close

Enter

Log in using OpenID

ağustos 2014 sayı 6 - Akdeniz Koruma Derneği

embedDownload
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Kimse kusura bakmasın! Kendimizi bir
balığa yedirmeyiz!
Hürriyet Gazetesi’nden Çınar Oskay’ın Boncuk
Koyu’ndaki kum köpekbalığı macerasına AKD
üyesi Umut Uyan rehberlik etti: Marmaris’e 20
dakika mesafede, mavi yolculuğun favori rotası
Gökova Körfezi... Şirin mi şirin Boncuk Koyu...
Bir o kadar da romantik. Ama bize değil!
Köpekbalıklarının aşk koyunda, aralarına
daldık. Devamı için…
Türkiye’nin ilk denizel yönetim planı KaşKekova ÖÇKB Denizel Yönetim Planı
onaylandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hazırlanan Kaş-Kekova koruma planı
onaylanarak yürürlüğe girdi. Devamı için…
Denizbilimciler, hem Atlantik
Okyanusu’nda çözülen demir miktarını
ölçüp hem de bu demirin nereden geldiğini
araştırdılar. Sonuç ilginç! Kaynak, Sahra
Çölü. Devamı için…
Bütüncül Yönetim Büyük Atlantik Balık
Yataklarını Yeniden Canlandırabilir mi?
Jim Laurie için her şey bir soruyla başladı: New
England’ın eski büyük balık yataklarının ve
zengin deniz kültürünün temelini oluşturan
büyük Atlantik morina balığını geri getirmek
için ne yapılabilir? Restorasyon ekolojisti olan
Laurie, bu soruya bir yanıt bulabilmek için
deniz koruma alanları gibi alışılagelmiş
çözümlere başvurmadı. Aksine, genellikle çiftlik
hayvanları için kullanılan bir uygulamaya
yöneldi: sığır, koyun, at gibi otlayan
hayvanlardan büyük ölçekli arazi onarımı için
bir araç olarak yararlanılan bütüncül yönetim.
Devamı için…
Barselona Sözleşmesi kapsamındaki Deniz
Çöpüne dair Bölgesel Plan yürürlüğe girdi
Dünyadan
Zengin ülkeler denizleri talan eden zombi
balıkçı teknelerine yılda 5 milyar dolar
ödüyor
Açık denizin dibini tarayan endüstriyel filolar,
bugün 1950lere nazaran 10 kat daha büyük
motor gücüne sahip. Ağları, 12 jumbo jeti içine
alabilecek büyüklüklere ulaşabiliyor. Balıkçılık
kaynakları çöküşün eşiğinde. Ancak, zengin
ülkeler gidişatı durdurmak yerine, aşırı avcılık
yapan bu gemilere yatırım yapmaya devam
ediyor. Devamı için…
Büyük Bariyer Resifi, bilinen en kötü
durumunda
Büyük Bariyer Resifi, Abbont Point'te yapılan
limanla ilgili tarama projesi, çiftlik atıkları ve su
kalitesindeki düşüş gibi kıyısal gelişmelerden
kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya. Devamı
için…
Küresel Okyanus Komisyonu uyarıyor:
önlem alınmazsa sistem çökecek
Okyanus yüzeyinin %64’ünün herhangi bir
ulusal idare tarafından koruma ve kontrol
altında olmadığını ortaya koyan rapor bir
“Kurtarma Paketi” de sunuyor. Devamı
için…
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
Çöl tozu okyanusa can veriyor
Bu bölgesel planla, Akdeniz ülkeleri kirliliğin
kontrolü ve önlenmesi için gereken ulusal
politika ve eylem planlarını
detaylandırabilecek. UNEP/MAP Koordinatörü
Gaetano Leone, deniz çöpünün etkilerinin
sadece çevresel olmadığını, ayrıca ekonomik,
kültürel, sağlık ve güvenlik ile ilgili sorunlara da
yol açtığını söyledi. Devamı için…
Yunanlı balıkçılar Santorini’de bir DKA
kurulmasına oybirliği ile onay verdi
Yerel paydaşlarla yıllardır sürdürülen uzun
tartışmalardan sonra yapılan anlaşmayla,
Santorini’de ilk koruma alanı kuruluyor.
Balıkçı birliği, belediye, Helen Deniz
Araştırmaları Merkezi (HCMR) alanın
yönetimi için üçlü bir komite kuracak.
Devamı için…
Duyuru
Akyatan Yaban Hayatı Gözlem Kampı gönüllü
öğretmen arıyor, 12-19 Ağustos 2014,
Akyatan, Adana
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Bütüncül Yönetim Giriş Eğitimi ve İleri Düzey
Eğitim, 11-23 Ağustos, 2014, Anadolu Meraları
Uygulama Arazisi, Biga, Çanakkale
2. Dünya Küçük Ölçekli Balıkçılık Kongresi,
Mrida, Meksika, 21-25 Eylül 2014
Toplumsal değişim için çalışan Akdenizli
girişimciler için eğitim programı, 16 - 22 Ekim
2014, Torino, İtalya
Yayınlar
IUCN South-Eastern European e-bulletin,
IUCN
Toolbox: How to create an MPA, Coustea
Divers
Türkiye’nin Ege Kıyısındaki Korunan
Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni
Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi, Türkiye’nin
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi
Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma
Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu
Kılavuzu, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma
Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Zengin ülkeler denizleri talan
eden zombi balıkçı teknelerine
yılda 5 milyar dolar ödüyor
Haber: Gwynn Guilford, qz.com
Çeviren: Pelin Çoruk, AKD Üyesi
Fotoğraf: Reuters/Pascal Rossignol
Hükümetler, açık deniz balık stoklarının üçte
ikisini tüketmiş endüstriyel balıkçılık
yaklaşımlarını desteklemeye devam ediyor.
Açık denizin dibini tarayan endüstriyel
filolar, bugün 1950’lere nazaran 10 kat
daha büyük motor gücüne sahip. Ağları,
12 jumbo jeti içine alabilecek büyüklüklere
ulaşabiliyor. Bunların hepsi, 2/3’ü çöküşün
eşiğinde hatta çoktan eşiği aşmış olan
açık deniz kaynaklarının sömürüsü
sayesinde.
Ancak, zengin ülkeler bu gidişatı
durdurmak yerine, aşırı avcılık yapan bu
gemilere yatırım yapmaya devam ettiği
sürece, bizi parlak yarınlar beklemiyor.
Deniz koruma politikaları üzerine çalışan
uluslararası liderlerden oluşan bağımsız
bir
kurul
olan
Küresel
Okyanus
Komisyonu’nun
(Global
Ocean
Commission) raporuna göre, Japonya,
Çin, Amerika, Avrupa Birliği ve diğerleri,
bu gemileri sübvanse etmek için 27 milyar
dolar para aktarıyor. Bunun 5 milyar
dolarlık kısmı, zengin ülkelerin bu
endüstriyel filolara sağladığı yakıt yardımı.
Global Ocean Commission
Bu
işletmelerin
büyük
çoğunluğu
sübvansiyonlar
olmadan
varlıklarını
sürdüremez. Yani çok basit ve açık olarak
söylemek gerekirse, hükümetleri kamu
kaynaklarını onlara harcamasa, denizlerde
aşırı avlanan bu endüstriyel filolar aynı
miktarda balık yakalamak için sürekli
olarak artan mesafeyi kat etmek için
gereken yakıtı karşılayacak durumda
değiller.
Ekonomide, devletlerin destek olmadığı
koşulda varlıklarını sürdüremeyen bu
verimsiz şirketlere zombiler denir.
Zombilerle ilgili 2 büyük problem vardır:
Birincisi, kaynaklar yeni ve üretken
şirketlere gidebilecekken zombilere
aktarılır.
İkincisi
zombileri
mali
olarak
destekleyen
devletler
zombilerin
fiyatları düşük tutmasına izin vererek,
verimli şirketlerin ticaret dışında
kalmasına neden olurlar.
Endüstriyel filolar desteklenmezse, ticaret
dışında kalırlar. O zaman da büyük
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
miktarlarda balık yakalamak için muazzam
miktarda yakıta gerek duymayan küçük
ölçekli balıkçılar- ki bunlar sürdürülebilir
balıkçılık uygulamalarını kullananlardırteorik olarak daha fazla büyüme, gelişme
fırsatı bulabilirler. Bahsettiğimiz küçük
ölçekli balıkçıların birçoğu, hükümetlerinin
gücü endüstriyel yağmacılarla yarışmaya
yetmeyen fakir ülkelerdeki balıkçılardır.
Daha kötüsü, zombiler balıkçılığa çifte
darbe indiriyor. Hükümetlerin desteğini
alan ciddi yıkıcı etkilere sahip endüstriyel
filolar, küçük ölçekli balıkçıları sadece
kamu kaynaklarından yoksun bırakmakla
kalmayıp, bir de düşük fiyatlarıyla
piyasanın dışında bırakıyorlar, üstüne
üstlük mevcut ve uzun vadeli balık
kaynaklarından da mahrum ediyorlar.
Global Ocean Commission
Global Ocean Commission
Sübvansiyonların hepsinin yararsız olduğu
iddia
edilemez.
Aslında,
balıkçılık
kaynaklarını koruma ve yönetmeye yönelik
yatırımlar- stok değerlendirme ve izleme
gibi faaliyetler – devletin maliyetlerini
karşılamasını istediğimiz türden destekler.
(Aşağıdaki tabloda maviyle gösterilen
yerler). Fakat 16 milyar dolar civarındaki
sübvansiyonlar, özellikle ‘daha ucuza
daha çok balık yakalamak’ için
harcanıyor. GOC’nin raporladığı bilgiye
göre küresel derin deniz filosunun, balık
stoklarının
sürdürülebilir
olarak
destekleyebileceğinden 2,5 kat büyük
olduğu dikkate alındığında, ciddi bir
sorunla karşı karşıyayız.
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
Örnek olarak, küresel açık deniz dip trol
filolarını ele alalım. En fazla avlama yapan
ilk 12 ülkenin her sene cebinden çıkan
para, 152 milyon dolar, bu da filoların
yakaladıklarının ederinin çeyreğine karşılık
geliyor. Filoların kar payları %10 civarında.
Bu
da
demek
oluyor
ki filolar,
hükümetlerin elinde oyuncak oldukları
sürece,
ticaret
hayatlarını
sürdürebilecek durumdalar.
Global Ocean Commission
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Hükümetler, istihdama olan etkileri ve
dolayısıyla siyasi sonuçları nedeniyle
sübvansiyonları
kesmek
konusunda
çekimser davranma eğilimde. Örneğin
2006’da
İspanya,
balıkçıların
yakıt
fiyatlarının artışını protesto etmek için
Akdeniz limanlarını kapatması sonucu
yakıt sübvansiyonunu %60 arttırdı. Ancak
aslına bakılırsa endüstriyel balıkçılar
büyük istihdam kaynakları değil, hatta
GOC’nin
raporuna
göre
kendi
sektörlerinde bile büyük işverenler değiller;
en büyük gemiler denizel balıkçılık
kaynaklarının %65’ini alırken sadece
balıkçıların %4’üne iş sağıyor.
Yazının özgün
ulaşabilirsiniz.
versiyonuna
buradan
Büyük Bariyer Resifi, bilinen en
kötü durumunda
Haber: Australian Associated Press, The
Guardian
Çeviren: Dilay Doğru, AKD Üyesi
Bilim insanları mercan resiflerinin, büyük
yosun yığınlarıyla 40 yıl içinde 'çok
çirkinleşeceğini’ söylüyor.
“Büyük Bariyer Resifi kayıt altına alınmaya
başladığından beri en kötü durumunda ve
40 yıl içinde resif daha da çirkin bir hal
alacak” diyor Avustralyalı bilim insanları.
Senatodaki komitelerinden biri UNESCO
ile birlikte Avustralya ve Quuensland
hükümetlerinin Büyük Bariyer Resifi'ni
nasıl yönettiklerini değerlendirip resifi
gelecek yıl 'tehlike altındaki dünya mirası'
listesine alıp almayacaklarına karar
verecek.
Komiteye bilgi veren bilim insanları, resifin,
Abbont Point'te yapılan limanın tarama
projesi, çiftlik atıkları ve su kalitesindeki
düşüş
gibi
kıyısal
gelişmelerden
kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya
olduğunu ve resifin bu kadar baskıdan
sonra daha önceki gibi kendi kendini
yenileyemeyeceğini söyledi.
Avustralya Mercan Resifi Derneği -mercan
resifleri ile ilgili çalışan dünyanın en eski
kuruluşu- resifin dünya mirasına alındığı
1980 yılından beri kapladığı alanın yarı
yarıya azaldığını söylüyor. Dernek başkanı
Peter Mumby, bir zamanlar çok iyi
durumda olan mercan resiflerinde 2050
yılına kadar daha az balık ve daha çok
yosun olacağını dile getiriyor ve ekliyor:
“Resif gerçekten çok çirkin bir hal alacak.
Geçim kaynakları da bitme noktasına
gelecek.
Resif,
kayıt
tutulmaya
başladığından beri en kötü durumunda.
Yönetimi ile ilgili yapılması gereken çok
şey var.”
Komiteye söylenen şu: Büyük Bariyer
Resifi Deniz Parkı Yönetimi'ne verilen
bütçe kesildi ve çevresel onay yetkisi
milletler topluluğundan (commonwealth)
devletlere verildi dolayısıyla bundan böyle
büyük projeler tek bir değerlendirme
sürecinden
geçecek.
Fotoğraf: Brandon D. Cole / Corbis
Büyük Bariyer Resifi, Abbont Point'te
yapılan limanın tarama projesi, çiftlik
atıkları ve su kalitesindeki düşüş gibi
kıyısal gelişmelerden kaynaklanan
tehditlerle karşı karşıya.
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
Queenslad Üniversitesi Küresel Değişim
Enstitüsü Direktörü Ove Hoegh-Guldberg
mevcut çalışmaların yetersiz olduğunu
söylüyor; “Tehditler giderek büyüyor. Artık
yeniden
düşünme
zamanı.
Hayal
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
dünyasında
yaşıyoruz”
Tarama projesinin etkileri
3 milyon metreküp kum ve toprak Abbot
Point liman genişletmesi için taranacak.
Taranan malzeme, kıyıdan açık bir alana
dökülecek; en yakın resife yaklaşık 40 km
mesafeye ama yine de Büyük Bariyer
Resifi
alanı
içine.
Avustralya Limanları Müdürü David
Anderson,
açık
denize
malzeme
dökmenin, daha ucuz ve kıyıya dökmeye
nazaran daha çevreci olduğunu ancak
etkilerinin
yanlış
anlaşıldığını
ve
abartıldığını şeklinden açıklıyor ve ekliyor;
"Biz, Dünya Mirası Komitesi'ne en sağlam
bilimsel bilgilerin verilmesini sağlamak için
ilgili bölümlerle çalışıyoruz, taramadan
kaynaklanan tortu etkileri, nehir deşarjları
ve siklonlara nazaran çok küçük boyutta.”
Queensland Kaynak Konseyi Başkanı
Michael Roche ise taramanın etkilerinin
lokal ve geçici olduğunu, resiflerin uzun
vadede
sağlığını
etkilemeyeceğini
söylüyor ve ekliyor: “Biz komiteden gerçek
bilgilere ve gerçek bilime odaklanmalarını
ve kaynak sektörüne karşı yürütülen
duygusal
kampanyalardan
etkilenmemelerini talep ediyoruz. Tarama,
limanları açık tutmak ve genişletmek için
gerekli. Bu sayede taşıma kanalları
oluşturulur ki bu da en az tren yollarımız,
kara yollarımız kadar ekonomimizin önemli
parçaları.”
Oturum başlamadan önce parlamentonun
dışında bir eylem yapıldı. Çevreciler ve
madenci lobi grupları bir sonraki toplantıya
derslerini daha iyi çalışıp gelecek.
Yazının The Guardian’da çıkan özgün
versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
GOC Raporu uyarıyor: Denizlerin
%64’ü sahipsiz
Haber: theglobeandmail.com
Çeviren: Burcu Kocamaz, AKD Üyesi
Kanada’nın eski başbakanlarından Paul
Martin’in de aralarında bulunduğu eski
liderlerden oluşan grubun yayınladığı
rapor, okyanuslarımızı onarmak için pek
de
tercih
edilmeyen
ve
pahalı
değişikliklerin gerektiğini ortaya koyuyor.
Global Ocean Commision
Küresel Okyanus Komisyonu’nun (Global
ocean
Commision),
açık
denizlerin
kötüleşen sağlığı hakkında hazırladığı
rapor, okyanus yüzeyinin %64 ünün
herhangi bir ulusal idare tarafından
koruma ve kontrol altında olmadığını
ortaya çıkardı. Eski devlet başkanları ve
bakanların yanı sıra iş adamları da dahil
olmak üzere kamu ve özel sektör
temsilcilerinin yer aldığı ve bilimsel ve
ekonomik danışmanlar tarafından da
desteklenen
komisyon,
okyanusların
bozulması ve açık denizlerdeki yönetişim
başarısızlıklarının
etkilerini
tersine
çevirmek
için
çalışmalar
yapıyor.
Hazırladıkları
rapor
serileri,
aşırı
avlanmadan kirliliğin artmasına, beş ana
problemin varlığını ortaya koyuyor ve
düşüşü tersine çevirmek için bir dizi öneri
sunuyor.
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Hassas okyanus sistemi için yeni bir
“Kurtarma Paketi”
Dünya çapındaki eski devlet başkanları ve
bakanlar,
insan
aktivitelerinin
okyanuslarımızı tehlikeli bir çöküş trendine
soktuğunu ve sahip çıkılmayan açık
denizlerimize etkin yönetişimi uygulamaya
koymanın tam zamanı olduğunu söylüyor.
Eski tanınmış siyasetçilerden ve büyük
uluslararası kuruluşun başkanlarından
oluşan 18 kişilik Küresel Okyanus
Komisyonu, Salı günü, ulusal idare dışında
kalan dünya denizleri için beş yıllık bir
“kurtarma paketi” diye anılan 18 ayı alan
incelemeyi
kapsayan
bir
raporu
yayınlayacak. (ed.notu: Rapor yayılandı,
globaloceancommission.org’dan
erişilebilir)
Komisyonun üyelerinden Martin, verdiği bir
röportajda, kısa vadeli ekonomik sıkıntılar
doğuracak adımlar atmaya ülkeleri ikna
etmenin zor olacağını fakat bu adımların
uzun vadede bölgesel istikrar, gıda
güvenliği ve raporda ‘gezegenin ciğerleri’
olarak
nitelendirilen
okyanusların
güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu
belirtti.
Raporda,
komisyon
üyeleri
insan
aktivitelerinin temiz hava, iklim istikrarı,
yağmur ve tatlı su, ulaşım, enerji, gıda ve
geçim kaynakları sağlama bakımından
okyanuslara bağlı olduğunu fakat aşırı
avlanma,
kirlilik,
habitat
tahribatı,
asitlenme ve diğer insan faaliyetlerinin
okyanus sistemlerini çöküşe zorladığını
söylüyorlar.
Glocal Ocean Commision
Rapor,
sahipsiz
denizlerin
büyük
çoğunluğunu tehdit eden ‘çoğunluğun iyi
niyetli ihmali ile azınlığın aktif suiistimali’
konusunda
uluslararası
yönetişimi
uygulamaya geçirecek, Birleşmiş Milletler
(BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi altında
yeni bir sözleşme çağrısı da dâhil olmak
üzere sekiz adet tavsiyede bulunuyor.
Ayrıca rapor, ülkelerin kendi karasularının
200 mil açığındaki münhasır ekonomik
bölgeleri dışındaki balıkçılık faaliyetleri
sübvansiyonlarını kesmelerini, yasadışı ve
rapor edilmeyen okyanus balıkçılığını
bitirmelerini,
plastik
kirliliğini
durdurmalarını, açık denizlerde petrol ve
gaz çıkarma işlerinde bağlayıcı yasal
standartları uygulamaya sokmalarını ve
endüstriyel balıkçılığa kapalı alanlar
yaratmalarını istiyor.
Martin,
okyanusların
kurtarılmasının
BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefi
olarak ifade edilmesinin en az 2000 yılında
ilan edilen 8 milenyum hedefi kadar önemli
olduğunu söylüyor. Ayrıca, okyanus
iyileştirmedeki ilerlemenin bilim insanları
vb oluşacak bir denetim kuruluyla hesap
verilebilir olması gerektiğini ekliyor Martin,
“Çünkü yapığınızı ölçmezseniz ve kayda
almazsanız, sonuç akıllardan uçup gider.”
Evet, okyanusları korumanın bir bedeli
olacağı kesin ama gene aksi takdirde
olacakların bedeline göre çok küçük.
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
AKD Aylık Bülteni
Sayı:6, Ağustos2014
Yazının theglobeandmail.com’da çıkan
özgün versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.
Yunanlı balıkçılar Santorini’de bir
DKA kurulmasına oybirliği ile
onay verdi
Kaynak: IUCN Akdeniz İşbirliği Merkezi
Çeviren: Özlem Katısöz, AKD Üyesi
Santorinili balıkçılar 2014 yılı başında
oybirliği ile bir denizel koruma alanının
kurulmasına
onay
verdiler.
Yerel
paydaşlarla yıllardır sürdürülen uzun
tartışmalardan sonra bu anlaşmayla,
Santorini’de ilk koruma alanı kurulacak.
Bundan sonraki aşamada, balıkçı birliği,
belediye, Hellenic Deniz Araştırmaları
Merkezi (HCMR) ortak bir üçlü bir komite
ile alanın yönetimini yürütecek.
2011 yılında başlayan proje, Stavros
Niarchos Vakfı’nın desteği ile Cousteau
Divers tarafından HCMR ve Submon’dan
aldığı hizmetlerle yürütülüyor. HCMR,
Santorini ekosisteminin temel verilerine
dair bir referans çalışma yaptı, İspanya’nın
başarıyla yönetilen Medes Adası Koruma
Alanı’ndan Submon da yönetim planın
hazırlanması ile ilgili hizmet verdi.
İyi yönetilen ve iyi korunan bir denizel
koruma alanı hem turizm sezonunu yaz
aylarının ötesine uzatarak ve istihdam
olanaklarını arttırarak hem de balıkçılar
için balık kaynaklarının güçlenmesini
sağlayarak Santorini için ciddi miktarda
ekonomik yarar sağlayabilir.
Cousteau Divers ayrıca denizel yaşamın
dünya çapında çalışılıp korunması için
yurttaş katılımını güçlendirmeyi amaçlayan
bir alet kutusu da hazırladı.
Adres (Merkez)
Adres (Yazışma)
Telefon (Merkez)
Telefon (Mobil)
: İsmet Paşa Mahallesi 370. Sokak No: 13 Eski Foça/ İZMİR
: PK 1 Ege Üniversitesi Kampusu Bornova/ İZMİR 35101
: (+90) 232 812 6459
Web Site : htt://akdenizkoruma.org.tr
: (+90) 530 115 3405
E- mail : info@akdenizkoruma.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
902 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content