close

Enter

Log in using OpenID

bga_40_bga pentest hizmeti - Bilgi Güvenliği Akademisi

embedDownload
BGA Bilgi Güvenliği Pentest (Sızma Test) Hizme. BGA Bilgi Güvenliği Eği.m ve Danışmanlık Ltd. Ş.. Sırma Perde Sokak No:17/5 Altunizade/Üsküdar Tel
:+90 216 474 0038 Fax
:+90 216 474 9386 Email
:[email protected] Web
:www.bga.com.tr TwiOer :@bgakademisi BGA Bilgi Güvenliği Hakkında •  BGA, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında kurumlara danışmanlık ve eğiWm hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir firmadır. •  On kişilik konusunda uzman bir ekiple İstanbul, Ankara, KKTC, Azerbaycan(Bakü) ve Kazakistan’da(Astana) hizmet vermektedir. •  Son iki yılda verilen hizmetler –  500 farklı firmaya bilgi güvenliği eğiWm hizmeW –  100 firmaya sızma test hizmeW Pentest(Sızma Test) HizmeW •  Günümüz bilgi güvenliğinde iki tür yaklaşım vardır. –  Bunlarda kabul göreni proakWf yaklaşımdır •  Pentest –sızma testleri– ve vulnerability assessment –zayıflık tarama-­‐ proakWf güvenliğin en önemli bileşenlerindendir. •  Sızma TesW: bilişim sistemlerine standartlarda belirWlen yol ve yöntemleri kullanarak hacker gözüyle bakıp zafiyetleri belirleme sürecine verilen addır. –  Ethical hacking olarak da bilinir. Penetrasyon (Sızma) Test Çeşitleri •  Web Uygulama/ Servis Sızma Testleri (Web ApplicaWon/service PenetraWon Test) •  Kablosuz Ağ Sızma Testleri (Wireless PenetraWonTesWng) •  VOIP(Voice Over IP ) Sızma Testleri (VOIP PenetraWon Test) •  Ağ Altyapısı Sızma Testleri (Network PenetraWonTesWng) •  Sosyal Mühendislik Sızma Testleri (Social Engineering PenetraWon Test) •  Yerel Ağ Sızma Testleri (LAN PenetraWon TesWng) •  Mobil Uygulama Sızma Testleri (Mobile ApplicaWon PenetraWon Test) •  DDoS Saldırı Testleri (DdoS Pentest) Sızma Test Süreci Sızma Testleri Teknik Süreç Adımları Sızma Test Metodolojimiz BGA sızma test metodolojisi uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmışqr. • OWASP(Open Web ApplicaWon Security Project) • OSSTMM(The Open Source Security TesWng Methodology Manual) • ISSAF(InformaWon Systems Security Assessment Framework) • NIST SP800-­‐115 Örnek:Web App. Pentest Adımları Standartlara Uyumluluk •  GerçekleşWrilen testler uluslararası standart ve yönetmeliklere(HIPAA, SOX(Sarbanes-­‐Oxley), Payment Card Industry (PCI), ISO 27001) tam uyumludur. •  Talep edildiği takdirde ilgili standart ve yönetmeliğe uygun ek rapor hazırlanabilmektedir. Bilgi Güvenliği SerWfikalarımız Neden BGA Sızma Test HizmeW? •  BGA, tek işi penetrasyon testleri gerçekleşWrme ve bilgi güvenliği eğiWmleri vermek olan firmadır. •  İki adet on iki yıllık, üç adet alq yıllık deneyime sahip sızma tesW uzmanı barındırmaktadır. •  BGA Pentest ekibi uluslarası geçerliliğe sahip CEH, CISSP, LPT, OSCP serWfikalarına sahipWr. •  Türkiye ve dünyada 100’ün üzerinde kurumsal referansa sahipWr. •  Her yıl 60ʹ′ın üzerinde farklı sızma test tecrübesi Referanslarımız •  Sızma testleri konusunda müşterilerle aramızda imzalanan gizlilik sözleşmeleri nedeniyle referanslarımız açık paylaşılmamaktadır. •  Ağırlığı finans, bankacılık ve telekomunikasyon sektörü olmak üzere 100’ün üzerinde pentest(sızma test) referansı bulunmaktadır. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
557 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content