close

Enter

Log in using OpenID

2011-2 giriş ve içindekiler

embedDownload
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
cilt XIII, sayı 2, 2011/2
ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
CİLT: XIII, SAYI: 2
2011/2
DİYARBAKIR / 2011
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
DÜİFD
ISSN: 1303-5231
2011/2, Cilt: XIII, Sayı: 2
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adına Sahibi: Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nazım HASIRCI
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Aydın TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR
Yrd. Doç. Dr. M. Sait MERMUTLU
Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN
Yrd. Doç. Dr. Necmi DERİN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Nihat TOSUN
Mizanpaj & Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Kapak
Abdullah ERDOĞAN
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 27
ISSN 1303-5231
GÜZ-2011
Basım Yeri ve İletişim
Diyarbakır / tel: 0 412 248 80 27
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAYIN DANIŞMA KURULU
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: XIII, Sayı: 2 HAKEMLERİ
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdurrahman KURT
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Asım YAPICI
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal TOSUN
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin AKGÜL
(Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin AKGÜL
(Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin TURGAY
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman TÜRER
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali AKAY (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali ÇOLAK
(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail AYDIN (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Kadir PAKSOY
(Harran Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Cevat ERGİN
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Vecih UZUNOĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK
(Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahsin DELİÇAY
(Bozok Üniversitesi)
Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ
(Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Yayın ve Yazım İlkeleri dergimizin sonunda yer almaktadır.
İÇİNDEK İLER / CONTENT S
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Mesnevî’nin İnşâsında ve Mevleviliğin Müesseseleşmesi Sürecinde
Çelebi Hüsâmeddin’in Yeri ....................................................................1-40
The Role of Chelebî Husâm Al-Dîn in the Institutionalization of Being A
Mawlawî Order and Writing Process of Masnavî
Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Muhtevâları Açısından Ezvâc-ı Tâhirât’ın Rivayetleri ....................41-85
Narratives of Ezvâc-i Tâhirât in Terms of their Contents
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ
Kuantum Fiziği ve Tasavvuf ................................................................87-125
Quantum Physics and Sufism
Dr. Faruk VURAL
Yusuf Suresi Bağlamında Kıskançlık ve Haset Duygularına Psikolojik
Bir Yaklaşım ..........................................................................................127-152
A Psychological Approach to the Feelings of Grudge and Jealousy in the
Context of Surah Yusuf in the Qur’an
Öğr. Gör. Mehmet Emin YURT
Hamd ......................................................................................................153-196
Praise
Öğr. Gör. Mehmet Masum OCAK
1732 Senesinde Manisa’da Sosyal ve İktisadî Hayata Dair Bazı Veriler
(189 No.lu Şer’iyye Sicili Kayıtlarına Göre) ...................................197-227
The Data Related to the Social and Economical Life in Manisa in 1732
(According to the Sharia Records Numbered 189)
Yrd. Doç. Dr. Zeki TAN
Kur’ân-ı Kerîm’in Sofra Kültürümüze Kattığı Değerler ................229-273
Values that Quran Brought to our Table Culture
Yrd. Doç. Dr. Hossam Abdelaziz ABDELGELIL
‫ من البناء الداللي في قصة أصحاب الكهف‬...................................................275-303
(Ashab-ı Kehf Kıssası Üzerine Semantik Bir İnceleme)
A Semantic Study on Story of Ashab al-Kahf
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ
Azerbaycan’da Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora
Tezleri (1953-2010) .................................................................................305-331
M.A. and Ph.D. Thesis Prepared in Arabic Language Azerbaijan (19532010)
Osman BODUR
Dihlevî’ye Göre Kur’an’da İbdal Sanatı ............................................333-352
The Art of Ibdâl in the Qur’an According to Dihlawi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content