close

Enter

Log in using OpenID

Anti-tTG

embedDownload
Çölyak Hastalığı
Serolojik Tanısı
DR. BURÇİN ŞENER
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
1
Glutene
duyarlı
enteropati
Çölyak
hastalığı
 Gluten-intoleransı
2
Çölyak hastalığı nedir?
2. yy
„Koilia“ = karın hastalığı (Aretaeusvon
Kappadozien; koilia = belly, abdomen)
1888
İlk kez çocuklarda sindirim bozukluğu olarak
A. v. Kappadozien
belirtilmiştir: „On the celiac affection“ (S. Gee)
1950
Buğday gluten = hastalığın
tetikleyicisi (W. Dicke)
Sprouw (= oral mukozada
inflammasyon)  Sprue
1957
3
Villüslerde atrofi (M. Shiner)
Normal mukosa
Villüslerde atrofi
Çölyak Hastalığı
- Tanımlanması Proksimal incebarsak mukozasının morfolojik hasarı
- Villüslerde atrofi
- Kript hiperplazisi
T lenfosit aracılı enteropati ile malabsorbsiyon
Otoimmün Hastalık (ekzojen tetikleyici + otoantijen)
HLA-ilişkili bozukluk (genetik yatkınlık)
- HLA-DQ2- ya da -DQ8-haplotip
Ömür boyu gluten intoleransı:, glutensiz diyet ile
histolojik ve klinik bulgularda hafifleme
4
Çölyak hastalığının çeşitli
klinik belirtileri
Yaralar
5
Karında
şişkinlik
Beslenme
eksikliği
Derm.
herpetiformis
Diş minesinde hasar
Kısırlık, düşük
Çomak parmaklar
Osteoporoz
Genetik yatkınlık
HLA-Allel
Çölyak Hastaları
DQ2
85-95%
25-30%
DQ8
5%
5-15%
HLA DQ2/DQ8 çölyak hastalığı için
oldukça yüksek NPV’ ye sahiptir
HLA DQ2/DQ8 negatif ise
 Çölyak hastalığı için çok düşük risk
6
Sağlıklı Bireyler
ESPGHAN-Kriterleri*
*European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Çölyak hastalığı
Semptomlar:
- İshal
- Kilo kaybı
- Cücelik
- Sekonder Anemi
Seroloji:
- Anti-Gliadin
- Anti-Endomisyum
- Anti-tTG
Histoloji:
İnce barsak biyopsisi:
- Lökosit infiltrasyonu
- Kriptlerde hiperplazi
- Villuslarda atrofi
Glutensiz diyet ile normalleşir
7
Çölyak hastalığı: Buzdağı modeli
Mukoza
morfolojisi
Genetik
yatkınlık
Aktif GSE
(Prevalans: 0,09%)
HLA DQ2
HLA DQ8
Mukozada
lezyonlar
Sessiz GSE
Latent GSE
(Prevalans: 0,2 - 1,1%)
8
Sağlıklı Bireyler
Normal mukoza
Çölyak Hastalığı Tipleri
Rewers, Gastroenterol., 2005
Sessiz GSE
Semptom
Biyopsi
+
Antikor
+
Latent GSE
Semptom
-/?
Glutensiz
diyet
-
Biyopsi
- (IEL kısmen )
Antikor
+/-
9
Rewers, Gastroenterol., 2005
Glutenli
diyet
Aktif GSE
Semptom
+
Biyopsi
+
Antikor
+
Antikor testi ne zaman
düşünülmelidir?
- Tipik semptomlar (örn. ishal, cücelik)
- Non-gastrointestinal semptomlar (örn. Dermatitis herpetiformis)
- Atipik semptomlar (örn. kısırlık, osteoporoz)
- HLA-ilişkili hastalıklar (örn. DM 1, AIH, PBC, tiroid)
- Genetik hastalıklar (örn. IgA eksikliği, Down sendromu)
- Genetik markırlar (örn. HLA DQ2/DQ8, MICA, CTLA4 )
- Birinci derece akrabalarda çölyak hastalığı (risk 10x daha fazla!)
10
nach Hill et al., J Pediatr Gastrenterol Nutr 2005: Guideline for the Diagnosis and Treatment of Celiac Disease
in Children: Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition
Tarama?
Genel tarama ?
Başarılı terapi
Risk gruplarında tarama ?
Problem: diyete bağlılık
(semptom yoksa motivasyon düşük)
11
akut
çölyak
GFD nin 3 ay
sonrası
Çölyak Hastalığı
- (Oto)antikorlar Çölyak hastalığında
ilk antikor (1958)
IIFT
(1983)
12
AntiEndomysium
Çölyak hastalığında
spesifik antikorlar
(2004)
AntiGliadin
(nGli)
AntitTG
Daha az spesifik
Diyet kontrolü
 Çocuklarda (2-4 yaş)
ELISA
(1997)
AntiGliadin
(dGli)
Oldukça spesifik
Tanısal
Oldukça spesifik
Deamide gliadine karşı antikor
Tanısal
Endomisyuma (EMA) karşı antikorlar
Primat özofagus
13
Primat barsak
Primat karaciğer
Endomisyum / Gliadin
Primat özofagus
14
Primat incebarsak
Gliadin
EUROIMMUN
Primat karaciğer
EmA IIFT ve Anti-tTG ELISAnın
karşılaştırması
15
EmA (IgA)
IIFT titre
n
negatif
218
Anti-tTG
(IgA)
ELISA pos.
0
1:10
78
69
1:32
42
42
1:100
60
60
1:320
17
17
IIFT ye göre ELISA nın duyarlılığı:
titre >1:10 :
IIFT ye göre ELISA nın spesifikliği:
95%
100%
100%
Çölyak hastalığının serolojisi:
Tanı ile ilişkisi
Ig sınıfı
Anti-endomisyum/tTG
Anti-gliadin antikorları
antikorları
Duyarlılık
Özgüllük
Duyarlılık
Özgüllük
IgA
90-100%
95-100%
30-100%
80-95%
IgG*
10-100%
50-100%
70-100%
50-95%
Oldukça özgül
 Tanıda
16
Daha az özgül
 Diyet kontrolü
 Çocuklarda (2-4 yaş)
*selektif IgA eksikliği ve çölyak hastalığı olan olgularda durum: IgA (-),
IgG yüksek titre (+)
Gliadinin antijenik epitopları
CH
hastaları
17
Hastalık
kontrolleri
Anti-GAF-3X ve Anti-tTG karşılaştırma:
CH hastalarında korelasyon
Anti-GAF(3X)-ELISA
18
Anti-tTGELISA
CH Hasta
sayısı
IgA
IgG
IgA
(toplam: 137)
+
+
+
117
-
+
+
10
-
-
+
3
-
+
-
2
-
-
-
5
Anti-GAF-3X ve Anti-tTG karşılaştırma:
Kontrol hastalarında korelasyon
Anti-GAF(3X)-ELISA
19
Anti-tTGELISA
Kontrollerin
sayısı
IgA
IgG
IgA
(toplam: 115)
+
+
+
2
-
+
+
1
+
+
-
2
+
-
-
4
-
-
-
106
20
21
IgA anti-tTG testi bir IgG-anti-dGli testi ile kombine uygulanırsa,
>%99 özgüllükle tanı konan çölyak hastalarının oranı %84.5’i aşmaktadır.
Sonuç (1)
Anti-GAF-3X anti-nGliadin’ den daha yüksek duyarlılık ve
özgüllük gösterir
Çocuk ve yetişkinlerde karşılaştırılabilir prevalans
IgA-anti-Gliadin ve IgA-anti-tTG tedavi takibinde aynı yetenektedir
IgG-anti-GAF-3X, IgA-anti-GAF-3X’ den daha kusursuzdur
IgA-anti-tTG ile karşılaştırılabilir doğruluk
IgA-eksikliği olan CH hastalarının, serolojik tespitinde en uygun
parametredir
22
Sonuç (2)
IgG-anti-GAF-3X
+
IgA-anti-tTG
Her iki antikorun paralel tespiti
serolojik doğru tanı oranını arttırır
IgG-anti-GAF-3X
Paralel tespit, biyopsi alınmadan, daha
+
23
fazla hastada güvenilir bir sonuç sağlar
IgA-anti-tTG
(ÇH beklenilen ya da ÇH beklenmeyen)
IIFT-Endomisyum
+
IIFT-anti-GAF-3X
Gliadin GAF-3X ve endomisyumun IgA ve
IgG her ikisinin paralel olarak
saptanmasını mümkün kılar
Serolojik tanı için strateji
Şüpheli çölyak hastalığı (semptomlar, risk altındaki
kişiler)
IIFT: Anti-endomysium + Anti-gliadin (GAF) (IgA + IgG)
ELISA: Minimum: Anti-tTG (IgA) + Anti-Gliadin (GAF) (IgG)
Optimum: Anti-tTG (IgA+IgG) ve Anti-Gliadin (GAF)
(IgA+IgG)
24
ÇH olası değil
Barsak biyopsisi
ÖZET
• Anti Endomisyum IIFT
• Anti Endomisyum + Gliadin (GAF)
IIFT
• Anti-Tissue Transglutaminase Elisa
• Anti Gliadin (GAF) Elisa
• HLA DQ2/DQ8 Microarray / PCR
25
• Tanı
• Diyet kontrol
• Risk
değerlendirmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
724 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content