close

Enter

Log in using OpenID

AL ÖMRÜMÜ.MUS - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
KAYNAK CEVDET BAĞCA
YORUM CEVDET BAĞCA
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
AL ÖMRÜMÜ
usul nim sofyan
metronom 55
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
& 42 ‰
&‰
4
ŞAN
10
&
13
al öm
yü re
rü
ği
mü
ni
koy öm
koy a
œ œ. œ œ œ œ œ œ
sen den
sen den
gel
ge
si
si
n
n
œ œ. œ œ.
rü nü
vu cu
œ œ. bœ œ œ œ œ
ö lüm
ö lüm
ba
ba
şı
şı
œ.
sin
sen
gü nü
el le
ge
ri
‰
lir
ni
œ bœ œ œ œ
œ ≈ œ œ œ
œ
J
saz
saz
œ bœ œ œ œ
sen
el
de
le
ben
rim
‰
den
den
œ œ. bœ œ.
‰
gi dip
gi dip
n
nun
üs tü
üs tü
&
saz
saz<
çe kip
a lıp
‰
de bir
de bir
œ œ œ œ œ œ œ
dön
dön
1
günü gelir sende benden çekip gidersen
gidip bir daha dönmeyeceksen
al ömrümü koy ömrünün üstüne
senden gelsin ölüm başım üstüne
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
me
me
ye
ye
cek
cek
ne
ne
..
Fine
ne
ne
œ œ. œ œ œ œ
gi
gi
der
der
œ œ œ
J
da
da
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Œ
üs tü
i çi
œœœ œ
bœ
m
m
çağlar müzik kursu tel 419 69 5-60 kızılay
& ‰
7
İNTRO
si
se
2
ellerini ellerimden alıp gidersen
gidip bir daha dönmeyeceksen
yüreğimi koy avucunun içine
senden gelsin ölüm başım üstüne
‰
ha
ha
œ œ œ %
n
n
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content