close

Enter

Log in using OpenID

(657 4/B) ZABIT KATİBİ Nihai Başarı Listesi 10.03

embedDownload
D U Y U R U
T.C.
SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/01/2015 tarih ve 32992892/796/2546 sayılı sınav ilan
yazıları ile Başkanlığımıza bağlı merkez ve mülhakat adliyelerinde çalıştırılmak üzere 30 adet sözleşmeli (657
4/B) zabıt katibi alımı için sınav izni verilmiş, 26/01/2015-06/02/2015 tarihleri arasında başvurular alınmış,
merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
20 katı aday uygulama sınavına çağrılmak üzere başvuruda bulunan aday tespiti yapılmış, buna göre oluşturulan
aday tespit listesi 13/02/2015 tarihinde yayınlanmış, uygulama sınavı 21 Şubat 2015 Cumartesi günü yapılmış,
Uygulama Sınavında BAŞARILI olan 37 adayın 9 Mart 2015 Pazartesi günü yapılan Sözlü Sınavı sonucuna
göre oluşturulan Nihai Başarı Listesi aşağıda ilan edilmiştir.
1-) Nihai Başarı Listesinde karşılarında ASIL yazan adaylar ile ilk 3 YEDEK adayın, aşağıda belirtilen atamaya
esas evraklarını tamamlayarak 17 Mart 2015 Salı günü mesai bitimine kadar, Silivri Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat getirmeleri,
2-) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca; Kanuni bir mazereti
olmaksızın süresinde istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atama işlemlerinin yapılmayacağı,
3-) Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,
TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 10.03.2015
Atama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı
örneği,
2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair
yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
3- Bilgisayar ya da daktilografi sertifikası veya bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığına dair belgenin
aslı ya da noterden onaylı örneği,
4- KPSS-2014 sınav sonuç belgesi ( aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği),
5- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir
belge)
6- 1 adet Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
7- 1 adet Adli sicil ve arşiv kaydı, (Adliyelerden alınacak)
8- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
9- ( 6x9) ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
10- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,(indirme linki ilanın
sonundadır.)
11- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, ,(indirme linki ilanın
sonundadır.)
12- Eşinin iş durumu bildirir beyan, ,(indirme linki ilanın sonundadır.)
13- Mal Bildirim Formu, ,(indirme linki ilanın sonundadır.)

Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim formu

Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan formu

Eşinin iş durumu bildirir beyan formu

Mal Bildirim Formu
T.C.
SİL İVR İ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMES İ
ADALET KOM İSYONU BAŞKANLI ĞI
MEMUR SINAV ATAMA VE NAK İL YÖNETMEL İĞİN İN 15. MADDES İNE GÖRE YAZILI VE
SÖZLÜ SINAV PUANLARININ AR İTMET İK ORTALAMASINA GÖRE DÜZENLENEN
NİHA İ BAŞARI L İSTES İ
Sınav Yapılan Birim : 1029776 Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav No-Sınav Adı : 5344
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SONUÇ
ADALET MESLEK Y.O.
82,99481
ASIL
ADALET MESLEK EĞİTİM
74,42165
ASIL
SİBEL
KARAGÜNEY ADALET MESLEK EĞİTİM
73,67624
ASIL
20
HANİFE
TATLISU
ADALET MESLEK EĞİTİM
72,16771
ASIL
5
2
HÜLYA
AY
ADALET MESLEK Y.O.
71,11451
ASIL
6
21
REMZİYE
EKİNCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,65203
ASIL
7
76
SEREN
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,24266
ASIL
8
121
ZEKİYE
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,4353
ASIL
9
130
MURAT
AYDİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,9104
ASIL
10
57
ERBİL
UTUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,36916
ASIL
11
88
FATOŞ
YENİÇİFTLİK MESLEK LİSESİ
78,8093
ASIL
12
44
PINAR
AKYOL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,58694
ASIL
13
129
BURAK
SARAÇ
LİSE
78,52608
ASIL
14
98
ÖZLEM
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,45042
ASIL
15
92
DİLEK
IRMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,4027
ASIL
16
117
HARUN
TOSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,68008
ASIL
17
114
METİN
GÜNGÖR
LİSE
77,6562
ASIL
18
202
EMRAH
BEKEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,52497
ASIL
19
176
TEVFİK
ARSLAN
LİSE
75,26403
ASIL
20
41
PINAR
KARATAŞ
MESLEK LİSESİ - BİLGİSA
74,89484
ASIL
SIRA
NO
ADAY
NO
1
80
FERHAT
GÖÇER
2
62
ZÜBEYDE
TANDOĞAN
3
83
4
ADI
SOYADI
ÖĞREN İM DURUMU
21
1
ONUR
KAYGISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,21796
ASIL
22
59
SEVAL
DİNÇKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,40576
ASIL
23
53
GİZEM
SEZGİN
LİSE
72,78589
ASIL
24
28
FİRDEVS
SÖKÜCÜ
MESLEK LİSESİ
72,41669
ASIL
25
175
MEVLÜT GÖKHAN TERZİ
TEKNİK LİSE
72,03738
ASIL
26
126
HİCRAN
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,84852
ASIL
27
199
SEDAT
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,57466
ASIL
28
9
TUĞÇE
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,36652
ASIL
29
139
MEDİNE
TANRIVERDİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,24424
ASIL
30
104
ZEYNEP
KAMALAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,74057
ASIL
31
45
AHMET
KARABULAK YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,72308
1. YEDEK
32
193
DİLEK
ÇATALÇAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,54818
2. YEDEK
33
148
SAMED
BABACAN
MESLEK LİSESİ - BİLGİSA
70,98157
3. YEDEK
34
174
ŞEYMA
ÖZTÜRK
ADALET MESLEK LİSESİ
74,32588
4. YEDEK
35
189
NARİN
ÜSTÜNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,36002
5. YEDEK
36
192
FERHAT
ŞENYAYLA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,136
6. YEDEK
37
182
RIDVAN
GÖKKURT
ADALET MESLEK EĞİTİM
78,02877
BASARISIZ
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ABDULLAH ÖZER
LÜTFİ DURSUN
CENĞİZ ARDAK
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
BAŞKANI
CUMHURİYET BAŞSAVCISI
HAKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content