close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri

embedDownload
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ
HİZMET TÜRÜ
S.NO
FİYAT (TL)
1-
Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda ve talep halinde aplikasyonu
2-
Kesinleşmiş orman sınır noktasının arazi üzerine aplikasyonu
45,00 TL/adet
3-
Ölçü aleti kullanımı (elektronik aletin kullanımı) (standart ekipmanı ile birlikte sigorta işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak
suretiyle)
89,00 TL/gün
4-
Ölçü aleti kullanımı (RTK GPS ile yapılmasında aletin kullanımı)
5-
Her türlü ölçü ve orman kadastro paftasına çizim işleri
19,00 TL/saat
6-
Gayrimenkulün arazi üzerinde gösterilmesi
53,00 TL/saat
7-
Ölçü krokileri (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
10,00 TL/sayfa
8-
Takeometrik ölçü karneleri (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
8,00 TL/sayfa
9-
Aplikasyon krokisi (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
8,00 TL/sayfa
680,00 TL/ha
260,00 TL/saat
Aplikasyon ile ilgili olmak şartı ile 3116-6831 sayılı kanunlar kapsamında yapılmış olan orman tahdit/ kadastro çalışma tutanaklarının
1,60 TL/sayfa
kopyaları
Her türlü orman kadastro haritalarının sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dökümanlardan sayısallaştırma
11300,00 TL/adet
sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli
10-
12- Kurum arşivinde mevcut kağıt, karton, şeffaf; Paftanın taranarak (register) teslim edilmesi
55,00 TL/adet
13- Kurum arşivinde mevcut kağıt, karton, şeffaf; Paftanın sadece taranması
6,50 TL/adet
14- Kurum arşivi dışındaki ve kuruma yapılan işlerde paftanın taranması
6,50 TL/adet
15- C1 derece ana GPS ağı (AGA) Noktası
89,00 TL/adet
16- C2 derece sıkılaştırma GPS ağı (SGA) noktası
52,00 TL/ adet
17- C3 derece alım için sıkılaştırma ağı (ASN) noktası
39,00 TL/ adet
18- C4 derece poligon noktaları
17,00 TL/adet
19- Onaylanmış dönüşüm parametreleri
125,00 TL/adet
20- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (tam pafta kopyası)
49,00 TL/adet
21- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (A3 sayfası)
34,00 TL/adet
22- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (A4 sayfası)
17,00 TL/adet
23- Amenajman planı ile meşcere, fonksiyon ve topoğrafik meşcere haritasını incelemek
30,00 TL/adet
24- Amenajman Planlarından çekilecek A4 fotokopi sayfası
25- Amenajman plan haritalarının renkli fotokopisinin çekilmek üzere verilmesi
26- Sayısal ortamdaki amenajman planlarının telif hakkı saklı kalmak kaydı ile sayısal kopyasının verilmesi (haritalar hariç)
27-
Sayısal ortamdaki amenajman plan haritalarının sayısal kopyasının verilmesi (1000 ha ve daha küçük sahaların 20.00TL olarak
ücretlendirilmesi)
7,00 TL/adet
28,00 TL/adet
820,00 TL/adet
0,02 TL/ha
28- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A4 çıktısı)
40,00 TL/adet
29- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A3 çıktısı)
60,00 TL/adet
30- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A1 çıktısı)
80,00 TL/adet
31- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (İşletme Şefliğinin tamamı)
100,00 TL/adet
32- Pusula, boy ölçer, kumpas, çap ölçerlerin kullanılmak üzere (sağlam ve çalışır vaziyette iade edilmesi şartı ile) dışarıya verilmesi
7,00 TL/adet gün
33- Hava fotoğrafı ( renkli infrared (1/15.000 -1/18.000 arası) siyah-beyaz (1/20.000-1/35.000 arası) ) inceleme bedeli
7,00 TL/adet
34- Renkli infrared sayısal hava fotoğrafı (1/16.000) inceleme bedeli
14,50 TL/adet
35- Uydu görüntüsü inceleme ( mekânsal çözünürlüğü≥10 m)
0,02 TL/km2
36- Uydu görüntüsü inceleme (mekânsal çözünürlüğü <10 m ve >1 m)
0,40 TL/ km2
37- Uydu görüntüsü inceleme (mekânsal çözünürlüğü≤1 m )
0,65 TL/km2
38- Sayısal meşcere taslağı (yorumlanmış tematik orman verisi) (1000 Ha ve daha küçük sahaların 20,00TL olarak ücretlendirilmesi)
0,02 TL/ha
39- Taranmış meşcere haritası ( raster)
65,00 TL/adet
40- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası (kağıt ortamında)
14,50 TL/adet
41- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası (taranmış ortamda raster)
21,00 TL/adet
42- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası ( koordinatlandırılmış raster veri)
125,00 TL/adet
43- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası( vektör veri) ( 10.000 Ha ve daha küçük sahaların 10.00 TL olarak ücretlendirilmesi)
0,001 TL/ha
44- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli ) ( renkli 36-42 inç- coated paper)
21,00 TL/ m
45- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (renkli 36-42inç aydınger)
20,00 TL/m
46- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (siyah-beyaz 36-42 inç coated paper)
14,50 TL/m
47- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (siyah-beyaz 36-42 inç aydınger)
14,50 TL/m.
İletişim Bilgileri
:
Orman Genel Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
[email protected]
Tel: 312 296 36 50
Fax: 312 296 36 52
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content