close

Enter

Log in using OpenID

angara bugün yanıyor.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
oyun havası
ANGARA BUGÜN YANIYOR
usul sofyan
metronom 92
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU TEL 419 69 55-60 KIZILAY
& c ‰ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
Guitar
KAYNAK.................................
YORUM / ÇUBUKLU YAŞAR
‰ œJ b œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
.. ‰ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ b œ ‰ œ œ œ œ œ œ ..
saz
œ
& ‰ œ ‰ œ bœ œ œ œ
4
saz
saz
saz
& œ. œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
saz
œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
7
saz
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ ≈œœ œ œ ≈œœ œ
saz
saz
bœ
bœ
bœ
& ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ b œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
10
üç ar ka daş
cep te kal ma
top lan
dı pa
dık
ra
top lan
yi ne
& œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
13
mu
yi
hab
ne
be
bu
te
gün
gi
yol
der
su
ken
suz
œ
œ
œ
‰ œ œœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ
dık
top lan
bu gün yol su
üç beş ar ka daş top lan
cep te kal ma
dı pa
dık
suz
saz
dık
ra
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
&‰
16
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰b œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
œ
.
.
&
19
po lis am cam dur dur
gaz pa ra sı
çı kın
an ga ra bu gü n ya
1
üç arkadaş toplandık
muhabbete giderken
polis amcam durdurdu
plakayı sordurdu
nı
du
ca
yor
pi la ka yı sor
ra kı pa rası bu
u lus has kö y ce be
dur
lu
du
ruz
ci dört
ya nı
yol
yo
r ya
po lis be ni a
nı
rı
yor
yor
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
nakarat
2
cepte kalmadı para
yanıyor yanıyor
yine bugün yolsusuz
angara bugün yanıyor
gaz parası çıkarsa
ulus hasköy cebeci dörtyol
rakı parası bulunur
polis beni arıyor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content