close

Enter

Log in using OpenID

ASME Sec.9-2010 Kaynakçı Belgelendirme Programı

embedDownload
KAYNAKÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
ASME SEC IX:2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Belgelendirme programının adı
Belgelendirme programının
amacı
Belgelendirme programı
kapsamı
Belgelendirme dokümanları
Belgelendirme programı dili
Tr-Eng
Başvuru sırasında istenecek
belgeler
Belgelendirme programına
katılabilmek için ön şartlar
Sınav türü
Sınav süreleri (Pratik)
10 Sınav yeri
11 Sınav esnasında
kullanılabilecek malzemeler
12 Sınav soru ağırlıkları
F – 040 (2)
ASME SEC IX:2010
Adayların ASME SEC IX:2010 standart gereklerine
uygun test edilip belgelendirilmesi
ASME SEC IX:2010 standartlarına göre kaynak
yapan personelin sertifikalandırılması
- ASME SEC IX:2010
- F - 034 Personel Belgelendirme Sınav
Başvuru ve Mutabakat Formu
- F - 035 Personel Belgelendirme Sınav Takip
ve Karar Formu
- F - 036 Personel Belgelendirme Sınav
Kontrol Listesi
- F - 037 Personel Taahütnamesi
- F - 057 TURKAK ASME Kaynakçı Sertifika
Formu
-
Türkçe
İngilizce
Kimlik Fotokopisi
F - 034 Personel Belgelendirme Sınav
Başvuru ve Mutabakat Formu
Sınava girilecek konuda kaynak becerisine ve
bilgisine sahip olmak
Pratik sınav
Sınav parçasının ebat ve niteliğine bağlı olarak
sınav yetkilisi tarafından belirlenir
Müşteri veya aday tarafından belirlenen ve kaynak
yapmaya uygun atölyeler
- Kaynak ekipmanı
- Koruyucu ekipman
- Kaynaklanacak malzeme ve kaynak sarf
malzemeleri
Her bir pratik sınav parçası tek başına
değerlendirilir
1/2
Mayıs 2014
KAYNAKÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
ASME SEC IX:2010
13 Soru sayısı ve başarı notu veya
pratik test parçası
değerlendirilmesi
14 Tahribatsız ve tahribatlı testler
15 Test sonuçlarına itiraz & test
parçalarının saklanması
16 Sınava tekrar giriş hakkı
17 Belge geçerlilik süresi
18 Gözetim periyodu
19 Yeniden belgelendirme
F – 040 (2)
Tespit edilen süreksizlikler ASME SEC IX: 2010
QW 191’de belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
ASME SEC IX: 2010 QW 302’de açıklanan tahribatı
ve tahribatsız testler uygulanır.
Test parçaları P - 09 Personel Belgelendirme
Prosedürü göre saklanır.
İtiraz için ise P - 10 Müşteri İtiraz Prosedürü
uygulanır.
Her bir sınav parçasından en fazla iki adet parça
kaynaklanabilir. Yeni bir sınav için minimum 1 hafta
beklenir.
5 Yıl
Sertifikalar, düzenlendikleri tarihten itibaren her 6 ay
sonunda (5 yıllık geçerlilik süresinde 9 kez) işveren
tarafından onaylanıp, her onaydan sonra 15 gün
içerisinde fotokopisinin GSI SLV TR'ye ulaştırılması
gerekmektedir. Aksi takdirde belge geçerliliğini
yitirir.
Yeniden belgelendirme müşteri/aday talebi
doğrultusunda tekrarlanır
2/2
Mayıs 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content