A. Zeynep Açan Aydın
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dilbilimi Bölümü
BEYTEPE/ANKARA
e-posta: [email protected]
telefon (ofis): +(90) 312 2978525/117
EĞİTİM
2001- 2007
Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi
Bölümü
1998-2001
Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz
Dilbilimi Bölümü
1994-1998
Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi
Bölümü
TEZLER
Doktora Tezi: “A Linguistic Analysis on Basic Sentence Types in Turkish Sign Language
(TİD) with Reference to Non-manual Activity”, (Türk İşaret Dili (TİD)’deki Temel Tümce
Türlerinin El-Dışı Göstergeler Açısından Dilbilimsel İncelemesi) Ankara, Hacettepe
Universitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İngiliz Dilbilimi Bölümü (2007)
Yüksek Lisans Tezi: "A Study on Sign Languages and Turkish Sign Language" (İşaret Dilleri
ve Türk İşaret Dili Üzerine bir Çalışma), Ankara, Hacettepe Universitesi, Sosyal Blimler
Enstitüsü, İngiliz Dilbilimi Bölümü (2001)
SERTİFİKALAR
1998
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi
Açan-Aydın, 1/4
PROFESYONEL DENEYİM
Akademik Görevler
2014 - …
Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü
2011- …
Türk Dil Kurumu (TDK), Akademik Alan Araştırma
Grubu Komite Üyesi
2007- 2014
Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü
1999 - 2007
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü
İdari Görevler
2012 - …
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz
Dilbilimi Bölümü Tanıtım Sorumlusu
2011- …
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz
Dilbilimi Bölümü Engelli Öğrenci Temsilcisi
1999 - …
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz
Dilbilimi Bölümü, Lisans Programı Öğrenci Danışmanı
AKADEMİK İLGİ ALANLARI
İşaret dilleri, Türk İşaret Dili (TİD), Toplumdilbilim, çokdillilik/çokkültürlülük, Dil teması,
Tarihsel Dilbilim, Adli Dilbilim
MAKALELER
Açan-Aydın, Zeynep (2013) Sign Languages and Aspects of Turkish Sign Language (TİD),
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol.30 /Number 1, Bizim Büro, Ankara, pp. 73-96
Açan-Aydın, Zeynep, Aslı Budak (2010) Çeviride İdeolojik Eşdeğerlik: Eleştirel Söylem
Çözümlemesi Bağlamında Bir Çeviri İncelemesi (Ideological Equivalence in Translation: An
Evaluation of a Translation in terms of Critical Discourse Analysis), Çeviribilim ve
Uygulamaları Dergisi, sayı 20, Bizim Grup Bsaımevi Ajans Tan. Org. Yay., Ankara, pp. 151169
Açan-Aydın, 2/4
Açan, Zeynep (2003) A Brief Case Study on the Contribution of Non-manual Activity to the
Interpretation of Sentences in Turkish Sign Language, Dilbilim ve Uygulamaları, issue 3-4,
2002-2003, Hacettepe University Press, Ankara, pp. 23-36
BİLDİRİLER
Erdal, Yılmaz Selim, Suavi Aydın, Zeynep Açan (2009) "Forensic Sciences with respect to
Anthropology and Linguistics", Proceedings of the Workshop on Forensic Sciences, March 24,
Hacettepe University Press, Ankara, pp. 11-15
Açan, Zeynep (2002) “Türk İşaret Dili’ne Dilbilimsel Bir Yaklaşım: İşitme Engellilerin
İletişiminde Kavramsal Önermelerden Dilsel Dizgeye” (A Linguistic Approach to Turkish Sign
Language: From Conceptual Propositions towards a Linguistic System in Deaf
Communication), Proceedings of the16th National Linguistics Conference, May 23-24,
Hacettepe University Press, Ankara, pp. 346-358
DAVET EDİLİNEN SEMİNERLER
Açan, Zeynep (2010) Linguistic Diversity in Turkey: A Multilingual Perspective, Klagenfurt
University, Department of English Linguistics, Klagenfurt, 22 Ocak
Açan, Zeynep (2010) Multilingualism and Multiculturalism in terms of Deaf Population and
CODAs, Klagenfurt University, Department of English Linguistics, Klagenfurt, 22 Ocak
Açan, Zeynep (2010) “Türk İşaret Dili’nde El-Dışı Göstergelerin İşlevleri”, (The Function of
Non-manual Activity in Turkish Sign Language) TDK, Türk İşaret Dili Hazırlık Çalıştayı
(Turkish Language Association, Turkish Sign Language Workshop), Bilkent Hotel and
Conference Center Ankara, 15-16 Ekim
Açan, Zeynep (2009) “İşaret Dili ve Kültürel İşitme Engellilik” (Sign Languages and Cultural
Deafness), AEGEE-Ankara World Languages Project Group, Language and Communication
Symposium, The Turco-British Association, 2 Mayıs
PROJELER
The Analysis of Non-manual Signals in Turkish Sign Language (TİD) in terms of Basic
Sentence Types, Hacettepe University, Scientific Research and Development Office, (2008)
Açan-Aydın, 3/4
VERİLEN BAZI DERSLER

Tarihsel Dilbilim

Biçimbilim

Dilbilim Tarihi

İngiliz Dili Tarihi

Toplumdilbilim

İleri Düzey Dilbilim İncelemeleri

Dilbilimde Araştırma Projeleri

Dilbilim Kavramları
Açan-Aydın, 4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content