close

Enter

Log in using OpenID

Ders Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1.SINIF
2013/2014 DERS YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat
Pazartesi
08.30-09.20
Sosyal Hizmet
Mevzuatı/ İ.G.Y. /
D-4
09.30-10.20
Sosyal Hizmet
Mevzuatı/ İ.G.Y. /
D-4
10.30-11.20
11.30-12.20
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Türk Dili 2 (uzaktan
eğitim)
Psikolojiye Giriş /
R.B.S. / D-2
Türk Dili 2 (uzaktan
eğitim)
Psikolojiye Giriş /
R.B.S. / D-2
Sosyal Hizmet
Ortamlarında
İnceleme / A.B. /
D-4
Yabancı Dil 2
(uzaktan eğitim)
Genel İktisada
Giriş/ S.Y./ D-2
Sosyal Hizmet
Ortamlarında
İnceleme / A.B. /
D-4
Yabancı Dil 2
(uzaktan eğitim)
Genel İktisada
Giriş/ S.Y./ D-2
Yemek tatili
13.30-14.20
Sosyal Antropoloji
/ T.A. / D-4
14.30-15.20
Sosyal Antropoloji
/ T.A. / D-4
Bilgisayara Giriş
(Fen Fakültesi)
Bilgisayara Giriş
(Fen Fakültesi)
15.30-16.20
İletişim Becerileri/
K.G. / D-1- Sanat ve
Sosyal Hizmet /
O.V. / D-4
16.30-17.20
DERS ADI
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
Sosyal Antropoloji
Psikolojiye Giriş
Genel İktisada Giriş
Iletişim Becerileri
Sanat ve Sosyal Hizmet
Bilgisayara Giriş
Türk Dili 2
Yabancı Dil 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi 2
(uzaktan eğitim)
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi 2
(uzaktan eğitim)
İletişim Becerileri/
K.G. / D-1- Sanat ve
Sosyal Hizmet /
O.V. / D-4
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ
Dr. Taner ARTAN
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Bahçivan SAYDAM
Yrd. Doç. Dr. Sema YOLAÇ
Uzm. S.Ç. Kemal GÜDEK (MSc)
Sos. Hiz. Uzm. Odise VUÇİNA
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çiçek ÖNEM
Okt. Rıza GERÇEK
Okt. Afsanah KARAKUŞ
Okt. Bahar AKŞİT
YER
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
Fen F.
Uz.Eğ.
Uz.Eğ.
Uz.Eğ.
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 3.SINIF
2013/2014 DERS YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Salı
Çarşamba
08.30-09.20
Rapor Yazma ve
Sunum Becerileri /
K.G.-A.B. / D-4
Sosyal Hizmetlerde
Bilişim Teknolojisi
/T.A. / D-4
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
09.30-10.20
Rapor Yazma ve
Sunum Becerileri /
K.G.-A.B. / D-4
Sosyal Hizmetlerde
Bilişim Teknolojisi
/T.A. / D-4
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
10.30-11.20
Özürlülerle Sosyal
Hizmet /Ö.F.T. /
D-4
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
11.30-12.20
Özürlülerle Sosyal
Hizmet /Ö.F.T. /
D-4
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
Saat
Pazartesi
Perşembe
13.30-14.20
Gerontolojik Sosyal
Hizmet / T.U. / D-4
14.30-15.20
Gerontolojik Sosyal
Hizmet / T.U. / D-4
15.30-16.20
16.30-17.20
Sosyal Politika ve
Planlama / İ.G.Y.
/ D-2
Sosyal Politika ve
Planlama / İ.G.Y.
/ D-2
Sosyal Politika ve
Planlama / İ.G.Y.
/ D-2
Cuma
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
Ailelerle-Toplumla
Sosyal Hizmet
Uygulaması / D-4
Ailelerle Sosyal
Hizmet / F.K. / D-3
Ailelerle Sosyal
Hizmet / F.K. / D-3
Rapor Yazma ve
Sunum Becerileri
/ K.G.-A.B. / D-4
(uygulama)
DERS ADI
Sosyal Politika ve Planlama
Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
Ailelerle Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Araştırma Uygulaması1
Özürlülerle Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetlerde Bilişim Teknolojisi
Gerontolojik Sosyal Hizmet
Ailelerle-Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Uzm. S.Ç.Kemal GÜDEK
Yard. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ
S.Ç. Fatih KILIÇASLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Yard. Doç. Dr. Ömer Faruk TAŞÇI
Dr. Taner ARTAN
Yard. Doç. Dr. Tümer ULUS
Tüm Öğretim Elemanları
YER
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
STAJ
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2.SINIF
2013/2014 DERS YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat
Salı
Pazartesi
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Güzel Sanatlar
(uzaktan eğitim) /
D-1
İnsan Davranışı ve
Sosyal Çevre 2 /
O.A. / D-1
İnsan Davranışı ve
Sosyal Çevre 2 /
O.A. / D-1
Çarşamba
Okul Sosyal
Hizmeti / K.G. /
Doktora Dersliği
Sivil Toplum
Örgütleri/
T.A./Yüksek
Lisans Dersliği
Okul Sosyal
Hizmeti / K.G. /
Doktora Dersliği
Sivil Toplum
Örgütleri/
T.A./Yüksek
Lisans Dersliği
İnsan Davranışı ve
Sosyal Çevre 2 /
O.A. / D-1
Perşembe
Cuma
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
İstatistik / T.A./ D-1
İstatistik / T.A./ D-1
İstatistik /T.A./ D-1
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
13.30-14.20
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
Şehir ve Kültürİstanbul (uzaktan
eğitim) / D-1
14.30-15.20
Bireylerle Sosyal
Hizmet Uygulaması /
D-3
Şehir ve Kültürİstanbul (uzaktan
eğitim) / D-1
15.30-16.20
Hastalıklar Bilgisi /
N.Ö. / D-4
Sosyal Refah ve
Sosyal Hizmetler /
İ.G.Y./ D-3
Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı/
A.B. / D-2
16.30-17.20
Hastalıklar Bilgisi /
N.Ö. / D-4
Sosyal Refah ve
Sosyal Hizmetler /
İ.G.Y./ D-3
Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı/
A.B. / D-2
Hastalıklar Bilgisi /
N.Ö. / D-4
Sosyal Refah ve
Sosyal Hizmetler /
İ.G.Y./ D-3
Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı/
A.B. / D-2
DERS ADI
Güzel Sanatlar 2
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2
Hastaliklar Bilgisi
Okul sosyal Hizmeti
Sivil Toplum Örgütleri
Sosyal Refah ve sosyal Hizmetler
Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması
Şehir ve Kültür- İstanbul
İstatistik
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
ÖĞRETİM ÜYESİ
Okt. Özlem EROL
Doç. Dr. Osman ABALI
Doç. Dr. Niyazi ÖZÜÇELİK
Uzm. S.Ç. Kemal GÜDEK
Dr. Taner ARTAN
Doç. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ahmet KALA
Prof. Dr. Tansel AK
Yard. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ
YER
Uz.Eğ.
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
SABİF
STAJ
Uz.Eğ.
SABİF
SABİF
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content