close

Enter

Log in using OpenID

*eski müfredattan ders alanlar için - Sosyal Hizmet

embedDownload
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
1. SINIF
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09.00/ 09.50
SH 123 İLETİŞİM BECERİLERİ
D-303
PSK 100 GENEL PSİKOLOJİ
(02) B-111
10.00/10.50
SH 123 İLETİŞİM BECERİLERİ
D-303
11.00/11.50
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
SH 119 RAPOR HAZIRLAMA VE
SUNUM TEKNİKLERİ
D-302
SH 119 RAPOR HAZIRLAMA VE
SUNUM TEKNİKLERİ
D-302
TÜRK101 (12)
B-110
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
ENG 131 ACA ENG I ()
SH 125 YARATICI DRAMA
12.00/12.50
15.00/15.50
16.00/16.50
PSK 100 GENEL PSİKOLOJİ
(02) B-111
TÜRK101 (12)
B-110
13.00/13.50
14.00/14.50
PSK 100 GENEL PSİKOLOJİ
(02) B-111
SH 127 SOSYAL HİZMETLER
TARİHÇESİ D-302
SH 127 SOSYAL HİZMETLER
TARİHÇESİ D-302
SH 127 SOSYAL HİZMETLER
TARİHÇESİ D-302
SH 117 FELSEFE VE ELEŞTİREL
DÜŞÜNCE D-302
SH 117 FELSEFE VE ELEŞTİREL
DÜŞÜNCE D-302
SH 117 FELSEFE VE ELEŞTİREL
DÜŞÜNCE D-302
SH 217 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ B-111
SH 217 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ B-111
SH 213 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE
EKONOMİK YAPISI D-303
SH 213 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE
EKONOMİK YAPISI D-303
SH 213 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE
EKONOMİK YAPISI D-303
CUMA
SH 125 YARATICI DRAMA
SH 183 ALAN İNCELEMESİ
D-302
SH 183 ALAN İNCELEMESİ
D-302
SH 183 ALAN İNCELEMESİ
D-302
SH 111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
B-111
SH 111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
B-111
SH 111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
B-111
2. SINIF
09.00/ 09.50
10.00/10.50
11.00/11.50
SH 215 SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ D-302
SH 215 SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ D-302
SH 215 SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ D-302
12.00/12.50
13.00/13.50
14.00/14.50
15.00/15.50
16.00/16.50
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
ATA 201 (21)
Avni Akyol Konferans Salonu
ATA 201 (21)
Avni Akyol Konferans Salonu
ENG 231 ACA. ENG III ()
ENG 231 ACA. ENG III ()
SH 217 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ
B-111
SH 217 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ B-111
SH 211 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEVRE I
B-111
SH 211 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEVRE I
B-111
SH 211 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEVRE I B-111
SH 251 SİVİL TOPLUM VE SOSYAL
HİZMET D-302
SH 251 SİVİL TOPLUM VE SOSYAL
HİZMET D-302
SH 253 İNSAN HAKLARI VE
SOSYAL HİZMET B-111
SH 253 İNSAN HAKLARI VE
SOSYAL HİZMET
B-111
SH 257 TOPLUMSAL
CİNSİYET VE SOSYAL
HİZMET B-111
SH 257 TOPLUMSAL
CİNSİYET VE SOSYAL
HİZMET B-111
3. SINIF
09.00/ 09.50
10.00/10.50
11.00/11.50
12.00/12.50
13.00/13.50
SH 301 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ I* B-111
SH 301 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ I* B-111
SH 355 ADLİ SOSYAL HİZMET
D-303
SH 355 ADLİ SOSYAL HİZMET
D-303
SH 351 AİLELERLE SOSYAL
HİZMET D-303
14.00/14.50
SH 351 AİLELERLE SOSYAL
HİZMET D-303
15.00/15.50
16.00/16.50
SH 353 TIBBİ SOSYAL HİZMET B-106
SH 303 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI* B-307
SH 301 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ I*
SH 353 TIBBİ SOSYAL HİZMET B-106
SH 303 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI* B-307
SH 301 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ I* B-111
SH 381 SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI I
(SH 341 SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI I)*
SH 319 SOSYAL HİZMET KURAM VE
MÜDAHALESİ III D-303
SH 319 SOSYAL HİZMET KURAM VE
MÜDAHALESİ III
D-303
SH 319 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ III B-111
SH 319 SOSYAL HİZMET KURAM
VE MÜDAHALESİ III B-111
SH 311 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA D-303
(SH 305 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA)*
SH 311 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA (SH 305 SOSYAL
POLİTİKA VE PLANLAMA)*
D-303
SH 313 İNGİLİZCE LİTERATÜRDE
SOSYAL HİZMET D-405
307 SOSYAL HİZMETTE ÇAĞDAŞ
YÖNELİMLER* D-303
SH 307 SOSYAL HİZMETTE ÇAĞDAŞ
YÖNELİMLER* D-303
SH 313 İNGİLİZCE LİTERATÜRDE
SOSYAL HİZMET D-405
ENG 339 ENGLISH FOR
PRF. I*
ENG 339 ENGLISH FOR
PRF. I *
ENG 339 ENGLISH FOR
PRF. I *
SH 311 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA
(SH 305 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA)* D-303
4. SINIF
09.00/ 09.50
10.00/10.50
11.00/11.50
12.00/12.50
SH 421 AİLE TEDAVİLERİ
D-302
SH 421 AİLE TEDAVİLERİ
D-302
SH 401 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ III B-111
SH 401 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ III B-111
SH 401 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ III B-111
SH 401 SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ III B-111
13.00/13.50
14.00/14.50
15.00/15.50
SH 423 GERONTOLOJİK SOSYAL
HİZMET D-303
16.00/16.50
SH 423 GERONTOLOJİK SOSYAL
HİZMET D-303
SH 403 PROJE SEMİNERİ
B-111
SH 403 PROJE SEMİNERİ
B-111
17:00/17:50
18.00/ 18.50
*eski müfredattan ders alanlar için
SH 441 SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI III
SH 441 SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI III
ENG 471 TRANSLATION
(1)
ENG 471 TRANSLATION
(1)
ENG 471 TRANSLATION
(1)
ENG 471 TRANSLATION
(2)
ENG 471 TRANSLATION
(2)
ENG 471 TRANSLATION
(2)
SH 443 ARAŞTIRIMA
UYGULAMASI II
SH 443 ARAŞTIRIMA
UYGULAMASI II
SH 443 ARAŞTIRIMA
UYGULAMASI II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content