close

Enter

Log in using OpenID

6. Yapı Denetim Şirketi ile Parsel Sahibi

embedDownload
ACG GLOBAL YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
TEL :233 40 04 FAX:233 40 03
O.S.B.YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dilekçe ile birlikte
O.S.B. Müdürlüğü'müzden alınacak tahsis belgesi veya Tapu (yeni tarihli-son 6 ay)
O.S.B. Müdürlüğü'müzden alınacak imar çapı (yeni tarihli-son 6 ay)
Fabrikada yapılacak üretim hakkında proje açıklama raporu (malsahibi ve hazırlayanın imzası olacak)
Şantiye Şefi ( inşaat mühendisi veya mimar) ile Müteahhit arasında imzalanan NOTER onaylı sözleşme
Proje müellifleri tarafından Kayseri O.S.B. Müd.ne sicil durumlarıyla ilgili verilecek Taahhütnameler
(Mimar, İnşaat Müh., Makine Müh., Elektrik Müh., Jeoloji Müh.,)
Yapı Denetim Şirketi ile Parsel Sahibi arasında yapılan sözleşmenin aslı
projeler yapı Denetim şirketinden onaylanacak, proje kontrol formları doldurulup onaylanacak
Yapı denetim şirketinin vereceği YİBF(Yapıya İlişkin Bilgi) formu
Yapı Denetim Denetçilerinin Denetçi belgeleri - fotokopi
Yapı Denetim ücretinin yatırıldığına dair banka denkontu ve damga vergisi dekontunun aslı
mimari projeler (vaziyet planı, inşaat alanı hesabı) sığınak komisyonu onaylı olacak (O.S.B)
Statik projeler (Betonarme-çelik-Prefabrik projeleri, temel projeleri ve hesapları ile birlikte)
Elektrik tesisat projeleri
Mekanik tesisat projeleri (sıhhi tesisat, yangın tesisatı, varsa kalorifer, asansör projeleri ve hesapları)
Zemin Etüd Raporu (gerekirse zemin iyileştirmesi hakkında uygulama raporu) (JMO onaylı)
ÇED Raporu (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden)
Ön arıtma tesisi projesi (Çökertme)
İş Akım Şeması-makine yerleşim planı (mal sahibi ve hazırlayan onaylı)
Mal sahibi şirket ise imzaya yetkili kişilerin yetki belgesi
Yapı Denetimi görevlilerinin Nüfus Müdürlüğünden onaylı yerleşim yeri belgeleri (KAYSERİ olacak)
Proje CD.si (Autocad ortamında tüm projeler)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Müteahhitlik belgesi
Yapı Müteahhiti yapı sahibinden farklı ise yapı müteahhiti ve yapı sahibi arasında sözleşme
NOT:
1.
2.
3.
4.
Dosyalar üç (3) takım halinde hazırlanarak klasörlenecektir
Dosyanın dış yüzüne malik ve parsel no yazılacak
Evrak ve projelerin üstüne bu listede yer aldığı sıra numarası yazılacak
Projelerin kapak sayfaları mutlaka doldurulacak
Aşağıdaki tabloyu doldurarak dosyaya ekleyiniz.
YAPI SAHİBİNİN
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Vergi Dairesi
Vergi No
Adres
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Büro Tes.No
Adres
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Büro Tes.No
Adres
PROJE MÜELLİFİNİN
TC Kimlik No
Mimari
Statik
Elektrik
Tesisat
Zemin E.
ŞANTİYE ŞEFİNİN
Unvanı TC Kimlik No
Sigorta Sicil No Sözleş tarih No
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content