close

Enter

Log in using OpenID

8/28/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22910 https

embedDownload
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22910
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22807
İlanın Çıkılacağı yer
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan
UZMAN
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
60
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
28.08.2014
Son Başvuru Tarihi
11.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
19.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
15.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
17.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
www.agu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Bilgisayar Mühendisliği veya İstatistik Lisans mezunu olmak,
Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak,
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22910
1/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22910
1-En az lisans mezunu olmak
2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1.
Başvuru dilekçesi: www.agu.edu.tr web sayfası içerisinde personel daire başkanlığı altındaki standart formlar bölümünden öğretim elemanı başvuru dilekçesi doldurularak, ilan d
mutlaka belirtilecektir.
2.
Lisans diploması fotokopisi,
3.
Lisans transkript fotokopisi,
4.
ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES sonuç açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
5.
Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olduğuna dair belge fotokopisi,
6.
Özgeçmiş,
7.
KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği olan yabancı dil belge fotokopisi,
8.
Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
9.
Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Not:
1.
Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.
2.
4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22910
2/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22907
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22804
İlanın Çıkılacağı yer
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->İKTİSAT BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
95
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
28.08.2014
Son Başvuru Tarihi
11.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
19.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
15.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
17.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
85
www.agu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Fakültelerin Ekonomi Bölümü Lisans mezunu olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 85.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 95.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22907
1/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22907
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şart
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1.
Başvuru dilekçesi: www.agu.edu.tr web sayfası içerisinde personel daire başkanlığı altındaki standart formlar bölümünden öğretim elemanı başvuru dilekçesi doldurularak, ilan d
mutlaka belirtilecektir.
2.
Lisans diploması fotokopisi,
3.
Lisans transkript fotokopisi,
4.
ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES sonuç açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
5.
Özgeçmiş,
6.
KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği olan yabancı dil belge fotokopisi,
7.
Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
8.
Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Not:
1.
Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.
2.
4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22907
2/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22909
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22806
İlanın Çıkılacağı yer
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan
UZMAN
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
60
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
28.08.2014
Son Başvuru Tarihi
11.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
19.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
15.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
17.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
www.agu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak,
Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak,
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22909
1/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22909
1-En az lisans mezunu olmak
2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1.
Başvuru dilekçesi: www.agu.edu.tr web sayfası içerisinde personel daire başkanlığı altındaki standart formlar bölümünden öğretim elemanı başvuru dilekçesi doldurularak, ilan d
mutlaka belirtilecektir.
2.
Lisans diploması fotokopisi,
3.
Lisans transkript fotokopisi,
4.
ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES sonuç açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
5.
Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olduğuna dair belge fotokopisi,
6.
Özgeçmiş,
7.
KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği olan yabancı dil belge fotokopisi,
8.
Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
9.
Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Not:
1.
Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.
2.
4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22909
2/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22908
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22805
İlanın Çıkılacağı yer
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan
UZMAN
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
60
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
28.08.2014
Son Başvuru Tarihi
11.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
19.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
15.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
17.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
www.agu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Uluslararası İlişkiler Bölümü veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak,
Belgelendirmek Kaydıyla Alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22908
1/2
8/28/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22908
1-En az lisans mezunu olmak
2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1.
Başvuru dilekçesi: www.agu.edu.tr web sayfası içerisinde personel daire başkanlığı altındaki standart formlar bölümünden öğretim elemanı başvuru dilekçesi doldurularak, ilan d
mutlaka belirtilecektir.
2.
Lisans diploması fotokopisi,
3.
Lisans transkript fotokopisi,
4.
ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES sonuç açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
5.
Belgelendirmek Kaydıyla Alanında en az 3 yıl tecrübeli olduğuna dair belge fotokopisi,
6.
Özgeçmiş,
7.
KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği olan yabancı dil belge fotokopisi,
8.
Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
9.
Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Not:
1.
Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.
2.
4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22908
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content