close

Enter

Log in using OpenID

1 ALTINEKĠN Esra Nur BODUR 67,0372 2 ALTINEKĠN Sümeyra

embedDownload
S.NO
İLÇE
ADI SOYADI
DHBT
PUANI
1
2
3
ALTINEKĠN
ALTINEKĠN
ALTINEKĠN
Esra Nur BODUR
Sümeyra TAġTAN
Betül TEKELĠ
67,0372
66,8805
66,2612
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
BEYġEHĠR
Saniye BATTAL
AyĢe SEVGĠLĠ
Emine BüĢra ÖZTÜRK
Sümeyye YAMAN
Hatice GÜLTEKĠN
Selcan YILMAZ
Ülkü ÖKSÜZ
Merve YAMAN
Hacer ÇUBUK
76,51
76,43
74,61
71,27
70,83
70,42
68,99
67,46
67,07
CĠHANBEYLĠ
ġeyda Nur ÖZCAN
ÇELTĠK
1
2
3
4
5
6
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
61
Tuğba ARSLAN
Gülsüm Can KAYA
Gülsüm KAYABAġI
ġeyma YILDIZ
Rukiye ODUNCU
ġerife Demet ULUPINARLI
77,7502
77,3508
70,7478
66,7241
64,0042
63,0462
MÜRACAAT YOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
EREĞLĠ
Leyla ġĠMġEK
Zeliha KILIÇ
Merve AKBULUT
Sümeyye AKDOĞAN
ġükran GÜLER
Esra ASLANBOĞA
Peruze BATTAL
Esma ALTUNDAĞ
Özlem KALE
Aygül TAVUZ
Yunus YAĞAR
Dilek USLU
Perhan Gülsüm
Miraç ALCI
Kevser BÖĞE
AyĢegül KEKEÇ
76,47
75,17
74,77
74,04
72,91
72,46
71,86
70,86
7,84
69,68
69,28
68,69
67,82
66,32
64,78
64,53
1
2
GÜNEYSINIR
GÜNEYSINIR
Hatice ÇAYLAK
AyĢe IġIK
71,88
70
1
HÜYÜK
Emine KULAK
71,41
MÜRACAAT YOK
HALKAPINAR
ILGIN
ILGIN
ILGIN
Ġ.H.L
MÜRACAAT YOK
EMĠRGAZĠ
1
2
3
HAFIZLIK
MÜRACAAT YOK
BOZKIR
1
MEZUNİYETİ
ġükran KIRILMAZ
BüĢra YÖNTEMLĠ
Nuran KOCABAġ
75,2
74,72
71,63
YOK
4-6 YAŞ /
BELGELERİ
S.NO
İLÇE
ADI SOYADI
DHBT
PUANI
4
5
6
7
8
9
ILGIN
ILGIN
ILGIN
ILGIN
ILGIN
ILGIN
Tuğba DUMAN
Emine ÇELĠK
Nesrin DANACI
Muazzez CĠHANGĠR
Rukiye Sultan KAĞNICI
Fatma ġEN
70,59
70,45
70,23
69,7
69,19
68,55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
Elife BADEM
AyĢe Betül ALTIN
Tuğba ASLAN
Esra Nur BODUR
Esma YAġAR
Nazife ARSLAN
Fatma ASLAN
Elif Nur KARA
Hafize AKDUMAN
90,46
86,99
83,94
67,03
65,85
65,78
65,71
64,6
63,84
1
2
3
4
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR
Ülfiye ÖZDĠL
AyĢe DÜNDAR
MaĢite Sultan KOCAERKEK
Hayriye ALDANMAZ
75,0796
71,8016
66,4946
65,8633
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
AYġE ÇAVDAR
92,1
MERVE AKPINAR
88,13
HANĠFE CENGĠZ
87,98
SÜMEYYE TÜRKOĞLU
85,89
AYġE HATIRA
85,61
YETER KOÇHAN
85,33
AYġE FEHMĠYE MÜCEVHER
84,14
AYġE SÜRSAL
83,62
SÜMEYRA DÜNDAR
83,6
ATĠYE GÜMÜġ
83,45
RUMEYSA KARA
83,3
ÖZLER BIÇAKCI
82,23
ESRA BALKI
82
AYġEGÜL GÜMÜġ
82
MEMDUHA ÖZCAN
81,87
FĠLĠZ ÇELĠK
81,7
HAVVA ÜZÜLMEZ
81,59
SALĠHA MERCAN
81,43
ġERĠFE SAĞLIK
80,96
AZĠME ÇINAR
80,94
ÇĠĞDEM ġĠMġEK
80,86
ġERĠFE CAN
80,72
MELĠKE KIZTANIR
80,71
ġERĠFE EROL
80,5
ġEYMA TURAN
80,49
NERMĠN ALTUNTAġ
80,47
ASĠYE YENĠLMEZ
80,28
HATĠCE ÇATALTEPE
80,02
HACER MAVĠ
79,98
HATĠCE TEKĠN
79,8
FEYZA ĠSPĠR
79,76
AYġE KILIÇKAN
79,74
AYġE ÇELĠK
79,74
HASĠBE UYAREL
79,65
MEZUNİYETİ
HAFIZLIK
Ġ.ÖN LĠSANS
Ġ.H.L (Hafız)
Ġ.H.L
Ġ.H.L (Hafız)
YOK
VAR
YOK
VAR
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
LĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
LĠSANS
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
ÖNLĠSANS
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
4-6 YAŞ /
BELGELERİ
VAR
S.NO
35
36
37
38
39
40
İLÇE
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
ADI SOYADI
SEYDE KARA
HALĠME GÜLCÜ
ġERĠFE HANIM EROL
ġULE YILDIRIM
ALĠYE YAVUZ
AFRA ULUS
DHBT
PUANI
79,63
79,59
79,42
79,35
79,33
79,19
MEZUNİYETİ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
HAFIZLIK
4-6 YAŞ /
BELGELERİ
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
1
2
3
4
5
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
ÜMMÜGÜLSÜM DĠġBUDAK
75,7
MELEK ġAHĠN
72,26
ZEHRA ÜLKE
71,99
GÜLSÜM YAREN
69,44
AYġE ġĠMġEK
69,06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
Nagihan GÜZEL
Sümeyye MEġE
AyĢe BAYRALTAR
Behiza ÖNVER
Sümeyye ÜLKER
Elif ĠNANIR ( HAFIZ )
BüĢra YORULMAZ
Havvva Nur ERBEN
Fatma Nur ÖZDUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
HEDĠYE KARADENĠZ
90,75
DÜRDANE ELĠF YÜCEER 84,85
ZEHRA AKGÜL
84,70
AYġE FEHMĠYE MÜCEVHER
84,14
EMĠNE YILDIRIM
83,87
SÜMEYRA DÜNDAR
83,60
NESĠBE ġEYMA UYSAL
83,26
HAYRĠYE AKSOY
82,52
ZEYNEP ġEYDA OSANÇ 82,10
ESRA BALKI
82,00
TUBA ABUOĞLU
81,95
BETÜL GÜMÜġ
81,55
ZELĠHA KARABIYIK
81,53
ÇĠĞDEM ġĠMġEK
80,86
ġEYMA TURAN
80,49
AYġEGÜL AYKAÇ
80,13
HACERE ĠġKĠN
80,12
HACER MAVĠ
79,98
BĠRGÜL BĠLGĠÇ
79,85
HATĠCE TEKĠN
79,80
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
78
76
74,14
74,08
74
73
72,077
68,776
68,07
4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
1
2
3
4
5
6
7
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
RABĠYE UÇAR
ELĠFE KARADAVARCI
AYġE SAĞLAM
EMĠNE DEMĠREL
VAHĠDE AKMAN
ÖZLEM DURMAZ
HACER YĠĞĠT
1
2
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
ġENAY KÜÇÜK
HATĠCE TÜRKER
79,47
78,28
78,21
76,98
76,54
75,74
74,58
84,74
80,12
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
Ġ.H.L.
Ġ.H.L.
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
ÖNLĠSANS ĠLAHĠYAT
Ġ.H.L.
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
ĠLAHĠYAT ÖNLĠSANS
ĠLAHĠYAT ÖNLĠSANS
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
S.NO
İLÇE
ADI SOYADI
DHBT
PUANI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
SEYDĠġEHĠR
HATĠCE KARAKOÇ
ELĠF CINAR
FATMA DÜRĠYE ORHAN
TUBA BÜLBÜL
FATMA ARICI
TÜRKAN ÇALIġKAN
AYġE MENBĠL
NAZĠFE ARSLAN
RUKĠYE OKATTIK
KÜPRA KOÇ
HÜLYA ATEġ
TESLĠME ASLAN
RABĠA ASLAN
BEYZANUR ÖZCAN
SEMA TAġDÖĞEN
FATMA KÜÇÜK
78,098
76,19
72,52
72,17
70,3
69,64
69,53
67,68
65,6
64,98
62,74
62,18
61,55
61,23
60,97
60,29
1
TUZLUKÇU
Hatice OLGUN
62,4
1
2
3
4
5
YUNAK
YUNAK
YUNAK
YUNAK
YUNAK
Hatice Betül DERĠL
Betül DURMAZ
Rüveyda ANGIN
Amine AKDENĠZ
ġevval ÖZEL
78,2356
73,8965
69,3162
67,2766
62,793
MEZUNİYETİ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠLAHĠYAT ÖNLĠSANS
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
HAFIZLIK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
4-6 YAŞ /
BELGELERİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content