close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Ruhan Güçlü - İngiliz Dilbilimi Bölümü

embedDownload
Arş. Gör. Ruhan Güçlü
İletişim Bilgileri
E-posta: [email protected]
Tel: +90 312 297 85 25/126
Eğitim
2013-…
(Yüksek Lisans) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi
Bölümü
2007‐ 2011
(Lisans) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
2003-2007
Kocasinan Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (İkincilik)
Mesleki Deneyim
2014-…
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi
Bölümü
2011-2013
İngilizce Öğretmeni, Özel Yüce Okulları
Konuşmalar
2011
Adli Bir Vakaya Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Suçlu Söyleminin Analizi.
V. Dilbilimi Öğrenci Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2011
Askeri ve Sivil Talimatların Emir Yapıları Bakımından Karşılaştırmalı Analizi.
V.Dilbilim Öğrenci Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Konferans, Seminer ve Çalıştaylara Katılım
2013
“Farklılaştırılmış Öğretim” Özel Yüce Okulları, Ankara
2011
“Are you a big thinker?” (Büyük düşünüyor musunuz?) (Prof. Dr. Nalan
Büyükkantarcıoğlu, Ankara
2011
“English Pidgins and Creoles” (İngiliz Kırma Dili ve Kırma Ana Dili) Prof. Dr. Allan
James, Ankara
2011
“The Celtic Languages and English” (Keltik Dilleri ve İngilizce) Prof. Dr. Allan
James, Ankara
2010
“General Discussion in Linguistics” (Dilbilim Üzerine Tartışmalar) Prof. Dr. Allan
James , Ankara
2010
“English Casual Speech” (İngilizce Gündelik Konuşma) Prof. Dr. Allan James,
Ankara
2010
“English Prosody” (İngilizce Bürümbilimi) Prof. Dr. Allan James, Ankara
2010
“Contact Linguistics” (Etkileşimsel Dilbilim) Prof. Dr. Allan James, Ankara
Sertifikalar
2013
“Next Move: A Course for 21st Century Learning” (Sonraki Adım: 21. Yüzyıl
Öğrenmesi Hakkında bir Ders) Katherine Stannett
Ankara Yelken Kulübü, Ankara
2013
“What’s the Difference that Makes the Difference?” (Farklılığı Farklılık Yapan
Nedir?) Dr. Herbert Puchta- UES
2013
Teşekkür Belgesi, Farklılaştırılmış Öğretim, Özel Yüce Okulları
2012
“A Whole New Perspective” Dynamic Educational Services Conference, Ankara
(Yeni bir Bakış Açısı, Dinamik Eğitim Hizmetleri Konferansı)
2012
“Success With Very Young Learners, New Ideas & Materials”
2nd UES International ELT Conference (Genç Öğrenenler ile Başarı, Yeni Fikirler
ve Materyaller, 2. UES Uluslararası İngilizce Öğretimi Konferansı), Antalya
2012
“From Classroom Teaching to More Adventures Paths”
2nd UES International ELT Conference, (Sınıftaki Öğretmelerden Daha Maceralı
Yollara, 2. UES Uluslararası İngilizce Öğretimi Konferansı) Antalya
2012
“Differentiate, Differenziert”, 7th Foreign Language Teachers’ Conference,
(Farklılaştır, 7. Yabancı Dil Öğretmenleri Konferansı) Özel Yüce Okulları, Ankara
2011
Principles and Practices for Teaching English to Young Learners,
Oxford Teachers Academy, (Genç Öğrenenler için İngilizce Öğretimi Uygulamaları
ve İlkeleri) Ankara
2011
2011
“1.Ticarette Türkçe Kongresi” Türkçe Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi
“Etkili CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”
Ergmer Danışmanlık Eğitim Organizasyon, Ankara
2011
“WebMatrix
and
WebPI”
IEEE
HACETTEPE
Computer
Society,
Ankara
(Hacettepe Bilgisayar Topluluğu)
2010
Ankara Üniversitesi, Tömer, Avrupa Dil Portfolyosu C1 Düzeyi Fransızca, Ankara.
2009-2010
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Sertifikası
2009
“2. Dış Ticaret Kongresi”, Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu
2009
“İş Dünyasına Genç Bakış”, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Topluluğu
2009
“Kişisel Gelişim Seminerleri- 6”, HÜ Psikolojik Danışma Topluluğu
2009
“DİLETİŞİM” (Dil ve Toplum, Dil Çeşitliliği, Dil ve İletişim), AEGEE, Ankara
2008
Hacettepe Üniversitesi Kişisel Gelişim Topluluğu, Eğitim Belgesi, Gelişim Günleri
2008
“7. İnsan Kaynakları ve Kişisel Gelişim Kongresi"
Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu
2008
“Diksiyon”, Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu
Akademik İlgi Alanları
Toplumdilbilim, Söylem Çözümlemesi, Dil Edinimi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content